Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 28 | 4 English Online Version | 169-179

Article title

The Origin of Capacity Market in Poland

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
One of the basic obligations of the State towards its citizens is ensure energy security, defined as a situation where the economy can cover both the current and predicted consumer demand for fuels and energy in a technologically and economically reasonable manner, while observing requirements of environmental protection. Undoubtedly, in the context of electrical power energy security is understood as the security of supply, i.e. the capability of the power system to ensure the security of operation of the power grid and to balance the supply of electricity with the demand for this type of energy. This primarily depends on the availability of power generation sources of sufficient capacity. To ensure the continuity and stability of electricity supply to all end consumers in Poland in the medium- and long-term perspective, the Polish Ministry of Energy commenced drafting regulations concerning the capacity market as of 2016. These efforts have been aimed at causing an incentive effect in order to encourage making investment and modernisation decisions and to discourage decommissioning of the existing generation sources which determine the security of operation of the National Power System.

Contributors

 • Faculty of Law and Administration of Maria Curie-Sklodowska University in Lublin

References

 • Bojarski, Włodzimierz. “Bezpieczeństwo energetyczne.” Wokół Energetyki (June 2004), 48.
 • Cichocki, Krzysztof, Tomasz Mołdawski, and Maciej Lewicki. Model rynku mocy w Polsce. Accessed February 20, 2018. www.skslegal.pl.
 • Czerpak, Paweł. “Bezpieczeństwo energetyczne.” In Bezpieczeństwo międzynarodowe. Teoria i praktyka, edited by Katarzyna Żukrowska and Małgorzata Grącik, 121–36. Warsaw: SGH, 2006.
 • Długosz, Tomasz. “Formalne aspekty regulacji handlu transgranicznego energią elektryczną i gazem ziemnym w świetle tzw. trzeciego pakietu energetycznego.” In Systemowe uwarunkowania sektorów strategicznych. Wnioski dla energetyki, edited by Filip M. Elżanowski and Maciej M. Sokołowski, 24–25. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2011.
 • Domagała, Michał. Bezpieczeństwo energetyczne. Aspekty administracyjno-prawne. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2008.
 • Domagała, Michał. “Bezpieczeństwo energetyczne. Ujęcie administracyjno-prawne.” In Bezpieczeństwo państwa. Współczesne zagrożenia, edited by Wojciech Lis, 127–37. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2015.
 • Domagała, Michał. “Charakter prawny uprawnień kontrolnych Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.” Forum Prawnicze 3 (2016): 56–69.
 • Gradziuk Artur, Lach Wiesława, Edyta Posel-Cześnik, and Katarzyna Sochacka. “Co to jest bezpieczeństwo energetyczne państwa?” In Kryteria bezpieczeństwa międzynarodowego państwa, edited by Sławomir Dębski and Beata Górka-Winter, 71–80. Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2003.
 • Hoff, Waldemar. Prawny model regulacji sektorowej. Warsaw: Difin, 2008.
 • Kaczmarski, Marcin. Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2010.
 • Kaliś, Henryk. “Bezpieczeństwo energetyczne: perspektywa dużych odbiorców energii elektrycznej.” In W kierunku nowoczesnej polityki energetycznej. Energia elektryczna, edited by Mariusz Swora, 106–33. Warszawa: Instytut Obywatelski, 2011.
 • Kraś, Ireneusz. “Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej.” In Prace Naukowe Akademii im. J. Długosza w Częstochowie. Res Politicae 4, 35–48. Częstochowa, 2011.
 • Marszałek, Marcin. Swoboda działalności gospodarczej wytwórcy-sprzedawcy energii elektrycznej. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015.
 • Michalski Dariusz, and Maciej Sołtysik. “Rynek mocy. Kolejny etap tworzenia zliberalizowanego rynku energii elektrycznej w Unii Europejskiej.” Unia Europejska.pl 3 (2016): 49–60.
 • Międzynarodowe bezpieczeństwo energetyczne w XXI wieku, edited by Erhard Cziomer. Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, 2008.
 • Mucha-Kuś, Karolina, Maciej Sołtysik, and Krzysztof Zamasz. “Capacity market—«demand for coopetition»?” In Capacity market in contemporary economic policy, edited by Krzysztof Zamasz. Warszawa: Difin, 2015.
 • Pach-Gurgul, Agnieszka. Jednolity rynek energii elektrycznej w Unii Europejskiej w kontekście bezpieczeństwa energetycznego Polski. Warszawa: Difin, 2012.
 • Surdej, Aleksander. “Regulacyjne instrumenty w polityce publicznej.” Studia z Polityki Publicznej 4 (2014): 69–85.
 • Swora, Mariusz. “O raporcie.” In W kierunku nowoczesnej polityki energetycznej. Energia elektryczna, edited by Mariusz Swora, 7–22. Warsaw: Instytut Obywatelski, 2011.
 • Szalbierz Zdzisław, and Joanna Kott. “Regulacje instytucjonalne w sektorach infrastrukturalnych.” Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 372 (2014): 367–75.
 • Trojanowska, Hanna. “Bezpieczeństwo energetyczne—znaczenie energetyki jądrowej.” In W kierunku nowoczesnej polityki energetycznej. Energia elektryczna, edited by Mariusz Swora, 40–47. Warszawa: Instytut Obywatelski, 2011.
 • Trubalska, Justyna. Bezpieczeństwo energetyczne Rzeczypospolitej Polskiej. Kraków: PTG, 2015.
 • Trubalska, Justyna. “W kierunku unii energetycznej. Nowa koncepcja bezpieczeństwa energetycznego w Unii Europejskiej.” Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami i Mineralnymi PAN 97 (2017): 21–32.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-7df72c6d-df89-4836-a50b-850a0ddd29fa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.