PL EN


2015 | 5 | 49-57
Article title

Konstytucyjność ustawy „o zaburzonych”. Podstawa prawna izolacji postpenalnej i nadzoru prewencyjnego w polskim porządku prawnym

Authors
Content
Title variants
EN
The constitutionality of the "statute relating to disturbed people”:The legal basis for post-penal isolation and preventative supervison in the Polish legal system
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł dotyczy problemu izolacji postpenalnej, wprowadzonej na mocy ustawy z dnia 22 listopada 2013 r., znanej powszechnie jako „ustawa o zaburzonych”. Autorka odnosi się do kwestii zgodności aktu z Konstytucją RP oraz prawem międzynarodowym, a także z zasadami prawa karnego, ukazując problematykę związaną z zakazem retroakcji, zakazem podwójnego karania oraz z naruszeniem zagwarantowanej w ustawie zasadniczej godności człowieka. Poruszone zostały kwestie przedstawiane przez psychologów – problem skuteczności terapii prowadzonej w zakładzie karnym oraz w ośrodku izolacyjnym.
EN
This article concerns the issue of post-penal isolation in Poland, introduced on the strength of an enactment of 22 November 2013 - the “statute relating to disturbed people”. The author refers to the issue of the compatibility of this enactment with the Polish Constitution, international law and the rules of penal law, and deals with the problems of the prohibition of retrospective law and mutiple punishment for the same crime and contravention of fundamental human rights. The author also covers issues raised by psychologists as to the effectiveness of therapy in prisons and isolation units.
Year
Issue
5
Pages
49-57
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
References
 • Bibliografia:
 • Akty prawne:
 • [1] Ustawa z dn. 6 VI 1997r. – Kodeks karny (Dz.U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.)
 • [2] Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284)
 • [3] Ustawa z dn. 22 XI 2013r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób (Dz.U. z 2014 r., poz. 24)
 • Książki/czasopisma:
 • [4] Bocheński M., Populizm penalny w polskim wydaniu – rzecz o kryminologicznej problematyce ustawy o postępowaniu wobec osób stwarzających zagrożenie, „e-Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2014, nr 2
 • [5] Kmieciak B., Prawnopsychiatryczny kontekst wprowadzenia przepisów zezwalających na detencję niepsychotycznych sprawców, „Forum Prawnicze” 2013, nr 6 (20)
 • [6] Królikowski M., Sakowicz A., Granice legalności postpenalnej detencji sprawców niebezpiecznych, „Forum Prawnicze” 2013, nr 5(19)
 • Netografia:
 • [7] Apel do prezydenta o skierowanie ustawy o izolacji osób stwarzających zagrożenie, http://programy.hfhr.pl/monitoringprocesulegislacyjnego/apel-do-prezydenta-o-skierowanie-ustawy-o-izolacji-osob-stwarzajacych-zagrozenie-do-tk/, 24.10.2014
 • [8] Dr Paweł Moczydłowski m.in. o nadzorze nad "bestiami", http://www.youtube.com/watch?v=KEKbjCaSkKM, 24.10.2014
 • [9] HFPC do prokuratora generalnego ws. ustawy o nadzorze nad zabójcami, http://prawo.rp.pl/artykul/1083524.html?print=tak&p=0, 24.10.2014
 • [10] Kacprzak I., Zawadka G., Trynkiewicz wolny i bez zarzutów, www.rp.pl/artykul/1086195.html, 24.10.2014
 • [11] Kozioł P., Cisnęła dzieckiem. Pierwsza kobieta objęta tzw. „ustawą o bestiach”, http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Cisnela-dzieckiem-Pierwsza-kobieta-objeta-tzw-ustawa-o-bestiach,wid,16499520,wiadomosc.html?ticaid=112ea1&_ticrsn=5, 24.10.2014
