PL EN


2014 | 1 | 131-140
Article title

Teoria wychowania państwowego Kazimierza Sośnickiego

Content
Title variants
EN
Theory of State Upbringing of Kazimierz Sośnicki
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Teoria wychowania państwowego Kazimierza Sośnickiego (1883-1975) zajmuje się ciągle aktualnym problemem relacji między wychowaniem a polityką. Podejście obiektywizujące Sośnickiego wyraża się w tworzeniu ponadideologicznej teorii. Tutaj centralnym zagadnieniem pozostaje kategoria „etosu państwowego”, który stanowiąc zbiór zasad postępowania, staje się, jak powtarzał Sośnicki, życiową siłą każdego zespołu ludzkiego. Doniosła rola etosu w życiu jednostek oraz zespołów ludzkich ma wpływ na wyznaczanie zadań wychowawczych. Odpowiednie zaś ukształtowanie właściwości psychicznych człowieka miałoby na celu przezwyciężanie kolizji społecznych. Projektowana w perspektywie roli społecznej teoria pedagogiczna Sośnickiego bez wątpienia wzbogacała i inspirowała sobie współczesną pedagogikę, ale i współcześnie wydatnie może przysłużyć się rzeczywistości edukacyjnej.
Year
Issue
1
Pages
131-140
Physical description
Contributors
  • Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi
References
  • Gajda J. (2006). Pedagogika kultury w zarysie. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
  • Gajdamowicz H. (1991). Teoria wychowania i nauczania Kazimierza Sośnickiego w świetle założeń pedagogiki filozoficznej. Łódź: Wyd. UŁ.
  • Półturzycki J. (2003). Kazimierz Sośnicki – człowiek i dzieło. W: R. Góralska, J. Półturzycki, E.A. Wesołowska, W. Wojdyło (red.), Kazimierz Sośnicki – twórca dydaktyki polskiej. Toruń – Płock: Wyd. UMK, NOVUM.
  • Siemieniecka D. (2009). Wychowanie państwowe – wartość ponadczasowa czy przeżytek? W: B. Siemieniecki (red.). Współczesne odniesienia edukacyjne do pedagogiki Kazimierza Sośnickiego. Toruń: Wyd. Adam Marszałek.
  • Sośnicki K. (1933). Podstawy wychowania państwowego. Lwów – Warszawa: Książnica – Atlas.
  • Wesołowska E. A. (2003). Wychowanie państwowe według Kazimierza Sośnickiego. W: R. Góralska, J. Półturzycki, E. A. Wesołowska, W. Wojdyło (red.). Kazimierz Sośnicki – twórca dydaktyki polskiej. Toruń – Płock: Wyd. UMK, NOVUM.
  • Wołoszyn S. (1998). Nauki o wychowaniu w Polsce w XX wieku. Próba syntetycznego zarysu na tle powszechnym. Kielce: Strzelec.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7dc813cf-5512-4a95-9867-78f591a39bad
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.