PL EN


2017 | 463 | 274-284
Article title

Czynniki zwiększające skuteczność alternatywnych kanałów w procesach komunikacji JST z klientem

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule zaprezentowano czynniki wpływające na skuteczność realizowania komunikacji jednostek samorządu terytorialnego z interesariuszami (obywatelami, podmiotami gospodarczymi lub organizacjami pozarządowymi). Przedstawiono fragmenty wyników badań przeprowadzonych wśród wszystkich gmin wiejskich województwa dolnośląskiego na przestrzeni marca i kwietnia 2016 roku w zakresie wykorzystania alternatywnych kanałów komunikacyjnych opartych na technologiach informatycznych, a także podjęto próbę zdefiniowania czynników wpływających na zwiększenie skuteczności realizowania procesów komunikacyjnych w administracji publicznej, w szczególności zaś w jednostkach samorządu terytorialnego. Obraz zakresu wykorzystania alternatywnych kanałów komunikacyjnych (opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych) z czynnikami wpływającymi na skuteczność procesów komunikacji wskazują na dużą lukę organizacyjną w tej dziedzinie.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7e0beb30-afd6-4a34-9628-39793d18f54a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.