PL EN


2018 | 107 | 191-213
Article title

Palaeoenvironmental reconstructions for the Neolithic pile-dwelling Serteya II site case study, Western Russia

Content
Title variants
EN
Warunki paleogeograficzne rozwoju neolitycznej osady palafitowej Serteya II (zachodnia Rosja)
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The article presents the results of recent archaeological and geomorphological research conducted on Middle to Late Neolithic site Serteya II in the Serteysky microregion of the Dnepr-Dvina region (NW Russia). The interaction of archaeological and multidisciplinary palaeoenvironmental research allowed for the reconstruction of the natural environment transformations and the natural conditions of the activity of the ancient communities in the lower Serteyka River valley, the left-bank tributary of the Western Dvina River. The terrain relief of the area was formed after the recession of the Weichselian (Valdai) Ice Sheet. The present day Serteyka River valley occupies a subglacial channel that was earlier occupied by a few lake basins of almost two generations. The water basins of the first generation existed within glacial crevasses and between blocks of dead ice, and second generation lakes developed after the melting of dead ice in the Late Valdai. Throughout the entire Holocene, the Serteyka River drained several lake basins as a result of headward river erosion. The Neolithic Serteya II site occupied the surface of a kame terrace and biogenic plain within the palaeolake basin. The pile-dwelling settlement functioned there in a period when palaeolakes existed and were affected by transgression and regression of the water table. The main phase of pile-dwelling development is dated to ca. 4200–3800 cal BP and existed for almost 140 years. It was part of a wider settlement structure in the period of domination of a hunter–gatherer economy and the beginning of agriculture.
PL
Artykuł przedstawia wyniki ostatnich badań archeologicznych i geomorfologicznych środkowo- i późnoneolitycznego stanowisku Serteya II, zlokalizowanego w międzyrzeczu Dniepru i Dźwiny, w obrębie mikroregionu Sertejskiego (NW Rosja). Połączenie wyników badań archeologicznych i multidyscyplinarnych analiz paleośrodowiskowych pozwoliło na odtworzenie środowiska naturalnego i warunków przyrodniczych działalności dawnych społeczności w dolinie dolnej Sertejki, lewego dopływu Dźwiny. Rzeźba terenu została uformowana po ustąpieniu zlodowacenia wisły (wałdajskiego). Współczesna dolina wykorzystuje rynnę subglacjalną, w której wcześniej funkcjonowało kilka basenów jeziornych dwóch generacji. Zbiorniki pierwszej generacji rozwinęły się w szczelinach lodowych i w obniżeniach pomiędzy martwymi bryłami lądolodu. Jeziora drugiej generacji powstały po wytopieniu brył martwego lodu w późnym vistulianie. W trakcie holocenu rzeka Sertejka, w wyniku erozji wstecznej, zdrenowała kolejne jeziora. Osada neolityczna Serteya II zajmowała powierzchnię terasy kemowej oraz wkraczała na równinę biogeniczną w obrębie basenu jeziornego. Osadnictwo palafitowe funkcjonowało podczas okresów transgresji i regresji paleojezior. Główny okres jej rozwoju przypadał na 4200–3800 cal BP i trwał ponad 140 lat. Osada stanowiła część większej struktury osadniczej rozwijającej się w okresie przechodzenia lokalnych społeczności od gospodarki łowiecko-zbierackiej do prymitywnego rolnictwa.
Year
Volume
107
Pages
191-213
Physical description
Contributors
 • The State Hermitage Museum,
 • The State Hermitage Museum,
 • Nansen International Environmental and Remote Sensing Center
 • Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Katedra Geomorfologii i Paleogeografii
 • Saint Petersburg State University, Institute of Earth Sciences, Department of Geophysics
author
 • Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Katedra Geomorfologii i Paleogeografii
 • Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii
author
 • Uniwersytet Łódzki, Instytut Archeologii, Katedra Archeologii Historycznej i Bronioznawstwa
 • Petersburski Uniwersytet Państwowy
 • Christian-Albrechts-University, Institute of Prehistoric and Protohistoric Archaeology, Archaeobotanical and Palynological Laboratory
author
 • Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Katedra Geomorfologii i Paleogeografii
References
 • Abramov L.S. 1972. Opisaniya prirody nashey strany: Razvitiye fiziko-geograficheskikh kharakteristik. Mysl'. Moskva.
