PL EN


2015 | 288 | 50-53, 105-104
Article title

Paski testowe do sprawdzania reaktywności metod wizualizacji śladów daktyloskopijnych na podłożach chłonnych z aminokwasami

Content
Title variants
EN
Test strips for examining reactivity of fingerprints visualization methods on absorptive surfaces with amino acids
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono rezultaty badań jednorodności aminokwasowych testów paskowych dla fluorescencyjnej metody DFO. W badaniach wykorzystano gotowe do użycia aminokwasowe paski testowe przeznaczone dla metod: DFO, ninhydrynowej, 1,2-indanedione, wykonane z podłoża chłonnego zawierającego cztery pola reakcyjne o zmniejszającym się wykładniczo stężeniu aminokwasów. Paski testowe poddawano działaniu roztworu DFO w celu zmierzenia poziomu emisji fluorescencji produktu reakcji DFO-aminokwas dla odpowiednich pól reakcyjnych. Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono powtarzalność otrzymanych pomiarów emitowanej fluorescencji. Potwierdziło to przydatność pasków testowych do weryfikacji metody DFO, zarówno nowo przygotowanych odczynników, jak i przy stosowaniu metody w codziennej praktyce laboratoryjnej. Na podstawie otrzymanych wyników badań należy założyć, że testowe paski są również skuteczne i przydatne do weryfikacji prawidłowości przygotowania roztworów roboczych dla pozostałych metod wizualizacji śladów daktyloskopijnych ukierunkowanych na aminokwasy: ninhydryna, 1,2-indanedione oraz 1,2-indanedione z chlorkiem cynku.
EN
This article provides the results of research on the uniformity of amino acid test strips used with fluorescent DFO method. Ready to use amino acid test strips madę of the absorptive materiał containing four reactive fields of exponentially decreasing amino acid concentrations, designed for DFO, ninhydrin, 1,2-indanedione methods were used in the study. The test strips were treated with DFO solution in order to measure the fluorescence emission level of DFO-amino acid reaction product for respective reaction fields. Based on the obtained results, the repeatability of emitted fluorescence measurements was observed, thus confirming the usability of test strips in DFO method verification of newly prepared reagents as well as the use of this method in routine laboratory work. Based on the findings, it should be assumed that test strips are also effective and suitable for verification of correctness of preparation of working solutions for the remaining amino acid based fingerprint visualization methods such as: ninhydrin, 1,2-indanedione, and 1,2-indanedione with zinc chloride.
Year
Issue
288
Pages
50-53, 105-104
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
  • Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji
  • Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7dcb12d7-7afc-4d70-86a6-3089a1ad87dc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.