PL EN


Journal
2016 | 2 | 140-167
Article title

Misyjne impulsy papieża Franciszka

Authors
Content
Title variants
EN
Missionary inspirations from pope Francis
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł poświęcony jest nauce papieża Franciszka o misyjności Kościoła. Autor podkreśla, że chociaż Franciszek nie ogłosił dotąd żadnego dokumentu w całości poświęconego temu zagadnieniu, w encyklice Lumen fidei, adhortacji Evangelii gaudium oraz w kilku pomniejszych wypowiedziach zawarł on niezwykle istotne uwagi na temat misji Kościoła. Najważniejszym twierdzeniem Franciszka jest myśl o naturalności misyjności chrześcijaństwa, którego istotą jest wspólnota i wychodzenie do innych, a tym samym poszerzanie wspólnotowości. Kwestie te podnoszone są zwłaszcza w adhortacji Evangelii gaudium. Franciszek podkreśla tam, że będąc uczniami Chrystusa, głosimy miłość - jesteśmy zatem misjonarzami. Dlatego Kościół, przełamując ograniczenia instytucjonalne, powinien znaleźć się w stanie permanentnej misji nakierowanej i na tych, którzy jeszcze Chrystusa nie poznali, i na tych, którzy go zagubili. Zadanie i pytanie stawiane Kościołowi przez Franciszka brzmi: jakie kroki należałoby podjąć, aby Ewangelię uczynić dla współczesnego świata bardziej widoczną? Wśród papieskich odpowiedzi pojawia się sugestia, aby Dobrą Nowinę głosić zawsze z entuzjazmem i radością, pokazując tym samym światu jej niezwykłość.
EN
Pope Francis' encyclical letter Lumen fidei and apostolic adhortation Evangelii gaudium both contain very important remarks about the missionary nature of the Catholic Church. Among them is the pope's assertion that mission belongs to Christianity's very nature: communities of Christians grow through reaching out to others. Evangelii gaudium teaches that followers of Christ must proclaim love, therefore they must be missionaries. The Church should overcome her institutional limitations and become constantly engaged in mission; mission not only to those who do not yet know Christ, but also those who have somehow relaxed their attachment to Him. Pope Francis asks the whole community of believers to proclaim the Good News with enthusiasm and joy and make it more visible in the modern world.
Journal
Year
Issue
2
Pages
140-167
Physical description
Dates
published
2016-12-31
Contributors
References
 • A. Cordovilla Pérez, La alegría del evangelio y la reforma de la iglesia. Líneas fundamentales de la exhortación apostólica „Evangelii gaudium”, „Misiones Extranjeras”, nr 260-261, 2014, s. 326.
 • F. García Cadiñanos, Un proyecto apasionante de misón, „Misiones Extranjeras”, nr 260-261, 2014, s. 334-335.
 • Franciszek, Bądźcie uczniami i misjonarzami Chrystusa. Wystąpienie papieża podczas Liturgii Słowa Święta Powitania 28. Światowych Dni Młodzieży (ŚDM), Plaża Copacabana, Rio de Janeiro, 25 lipca 2013, „KAI”, nr 31, 2013, s. 14;
 • Franciszek, Celem ŚDM jest odnowienie wierności Chrystusowi. Przemówienie Franciszka otwierające Święto Powitania na plaży Copacabana, Rio de Janeiro, 25 lipca 2013, s. 13.
 • Franciszek, Jedność i świętość Kościoła wymaga nieustannego nawrócenia. Audiencja generalna, 27 sierpnia 2014, „KAI”, nr 36, 2014, s. 22-23.