 • Aleshinskaya A.S. Spiridonova E.A. 2000. Periodizatsiya epokhi bronzy lesnoy zony evropeyskoy Rossii. Tverskoy Arkheologicheskiy Sbornik 4(1): 52-358.
 • Arslanov Kh.A., Dolukhanov P.M., Savelieva L.A., Dzinoridze E.N., Kuzmin G.F., Denisenkov V.P. 2009. The Holocene Environments in North-Western and Central Russia. In: P.M. Dolukhanov, G.R. Sarson, A.M. Shukorov (eds) The East European Plain on the Eve of Agriculture. BAR International Series 1964. Archaeopress, Oxford: 109-121.
 • Dolukhanov P., Mazurkevich A. 2000. Sites lacustres neolithiques de Russie, Archeologia 369: 69- 70.
 • Dolukhanov P.M., Miklyayev A.M. 1986. Prehistoric lacustrine pile dwellings in the north-western part of the USSR. Fennoscandia Archaeologica 3: 81-89.
 • Dolukhanov P.M., Gey N.A., Miklyayev A.M., Mazurkewicz A.N. 1989. Rudnya-Serteyska, A stratified dwelling-site in the upper Duna basin (a multidisciplinary research). Fennoscandia Archaeologica 6: 23-27.
 • Dolukhanov P., Shukurov K., Arslanov A.N., Mazurkevich L.A., Savel'eva E.N., Dzinoridze M.A., Kulkova M., Zaitseva G.I. 2004. The Holocene Environment and Transition to Agriculture in Boreal Russia (Serteya Valley Case Study). Internet Archaeology 17 (http://intarch.ac.uk/journal/issue17).
 • Gorlach A., Kalm V., Hang T. 2015. Thickness distribution of quaternary deposits in the formerly glaciated part of the East European plain. Journal of Maps 11(4): 625-635.
 • Kalicki T., Alexandrovskiy A.L., Kittel P., Krupa J., Mazurkevich A., Pawłowski D., Płóciennik M., Stachowicz-Rybka R. 2015a. From Lake Basins to River Valley – Late Vistulian and Holocene Evolution of Last Glaciation Area: Serteya Basin (Western Russia). International Association of Geomorphologists (IAG) Regional conference “Gradualism vs catastrophism in landscape evolution”, July 2-4, 2015. Publishing House of Altai State University, Barnaul: 159-161.
 • Kalicki T., Kittel P., Pawłowski D., Płóciennik M., Stachowicz-Rybka R., Mazurkevich A., Krupa J., Alexandrovskiy A. 2015b. Postglacial evolution of Lower Serteya river valley (Western Russia). Quaternary Conference, 27 November 2015. ÚGV PřF MU, Brno: 23.
 • Kazakov E.E. 2016. Opyt organizatsii byudzhetnoy topograficheskoy aerofotosyemki v usloviyakh polevoy ekspeditsii sredstvami lyubitelskogo BPLA DJI Phantom 3 Advanced. GISLab. info (http://gis-lab.info/jaa/aerial_photo_DJI_Phantom_3.html)
 • Kittel P., Mazurkevich A., Dolbunova E., Kalicki T., Kul'kova M., Pawłowski D., Płóciennik M., Stachowicz-Rybka R., Zaitseva G. 2016. Evolution of lake basins in the Serteya region (Western Russia) in the context of Neolithic settlement’s development. Proceedings of the International Conference “Paleolimnology of Northern Eurasia. Experience, Methodology, Current Status”, Yakutsk. 22-27 August 2016. North-Eastern Federal University, Yakutsk: 13-15.
