Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 530 | 108-116

Article title

Crowdfunding – przykład społecznego współdzielenia

Content

Title variants

EN
Crowdfunding − an example of social sharing

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Czynnikiem rozwoju relacji między przedsiębiorstwami i klientami jest obecnie doskonalenie interaktywności Internetu. Crowdfunding, rozumiany jako demokratyczna cyfrowa metoda finansowania projektów biznesowych i społecznych, w swoim rozwoju korzysta z nowych technologii komunikacyjnych. Celem artykułu było zaprezentowanie cech rozwoju crowdfundingu jako miejsca i okazji do uzewnętrznienia prospołecznych i prośrodowiskowych postaw konsumentów idei związanej ze wspomaganym obiektem oraz korzystających z ekonomicznych i społecznych wartości (użyteczności) wynikających z uczestnictwa w nowo powstałej społeczności internetowej.
EN
Nowadays, the factor in the development of relations between enterprises and clients is the improvement of Internet interactivity. Crowdfunding understood as a democratic and digital method of financing business and social projects in its development uses new communication technologies and creates conditions to externalize pro-social and pro-environmental consumer attitudes of “ideas” related to the supported object and using economic and social values (usability) resulting from participation in the newly created online community. The aim of the article is to present the developmental features of crowdfunding.

References

 • Badura M., 2014, Crowdfunding to kreatywne finansowanie, Praca i Polityka Społeczna, www.euractiv.pl (12.05.2016).
 • Dziuba D.T., 2012, Rozwój systemów crowdfundingu – modele, oczekiwania i uwarunkowania, Problemy Zarządzania, vol.10, nr 3(38).
 • http://crowdexpert.com/crowdfunding-industry-statistics/.
 • https://mamstartup.pl/crowdfunding/10547/10-najwiekszych-sukcesow-crowdfundingu-w-2016-roku.
 • Hupa A., 2008, World Wide Web i społeczeństwo obywatelskie, III Sektor, nr 14, jesień, s. 23.
 • Kaznowski D., 2008, Nowy marketing, VFP Communications, Warszawa.
 • Kotler Ph., Karatajaya M., Setiawan I., 2010, Marketing 3.0. Dobry produkt? Zadowolony klienta? Spełniony człowiek?, MT Biznes Warszawa.
 • Kuczmer-Kłopotowska S., 2016, Rola mediów społecznościowych w komunikacji pokolenia Y, Handel Wewnętrzny, nr 3(362), s. 216-227.
 • Malinowski B.F., 10 największych sukcesów crowdfundingu w 2016 roku, https://mamstartup.pl/crowdfunding/10547/10-najwiekszych-sukcesow-crowdfundingu-w-2016-roku.
 • Malinowski B.F., Giełzak M., 2015, Crowdfunding. Zrealizuj swój pomysł za wsparciem cyfrowego tłumu, Onepress, Helion.
 • Massolution Crowdfunding Industry 2015 Report http://crowdexpert.com/crowdfunding-industry-statistics/ (dostęp: 10.04.2017).
 • Nowacki F., 2014, Marketing 4.0 – nowa koncepcja w obliczu przemian współczesnego konsumenta, http://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/mir6_2014_nowacki.pdf (dostęp: 12. 03.2017).
 • The 2015 Deloitte Millennial Survey. Mind the gaps, www.deloitte.com oraz http://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/press-releases/articles/oczekiwania-pokolenia-Y.html (dostęp: 10.02.2017).
 • Wojdyło K., Czarnecki J., 2014, Brakujące ogniwo, [w:] Crowdfunding, Waryński i Wspólnicy, Warszawa, wrzesień, raport www.wrynski.com.pl/publikacje (15.01.2015).
 • www.planet-fintech.com/file/167061/ (10.05.2015).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-7dc45bec-77f7-4b57-9405-f2795455cd29
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.