Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 96 | 57-70

Article title

Zarządzanie kapitałem intelektualnym przedsiębiorstwa - teoria i praktyka

Authors

Title variants

EN
Intellectual Capital Management in a Company - Theory and Practice

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Spodziewana od dłuższego czasu zmiana tradycyjnej gospodarki na gospodarkę opartą na wiedzy, stopniowo staje się rzeczywistością, stąd popularność zyskującej na znaczeniu koncepcji zarządzania kapitałem intelektualnym. Kształtowanie kapitału intelektualnego jest obecnie jednym z podstawowych działań wpływających na pozycję konkurencyjną przedsiębiorstwa na rynku. W artykule omówiono istotę zarządzania kapitałem intelektualnym oraz przedstawiono wyniki badań empirycznych pozwalających na ocenę stopnia wdrożenia tej koncepcji w praktyce zarządzania organizacjami.
EN
Expected for a long time the change from the traditional economy to an economy based on knowledge, is gradually becoming a reality, thus gaining popularity on the importance of the concept of intellectual capital management. Developing intellectual capital is one of the primary activities affecting the competitive position of the company on the market. The article discusses the nature of intellectual capital management, and presents the results of empirical studies for measuring the degree of the implementation of this concept in the practice of the management of organizations.

Contributors

author
 • UP-H Siedlce

References

 • A Guide For Intellectual Capital Statements - A Key to Knowledge Management, Danish Agency for Trade and Industry, Ministry of Trade and Industry, Copenhagen, November 2000.
 • Drucker P.F., Menedżer skuteczny, wyd. MT Biznes, Warszawa 2003.
 • Gierszewska G., Zarządzanie strategiczne, WSPiZ, Warszawa 2000.
 • Hegedahl P., Kapitał intelektualny - kluczowy majątek współczesnej organizacji, materiały TMI International.
 • http://www.eporady24.pl/jak_zatrzymac_w_firmie_przeszkolonego_pracowni ka,pytania,2,10,500.html, (11.05.2012 r.).
 • Kasiewicz S., Rogowski W., Kicińska M., Kapitał intelektualny: spojrzenie z perspektywy interesariuszy, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 • Koźmiński A., Zarządzanie w warunkach niepewności. Podręcznik dla zaawansowanych, PWN 2004.
 • Maksymowicz Z., Uwagi o zarządzaniu kapitałem intelektualnym w przedsiębiorstwie, [w:] J. Duraj (red.), Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, wyd. UŁ, Łódź 2002.
 • Mierzejewska B., Kapitał intelektualny - jak o nim mówić interesariszom? www.e-mentor.pl.
 • Okoń-Horodyńska E., Wisła R., Kapitał intelektualny i jego ochrona, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2009.
 • Panfil M., Szablewski A., Metody wyceny spółki - perspektywa klienta i inwestora, Poltext, Warszawa 2009.
 • Skrzypek E., Czynniki sukcesu firmy w warunkach GOW, [w:] Uwarunkowania sukcesu przedsiębiorstwa w gospodarce opartej na wiedzy, E. Skrzypek (red/.), Tom I, wyd. UMCS, Lublin 2004.
 • Skrzypek E., Kapitał intelektualny oraz możliwości jego wyceny, [w:] Kapitał intelektualny jako szansa na poprawę jakości zarządzania w warunkach globalizacji, E. Skrzypek (red.), Tom I, wyd. UMCS, Lublin 2005.
 • Sopińska A., Przewaga konkurencyjna, [w:] Wachowiak P. (red.), Pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2005.
 • Stewart T., Intellectual capital: the new wealth of organization, NY: Doubleday, New York 1997.
 • Szablewski A., Tuzimek R., Wycena i zarządzanie wartością firmy, Poltext, Warszawa 2004.
 • Ujwary-Gil A., Kapitał intelektualny a wartość rynkowa przedsiębiorstwa, C.H. Beck, Warszawa 2009.
 • Zaborowska R., Kapitał intelektualny w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Ars boni et aequi, Poznań 2009

Notes

PL
Pełny tekst artykułu umieszczono za zgodą wydawcy. Tekst jest dostępny w Internecie na stronie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-7dea62cf-b0aa-4b98-b917-5b75ea7035b3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.