 • Kittel P., Mazurkevich A., Błaszczyk K., Dolbunova E., Gauthier E., Kotrys B., Kramkowski M., Lamentowicz M., Łuców D., Mroczkowska A., Płóciennik M., Słowiński M. 2017. Last 1000 years palaeoecological history of the kettle-hole peatland in the Serteya region (research project). / Kittel P., Mazurkevich A., Blashchik K., Dolbunova E., Got'ye E., Kotrys B., Kramkovski M., Lamentovich M., Lutsuv D., Mrochkovska A., Plutsennik M., Slovin'skiy M. 2017. Paleoekologicheskaya istoriya poslednikh 1000 let torfyanikovoy kotloviny v Serteyskom regione (predstavleniye proyekta). In: А.А. Vybornov, A.N. Mazurkevich, E.V. Dolbunova, E.S. Tkach (eds) Kul'turnyye protsessy v tsirkumbaltiyskom prostranstve v rannem i srednem golotsene. MAE RAN, Sankt-Peterburg: 50-54.
 • Kondracki J. 1992. Fizycznogeograficzna regionalizacja republik Litewskiej i Białoruskiej w układzie dziesiętnym. Przegląd Geograficzny 64(3-4): 341-346.
 • Kul'kova M.A. 2005. Geokhimicheskaya indikatsiya landshaftno-paleoklimaticheskikh usloviy v golotsene v regionakh Dvinsko-Lovatskogo mezhdurechia i Yuzhnoy Sibiri. Avtoreferat dissertatsii. Sankt-Peterburg.
 • Kul'kova M. 2006. The geochemical indicators of paleoclimate of Holocene and their meaning for reconstruction of prehistory sites in Western Dvina-Lovat’ area of North-Western Russia. Proceeding from the 8th Nordic Conference on the Application of Scientific Methods in Archaeology “Archaeology and Environment”. Umeе 21: 93-100.
 • Kul'kova M.A., Savel'eva L.A. 2003. Vosstanovleniye paleoklimaticheskikh usloviy golotsena v rayone zabolochennykh ozer v doline r. Serteyki v Velizhskom rayone Smolenskoy obl. po dannym sopryazhennogo analiza. Drevnosti Podvinia. istoricheskiy aspekt: po materialam kruglogo stola. posvyashchennogo pamyati A.M. Miklyayeva. 6-8 oktyabrya 1999 g. Gosudarstvennyj Ermitazh, Sankt-Peterburg: 291-299.
 • Kul'kova M.A., Mazurkevich A.N., Dolukhanov P.M. 2001. Chronology and palaeoclimate of prehistoric sites in Western Dvina-Lovat area of North-western Russia. Geochronometria 20: 87-94.
 • Kul'kova M.A., Mazurkevich A.N., Dolbunova E.V., Lozovsky V.M. 2015a. The 8200 cal BP climate event and the spread of the Neolithic in Eastern Europe. Documenta Praehistorica 42: 77-92.
 • Kul'kova M.A., Mazurkevich A., Gerasimov D. 2015b. Stone Age archaeological sites and environmental changes during the Holocene in the NW region of Russia. In: J. Harff, G. Bailey, F. Lüth (eds) Geology and Archaeology: Submerged Landscapes of the Continental Shelf. Geological Society, London: 27-50.
 • Markov K.K. 1961. (ed.) Relyef i stratigrafiya chetvertichnykh otlozheniy Severo-Zapada Russkoy ravniny: K 6 kongressu INQUA v Varshave 1961. Izd-vo Akademii Nauk SSSR, Moskva.
 • Mazurkevich A.N. 1995. O rannem neolite Lovatsko-Dvnskogo mezhdurechia. Peterburgskiy Arkheologicheskiy Vestnik 9: 77-84.
 • Mazurkevich A.N. 2003. Pervyye svidetelstva proyavleniya proizvodyashchego khozyaystva na Severo-Zapade Rossii. In: D.G. Savinov. V.N. Sedykh (eds) Pushkarevskiy sbornik II. Izd-vo S-Peterburgskogo un-ta, Sankt- Peterburg: 77-84.
 • Mazurkevich A., Dolbunova E. 2011. Underwater Investigations in Northwest Russia: lacustrine archaeology of Neolithic pile dwellings. W: J. Benjamin, C. Bonsall, C. Pickard, A. Fischer (red.) Submerged Prehistory. Oxbow Books, Oxford: 158-172.
