PL EN


2009 | 25 | 195-212
Article title

A Polish Oedipus. On the Situation of the Polish Community in Great Britain in the Context of the TV serial Londoners

Authors
Content
Title variants
PL
Polski Edyp. Sytuacja społeczności polskiej w Wielkiej Brytanii w kontekście serialu telewizyjnego Londyńczycy
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Introduction; 1. The Polish community in Great Britain; 2. The TV serial Londoners; 3. An interpretation of the serial Londoners; Conclusion
PL
Dzieje społeczności polskiej w Wielkiej Brytanii obejmują ponad 150 lat. Dla wielu Brytyjczyków Polacy – nie licząc krótkiego okresu II wojny światowej – nie stanowili interesującego tematu. Polonią brytyjską zajmowała się wąska grupa badaczy. Sytuacja uległa zmianie na skutek przyjęcia Polski do Unii Europejskiej (2004). Ponieważ Wielka Brytania jako jeden z nielicznych krajów otworzyła rynek pracy dla nowych członków UE, na Wyspach Brytyjskich pojawiała się znaczna ilość „nowych Europejczyków”; większość z nich stanowili Polacy. Imigrantami zaczęto interesować się intensywniej niż dotychczas. Poświęcano im nie tylko opracowania naukowe, artykuły prasowe, lecz także utwory literackie oraz filmy. Jednym z nich jest wyemitowany przez TVP 1 na przełomie lat 2008/2009 serial pt. Londyńczycy. W kraju został on przyjęty pozytywnie, czego potwierdzeniem była wysoka oglądalność. Inaczej oceniano go w Wielkiej Brytanii, szczególnie w środowiskach działaczy polonijnych. Krytykowano go, że prezentowany w nim obraz społeczności polskiej jest kłamliwy. Oceniano go jako sabotaż, który niweczy działania podejmowane w obronie dobrego imienia Polaków. Postrzegano w nim postawę typową dla mitologicznego Edypa, który przyznawał się do „grzechów”, których nie popełnił. Przy okazji krytyki ujawniała się tendencja do zawłaszczania praw do decydowania o tym, który obraz „brytyjskiego Polaka” jest słuszny. Dla działaczy polonijnych jest nim osoba wyjątkowa – w przeszłości bohaterski żołnierz walczący „za wolność waszą i naszą”, obecnie robiący karierę w londyńskim City. Nie ma tam miejsca na przeciętność, a tym bardziej na miernotę, na którą za to znalazło się miejsce w serialu Londyńczycy. Problematycznym okazał się sposób reklamowania serialu – w ramach kampanii reklamowej promowano go nie jako serial mający dostarczyć rozrywki, lecz – co stanowi zdecydowane nadużycie – jako „kronikę najnowszej emigracji”.
Keywords
Year
Issue
25
Pages
195-212
Physical description
Contributors
author
 • Gdańskie Seminarium Duchowne
 • Wydział Nauk Społecznych Uniwersytet Gdański
References
 • Badeni, J. 1890. Polacy w Anglii. Przegląd Powszechny.
 • Bugajski, A. 2004. Początek końca ściany płaczu!. Dziennik Polski (225).
 • Bugajski, A. 2005. Ściana płaczu znika. Dziennik Polski (58).
 • Chodubski, A. 1995. Polonio brytyjska jaka jesteś?. Bundesstrasse 1 (1)
 • Cud nad Tamizą. 25 lat Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego w Wielkiej Brytanii. 1989. Londyn.
 • Episkopat brytyjski w obronie Polaków. 1947. Wiadomości PMK (1‒2).
 • Garapich, M. P. 2004a. Rynek pracy dla Polaków, Dziennik Polski (33).
 • Garapich, M. P. 2004b. Imigranci są potrzebni. Dziennik Polski (155) Garapich, M. 2005. Swojszczyzna. Dziennik Polski (14).
 • Garapich, M. P. 2008a. Zabawa w wizerunek. Cooltura (51).
 • Garapich, M. P. 2008b. The Migration Industry and Civil Society: Polish Immigrants in the United Kingdom Before and After EU Enlargement. Journal of Ethnic and Migration Studies (50).
 • Garapich, M. P. Foczpański, T. 2004. Darek, czyli Polak AD 2004. Dziennik Polski (69).
 • Girard, R. 1987. Things Hidden since the Foundation of the World. Tłum. z fr. S. Bann i M. Metteer. Stanford.
 • Girard, R. 1991. Kozioł ofiarny. Tłum. z fr. M. Goszczyńska. Łódź.
 • Girard, R. 1992. Dawna droga, którą kroczyli ludzie niegodziwi. Tłum. z fr. M. Goszczyńska. Warszawa.
 • Girard, R. 1993. Sacrum i przemoc. Tłum. z fr. M. i J. Plecińscy. Poznań.
 • Girard, R. 1994. Sacrum i przemoc. Tłum. z fr. M. i J. Plecińscy. Poznań.
 • Henry, J. Pupils losing degree places to Europeans. 2009. The Sunday Telegraph (14 June).
 • Iglicka, K. 2001. Poland’s Post-War Dynamic of Migration. Aldershot – Burlington.
