PL EN


2013 | 2 | 2 | 44-55
Article title

„Opłaty półkowe” z punktu widzenia ekonomicznej analizy prawa

Content
Title variants
EN
Slotting fees from the perspective of an economic analysis of the law
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie tzw. opłat półkowych, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, z perspektywy ekonomicznej analizy prawa. Artykuł wskazuje na konieczność pogłębionej interpretacji prawa z uwzględnieniem całościowym relacji biznesowych pomiędzy dostawcami a sieciami handlowymi. Artykuł prezentuje współczesny model współpracy pomiędzy dostawcami i sieciami detalicznymi jako wertykalnie zintegrowanych kanałów marketingowych (kanałów dystrybucji), w którym strony muszą uzgadniać kluczowe parametry współpracy, takiej jak: warunki logistyczne, warunki i metody promocji produktów, asortyment, terminy wprowadzenia nowych produktów i wiele innych. Artykuł przedstawia biznesową i ekonomiczną perspektywę tzw. opłat półkowych w przekonaniu, że jakiekolwiek formalistyczne podejście do zachowań biznesowych, bez uwzględnienia „myślenia ekonomicznego”, może prowadzić do nieprawidłowości w funkcjonowaniu konkurencji, a w konsekwencji negatywnie wpływać na konsumentów.
EN
The aim of this paper is to look at slotting (listing) fees as defined in Article 15(1)(4) of the Combating Unfair Competition Act from the perspective of an economical analysis. The paper calls for a more in-depth interpretation of the issues by courts that would cover the overall business relations between the retailers and the suppliers. Presented is the modern way of cooperation between suppliers and retailers structured as vertically integrated marketing (supply) chains where the parties have to agree to key parameters of long term cooperation such as: logistics, ways and methods of promotions, assortments as well as timing of listing of new products. A business and economic perspective is applied here to the analysis of slotting fees (listing fees) seeing as any formalistic interpretation of market practices without recourse to ‘economical thinking’ would lead to market failures and, in consequence, lead to a reduction in consumer welfare.
Year
Volume
2
Issue
2
Pages
44-55
Physical description
Dates
published
2013-02-12
Contributors
References
  • Sren L.W., El-Ansary A.I., Coughlan A.T., Kanały marketingowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002
  • Stelmach J., Soniewicka M. (red.), Analiza ekonomiczna w zastosowaniach prawniczych, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków 2007
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7de8ccbb-508d-49eb-9287-0a9d6ca62a65
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.