 • Mazurkevich A., Dolbunova E. 2015. The oldest pottery in hunter-gatherer communities and models of Neolithisation of Eastern Europe. Documenta Praehistorica 42: 13-66.
 • Mazurkevich A.N., Miklyayev A.M. 1998. O rannem neolite mezhdurechia Lovati i Zapadnoy Dviny. Arkheologicheskiy Sbornik Gosudarstvennogo Ermitazha 33: 7-31.
 • Mazurkevich A., Dolukhanov P., Shukurov A., Zaitseva. G. 2009a. Mesolithic and Neolithic in the Western Dvina–Lovat Area. In: P.M. Dolukhanov, G.R. Sarson, A.M. Shukurov (eds) The East European Plain on the Eve of Agriculture, BAR International Series 164. Archaeopress, Oxford: 145-153.
 • Mazurkevich A., Korotkevich B.N., Dolukhanov P.M., Shukurov A.M., Arslanov Kh.A. Savel'eva L.A., Dzinoridze E.N., Kul'kova M.A., Zaitseva G.I. 2009b. Climate, subsistence and human movements in the Western Dvina – Lovat River Basins. Quaternary International 203: 52-66.
 • Mazurkevich A.N., Dolbunova E.V., Maigrot Y., Hookk D. 2011. Results of underwater excavations of Serteya II and research of piledwellings in Northwest Russia. Archaeologia Baltica 14: 47-64.
 • Mazurkevich A.N., Dolbunova E.V., Kul'kova M.A. 2012. Dynamics of landscape developing in early-middle Neolithics in Dnepr-Dvina region. International conference “Geomorphic Processes and Geoarchaeology: from Landscape Archaeology to Archaeotourism”, Moscow-Smolensk. Russia, August 2012. Universum, Moscow-Smolensk: 20-24: 192-194.
 • Mazurkevich A., Dolbunova E., Kittel P. 2014. The phenomenon of pile-dwellings in North-Western Russia in the 4th-2nd mil. BC. Culture, Climate and Environment Interactions at Prehistoric Wetland Sites 11-14 June 2014. University of Bern, Switzerland, Bern: 25.
 • Mazurkevich A., Kittel P., Maigrot Y., Kul'kova M., Kazakov E., Dolbunova E., Sablin M., Lyashkevich E., Regert M., Mazuy A. 2016a. Landscape and natural resources use in the 3rd mill BC by pile-settlements’ dwellers in NW Russia. 22th Annual Meeting of the EAA. 31st August–4th September 2016 Vilnius. The European Association of Archaeologists, Public Institution The Academy of Cultural Heritage, Vilnius: 644-645.
 • Mazurkevich A., Kittel P., Dolbunova E., Maigrot Y., Zaiceva G. 2016b. Cultural layer formation, production and dwelling areas on pile-settlements of Upper Dvina region. 22th Annual Meeting of the EAA. 31st August–4th September 2016 Vilnius. The European Association of Archaeologists, Public Institution The Academy of Cultural Heritage, Vilnius: 644-655.
 • Mazurkevich A.N., Kittel P., Dolbunova E.V., Kazakov E.E., Faßbinder J., Sablin M.V., Maigrot Y. 2016c. Okruzhayushchaya sreda. landshaft Serteyskogo arkheologicheskogo mikroregiona i ego ispolzovaniye v III tys. do n.e. (po rezultatam novykh issledovaniy pamyatnika Serteya II). Mizhnarodnaja navukova- praktychnaja kanferencyja. Starazhytnasci III–I tys. da n.e. Belarusi i sumiezhnyh terytoryj: novyja pogljady i interpretacyi (da 80-goddzja dasliedavannja pasielishchaw Kryvinskaga Tarfianika). Pragrama i zbornik tezisaw dakladaw / International conference. Antiquities of III–I mill. b.c. of Belarus and adjacent territories: nev vievs and interpretations (dedicated to 80th anniversary of the research of Kryvina Peat-Bog settlements). Programme and abstract book / Mezhdunarodnaya nauchno-prakticheskaya konferentsiya. Drevnosti ІІІ–І tys. do n.e. Belarusi i sopredelnykh territoriy: novyye vzglyady i interpretatsii (k 80-letiyu issledovaniya poseleniy Krivinskogo Torfyanika). Programma i sbornik tezisov dokladov. 1–2 snezhnja 2016 goda. Instytut gistoryi NAN Belarusi, Minsk: 36-37.
