PL EN


2019 | 73 | 1-2 (324-325) | 117-122
Article title

Ha! Schulz? Miejsce zmyślenia i urwanie głowy z mitem miejsca

Title variants
EN
Hah! Schulz? Place of Invention and Fuss with the Myth of a Place
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Autor podkreśla, że jest bardzo wielu Brunonów Schulzów. Jego opowiadania budzą nieustannie ciekawość teoretyków i historyków literatury, którzy przedstawiają coraz to nowe reinterpretacje prozy Schulza. Podobnie dzieje się z biografią pisarza, pełną niejasnych momentów. Autor sugeruje, że ta wielość interpretacji, która świadczy o sukcesie i światowej popularności Schulza, równocześnie wpływa na pierwsze doświadczenia lektury, na kontakt z prozą Schulza. Bezpośredni kontakt z wyobraźnią językową pisarza zostaje zakłócony przez interpretacje. Najbardziej na korekty interpretacyjne i domysły podatny jest kontekst biograficzny tej twórczości.
EN
The author stressed the existence of a legion of the Bruno Schulz character, whose stories give rise to the incessant curiosity of the theoreticians and historians of literature, with the latter presenting increasingly new interpretations of Schulz’s prose. The same is true of the writer’s biography, brimming with unclear moments. Gregory Józefczuk suggests that this multitude of interpretations, which testifies to the success and global popularity of Schulz, simultaneously influences the first experience of reading his prose and contact with it. Direct contact with the author’s linguistic imagination is disturbed by interpretations, with the biographical context of the Schulzian oeuvre being most susceptible to interpretation corrections and surmises.
Keywords
Year
Volume
73
Pages
117-122
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7df82d06-4bef-463f-97f6-855fa5bedbb6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.