 • Iglicka, K. A lecture given by Iglicka, The Consequences of Post-Enlargement Migration: A Perspective from the Sending Country, University College London – School of Slavonic and East European Studies, London, March 24, 2009.
 • Informator Polski 2007/2008. 2007 Londyn.
 • Input 2009, Television in the public interest, Warsaw, May 10th-15th. 2009. red. H. Kolasa, F. I. Smit-Löffler. Warszawa.
 • Interview with professor George Kolankiewicz (UCL-SSEES), London, April 30, 2009.
 • Interview with Jan Mokrzycki, vice-president of the Federation of Poles, London, May 19, 2009.
 • Interview with Mgr Stanisław Świerczyński, London, May 20, 2009.
 • Interview with Jarosław Koźmiński, the editor of Dziennik Polski, London, May 28, 2009.
 • Kiedy Polak będzie merem? Z kandydatem do Rady Ealingu Wiktorem Moszczyńskim rozmawia Michał P. Garapich. 2002. Dziennik Polski (140).
 • Kultura. 1982. (11).
 • Każdy uzyska informacje lub pomoc. Z Januszem Wachem, konsulem generalnym RP w Londynie rozmawia Jarosław Koźmiński. 2006. Dziennik Polski (70).
 • Koczy, L. 1939. Dzieje handlu polskiego przed rozbiorami. Lwów.
 • Leitgeber, W. 1977. 1946 – Rok decyzji w sprawie rozwiązania Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w świetle dokumentów brytyjskich. Zeszyty Historyczne (42).
 • Małolepszy, R. 2008. „Londyńczycy” czyli Złotopolscy w Londynie. Dziennik Polski (5 listopad).
 • Moi koledzy na Zachodzie nie chcą wracać. 2008. Cooltura (52).
 • Ozaist, J. 2008. O nas? O nich? O kim?. Nowy Czas (47).
 • Paradowska, K. Polacy w Wielkiej Brytanii do 1939 roku. W: Polonia w Europie, red. B. Szydłowska-Ceglowa. Poznań.
 • Patterson, S. 1977. The Poles: An Exile Community in Britain. W: Between Two Cultures.
 • Migrants and Minorities in Britain, red. J. Watson. Oxford.
 • Pracodawcy wolą Polaków. 2007. Dziennik Polski (247).
 • Protestów do szuflady nie wrzuciłem, Rozmowa z posłem Markiem Borowskim, przewodniczącym Komisji Łączności z Polakami za Granicą. 2008. Tydzień Polski (52).
 • Radzik, T. 1997. Zjednoczenie Polskie w Wielkiej Brytanii 1947‒1997. Londyn.
 • Romejko, A. 2001. Duszpasterstwo polonijne w Wielkiej Brytanii. Tuchów.
 • Romejko, A. 2002‒2003. Teoria mimetyczno-ofiarnicza – wprowadzenie do antropologii René Girarda. Studia Gdańskie (15‒16).
 • Romejko, A. 2007. „Lecz ja wiem: Wybawca mój żyje” (Hi 19,25), Idea ofiary w myśli René Girarda. Studia Gdańskie (21).
 • Ruszyły zdjęcia do „Londyńczyków” – nowego serialu TVP1, http://www.wirtualnemedia.pl/article/2392814_Ruszyly_zdjecia_do_8222Londynczykow8221_8211_nowego_serialu_TVP1.htm, June 1, 2009.
 • Sawicki, P. 1944. Polska Misja Katolicka i Polski Kościół w Londynie w 50-cio lecie ich działalności. W: Polska Misja Katolicka w Londynie 1894‒1944. Księga Pamiątkowa Polskiej Misji Katolickiej w Londynie, Londyn.
 • Sępek, J. 2008. Sensacyjno-emigracyjny serial. Cooltura (36).
 • Sikorski, B. 1966‒1967. Gospodarcze aspekty emigracji polskiej we Francji i Wielkiej Brytanii. Problemy Polonii Zagranicznej (5).
 • Subbotko, D. 2008. 13 odcinków serialu o 17. województwie. Gazeta Wyborcza (23 października).
 • Sword, K., Davies, N. Ciechanowski, J. 1989. The formation of the Polish Community in Great Britain 1939‒50. London.
 • Sword, K. 1996. Identity in Flu. The Polish Community in Britain. London.
 • Szybki, G. I twoją historię mogą pokazać w „Londyńczykach”. 2008. Polska Dziennik Bałtycki (11 grudnia).
 • Śpiwok, J. 2005. Imigracja w liczbach i rzeczywistości. Dziennik Polsk (234).
 • Tarka, K. 2006. Polonia w Wielkiej Brytanii w okresie międzywojennym. Tydzień Polski (4). Winder, R. 2004. Bloody Foreigners, The Story of Immigration to Britain. London.
 • Wilson, B. 1992. Polski język mówiony w Wielkiej Brytanii, Pierwsze pokolenie emigracyjne po II wojnie światowej – środowisko robotnicze. Londyn.
 • Ziarski T. 1953. Po zamknięciu hosteli rolniczych w Szkocji, Gazeta Niedzielna (1 February).
 • Zubrzycki, J. 1956. Polish Immigrants in Britain. A study of Adjustment. The Hague.
 • Zubrzycki, J. 1988. Soldiers and Peasants, The Sociology of Polish Migration. London.
 • Zweig, F. 1954. Robotnik polski w Anglii. Kultura (3).
 • Ziemba, T. 2008a. Urażona duma londyńczyka, Tydzień Polski (50).
 • Ziemba, T. 2008b. Posłowie ganią „Londyńczyków”. Tydzień Polski (52).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7ddfdbcb-a6ca-43df-aaaa-95bb724f591f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.