 • Mazurkevich A., Dolbunova E., Kittel P., Kazalov E. 2017a. Lacustrine pile-dwellings of the 4-3rd mill BC: particularities of landscape, economy and culture (NW Russia). International Open Workshop. Socio-Environmental Dynamics over the Last 12,000 Years: The Creation of Landscapes V, Kiel, March 20-24, 2017. Graduate School at Kiel University, Kiel: 147.
 • Mazurkevich A., Dolbunova E., Kittel P., Fassbender J., Maigrot Y., Mroczkowska A., Płóciennik M., Sikora J., Słowiński M., Sablin M., Shirobokov I. 2017b. Multi-disciplinary research on the Neolithic pile-dwelling Serteya II site (Western Russia) and the landscape reconstruction. In: A. Marciniak-Kajzer, A. Andrzejewski, A. Golański, S. Rzepecki (eds) Nie tylko krzemienie. Not only flints. Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódzka Fundacja Badań Naukowych, Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Łodzi, Łódź: 103-128.
 • Miklyayev A.M., Mazurkevich A.N., Doluhanov P.M., Zajceva G.I. 1987. O rannem neolite severa Smolenskoy oblasti i yuga pskovskoy oblasti. In: V.P. Shilov (ed.) Zadachi sovetskoy arkheologii v svete resheniy XXVII syezda KPSS. Nauka, Moskva: 169-170.
 • Piech W., Kittel P., Mazurkevich A., Pavlovskaia E., Kazakov E., Teltevskaya Y., Błaszczyk K., Kotrys B. 2018. Cechy sedymentologiczne i warunki osadów stożka akumulacyjnego w dolinie rzeki Sertejki (zachodnia Rosja). Acta Geographica Lodziensia 107; 215-238.
 • Polkovnikova M.E. 2014. Kamennyy inventar' svaynogoposeleniya Serteya II. Material mezhdunarodnoy konferentsii, posvyashchennoy poluvekovomu issledova svaynykh poseleniy na Severo-Zapade Rossii „Arkheologiya ozernykh poseleniy 4-2-go tys. do n.e.: khronologiya kul'tur i prirodno-klimaticheskiye ritmy”. Sankt-Peterburg, 13-15 Noyabrya 2014 G. Gosudarstvennyy Ermitazh, Sankt- Peterburg: 271-274.
 • Sablin M.V., Siromyatnikova E.V. 2009. Animal remains from Neolithic sites in northwestern Russia. In: P.M. Dolukhanov, G.R. Sarson, A.M. Shukurov (eds) The East European Plain on the Eve of Agriculture. BAR International Series 1964. Oxford: Archaeopress: 153-158.
 • Tarasov P.E., Savelieva L.A., Long T., Leipe C. 2018 (in press). Postglacial vegetation and climate history and traces of early human impact and agriculture in the present-day cool mixed forest zone of European Russia. Quaternary International https://doi.org/10.1016/j.quaint.2018.02.029
 • Velichko A.A., Faustova M.A., Pisareva V.V., Gribchenko Yu.N., Sudakova N.G., Lavrentiev N.V. 2011. Glaciations of the East European Plain: Distribution and Chronology. Developments in Quaternary Science 15: 337-359.
 • Zajceva G.I., Vasil'ev S.S., Dergachev V.A., Mazurkevich A.N., Semencov A.A. 2003. Novyye issledovaniya pamyatnikov basseyna Zapadnoy Dviny i Lovati: raspredeleniye radiouglerodnykh dat. korrelyatsiya s izmeneniyem prirodnykh protsessov. primeneniye matematicheskoy statistiki. Drevnosti Podvinia. istoricheskiy aspekt: po materialam kruglogo stola. posvyashchennogo pamyati A.M. Miklyayeva. 6-8 oktyabrya 1999 g. Gosudarstvennyj Ermitazh, Sankt-Peterburg: 140-154.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7ded53cc-4442-4177-8ef4-bfdb24c5ac1d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.