 • [12] Mariusz Trynkiewicz nie powinien być wolny, www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/1043948,Biegli-Mariusz-Trynkiewicz-nie-powinien-byc-wolny, 24.10.2014
 • [13] Opinia HFPC w sprawie projektu ustawy o postępowaniu wobec osób zaburzonych, http://programy.hfhr.pl/monitoringprocesulegislacyjnego/opinia-hfpc-w-sprawie-projektu-ustawy-o-postepowaniu-wobec-osob-zaburzonych/, 24.10.2014
 • [14] Prezydent podpisał ustawę, ale... skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego, http://wyborcza.pl/1,75478,15134263,Prezydent_podpisal_ustawe__o_bestiach___ale____skierowal.html, 24.10.2014
 • [15] Radlińska E., Moratorium na karę śmierci bez dożywocia było błędem, www.prawo.gazetaprawna.pl/wywiady/675805,moratorium_na_kare_smierci_bez_dozywocia_bylo_bledem.html, 24.10.2014
 • [16] RPO skierowała do Trybunału ustawę o postępowaniu wobec osób zaburzonych, http://programy.hfhr.pl/monitoringprocesulegislacyjnego/rpo-skierowala-do-trybunalu-ustawe-o-postepowaniu-wobec-osob-z-zaburzeniami-psychicznymi/, 24.10.2014
 • [17] Siedlecka E., Prof. Łętowska: Ustawa o „bestiach” jest niedobra, http://wyborcza.pl/1,75478,15057004,Prof__Letowska__Ustawa_o__bestiach__jest_niedobra.html#TRrelSST, 24.10.2014.
 • [18] Siedlecka E., Fundacja Helsińska: Sprawą Trynkiewicza powinien zająć się Trybunał Konstytucyjny, http://wyborcza.pl/1,75478,15406456,Fundacja_Helsinska__Sprawa_Trynkiewicza_powinien_zajac.html, 24.10.2014
 • [19] Siedlecka E., Prof. Heitzman: Psychiatria nie odpowiada za bestie, http://m.wyborcza.pl/wyborcza/1,105402,15008124,Prof__Heitzman__Psychiatria_nie_odpowiada_za__bestie_.html, 24.10.2014
 • [20] Siedlecka E., Sejm przyjął kontrowersyjną ustawę o izolacji niebezpiecznych przestępców. Tylko troje posłów przeciw, http://wyborcza.pl/1,75478,14830725,Sejm_przyjal_kontrowersyjna_ustawe_o_izolacji_niebezpiecznych.html, 24.10.2014
 • [21] Siedlecka E., Skazani na karę śmierci wyjdą z więzień. Prof. Zoll: Dozór nie wystarczy. Potrzebna jest izolacja, http://wyborcza.pl/1,76842,14946931,Skazani_na_kare_smierci_wyjda_z_wiezien__Prof__Zoll_.html, 24.10.2014
 • [22] Siedlecka E., Ustawa o bestiach niekonstytucyjna? Sąd pyta Trybunał o opinię, http://wyborcza.pl/1,76842,15906245,Ustawa_o_bestiach_niekonstytucyjna__Sad_pyta_Trybunal.html, 24.10.2014
 • [23] Siek A., Stępień:Dlaczegonie ma wniosku do TK? Nie ma dziś ludzi wyjętych spod prawa, http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114871,15441224,Stepien__Dlaczego_nie_ma_wniosku_do_TK__Nie_ma_dzis.html, 24.10.2014
 • [24] Trybunał Konstytucyjny zajmie się „ustawą o bestiach”. „Niedookreślone zwroty, brak jasnych narzędzi”, http://wyborcza.pl/1,75478,15988990,Trybunal_Konstytucyjny_zajmie_sie__ustawa_o_bestiach__.html, 24.10.2014
 • [25] Turczyk J., Ustawa o bestiach – prezydent złożył wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, http://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-ustawa-o-bestiach-prezydent-zlozyl-wniosek-do-trybunalu,nId,1352046, 24.10.2014
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2299-2014
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7ddbf858-0590-4b42-bc97-12d39c8eb803
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.