PL EN


2014 | 4 | 41-57
Article title

Nowe oblicza miast jako element miejskiej turystyki kulturowej na przykładzie azjatyckich tygrysów i innych azjatyckich metropolii

Content
Title variants
EN
New aspects of modern cities as element of urban cultural tourism based on Asian tigers and other Asian metropolis
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Due to the rapid growth of world’s biggest cities we are able to witness a new subfamily of urban tourism. Nowadays some of the visitors prefer visiting new urban districts with spectacular and amazing contemporary architecture instead of historical district and museums. This phenomenon may be called new tourist off the beaten track although it differs a bit from the original form. Previously tourists used to focus on poor and forgotten urban districts. Today they are interested not only in those places but in the newest parts as well. They started searching districts which are the symbols of a great development of the societies and unbounded engineering’s thought. Review of the most popular Asian cities helps in finding the answer what may be the crucial tourist’s target in modern metropolis.
PL
Wraz z rozwojem dużych światowych metropolii jesteśmy świadkami powstawania nowej sfery zainteresowań wśród turystów miejskich. Coraz częściej historyczne dzielnice i muzea są pomijane przez turystów na korzyść tych, w których mogą oni obserwować intensywny wzrost gospodarczy w postaci pionierskich, imponujących obiektów architektury współczesnej. Zjawisko to jest swego rodzaju turystyką poza wytyczonym szlakiem, ale odbiega od formy, która została pierwotnie tak nazwana. Początkowo bowiem turystyką poza szlakiem było poszukiwanie tych biedniejszych i mniej reprezentacyjnych części aglomeracji. Dzisiaj wiele osób poszukuje czegoś zupełnie odmiennego – symbolu nieograniczonego rozwoju społeczeństw i najnowocześniejszej myśli inżynieryjnej. Przegląd najchętniej odwiedzanych azjatyckich metropolii, na czele z tymi, które nazywano w drugiej połowie XX wieku azjatyckimi tygrysami, pozwala przyjrzeć się elementom, które są źródłem dużego zainteresowania obcokrajowców i które ten, często spektakularny, ruch turystyczny generują.
Year
Issue
4
Pages
41-57
Physical description
Dates
published
2014-04-01
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7de293a5-589a-45e0-96cb-8e1dc25bec49
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.