 • Franciszek, Kościół jest posłany, aby nieść Ewangelię całemu światu. Audiencja generalna, 16 października 2013, „KAI”, nr 43, 2013, s. 24-25.
 • Franciszek, Kościół ludem Bożym. Audiencja generalna, 12 czerwca 2013, „KAI”, nr 25, 2013, s. 22-23.
 • Franciszek, Nawróćmy się na nowość Ewangelii, budujmy sieć solidarności. Homilia Franciszka wygłoszona podczas mszy św. z udziałem filipińskich biskupów, księży i osób konsekrowanych, Katedra Niepokalanego Poczęcia NMP, Manila, 16 stycznia 2015, „KAI”, nr 4, 2015, s. 13-14.
 • Głoszenie Ewangelii ubogim, „Gość Niedzielny”, nr 5, 2016, s. 7.
 • H. Waldenfels, Na imię mu Franciszek. Papież ubogich, tłum. K. Markiewicz, Poznań 2014, s. 82-84.
 • http://papiez.wiara.pl/doc/1743204.Oredzie-na-Swiatowy-Dzien-Misyjny-2013 [dostęp: 10.08.2016].
 • http://papiez.wiara.pl/doc/2175274.Oredzie-na-Swiatowy-Dzien-Misyjny-2014 [dostęp: 10.08.2016].
 • J. Maniura, Głoszenie Ewangelii ubogim, „Gość Niedzielny”, nr 5, 2016, s. 7.
 • Jan Paweł II, Encyklika o stałejaktualności posłania misyjnego „Redemptoris missio”, Watykan 7.12.1990 (RM) 11.
 • Misja ludzi świeckich, „Gość Niedzielny”, nr 34, 2014, s. 5.
 • Orędzie na Światowy Dzień Misyjny 2015, www.misje.pl/aktualnosci/wydarzenia/15938/oredzie-papieza-franciszka-na-swiatowy-dzien-misyjny-18-pazdziernika-2015-roku [dostęp: 10.08.2016].
 • Orędzie Papieża Benedykta XVI na Światowy Dzień Młodzieży 2013 r., http://w2.vatican.va/content/ benedict-xvi/pl/messages/youth/documents/hf_ben-xvi_mes_20121018_youth.html [dostęp: 10.08.2016].
 • Papież Franciszek, Adhortacja o głoszeniu Ewangelii we współczesnym świecie „Evangelii gaudium” (EG), Watykan 24.11.2013.
 • Papież Franciszek, Bądźcie misjonarzami radości Ewangelii w Azji i na całym świecie. Homilia papieża wygłoszona 18 stycznia podczas Mszy św. w Rizal Park w Manili, „KAI”, nr 4, 2015, s. 20-21.
 • Papież Franciszek, Bądźcie żyjącymi pisarzami Ewangelii, w: Franciszek w Polsce. Co powiedział papież podczas Światowych Dni Młodzieży, http://laboratorium.wiez.pl/wp-content/uploads/2016/08/Franciszek _w_Polsce_Laboratorium_WIEZI.pdf, s. 24 [dostęp: 10.08.2016].
 • Papież Franciszek, Bez Kościoła nie możemy być zbawieni. Audiencja generalna, 25 czerwca 2014, „KAI”, nr 27-28, 2014, s. 37.
 • Papież Franciszek, Duch Święty prowadzi Kościół na drogach ewangelizacji. Audiencja generalna, 22 maja 2013, „KAI”, nr 22, 2013, s. 20-21.
 • Papież Franciszek, Encyklika o wierze „Lumen fidei” (LF), Watykan 29.06.2013.
 • Papież Franciszek, Ewangelizacji dokonuje się na kolanach. Papież do seminarzystów i nowicjuszy 7 lipca 2017, „KAI”, nr 29, 2013, s. 23-24.
 • Papież Franciszek, Kościół ma służyć. Przemówienie papieża podczas spotkania z Komitetem Koordynacyjnym Episkopatu Ameryki Łacińskiej i Karaibów (CELAM), Rio de Janeiro, 28 lipca 2013, „KAI”, nr 31, 2013, s. 265-28.
 • Papież Franciszek, Kościół musi towarzyszyć także ludziom zagubionym. Przemówienie Franciszka wygłoszone podczas spotkania z biskupami Brazylii, w siedzibie Prezydium Krajowej Konferencji Biskupów, Rio de Janeiro, 27 lipca 2013, „KAI”, nr 31, 2013, s. 22. T. Jaklewicz, Kościele, obudź się!, http://gosc.pl/doc/1800934.Kosciele-obudzsie [dostęp: 10.08.2016].
 • Papież Franciszek, Kościół musi wyjść na ulice. Przemówienie papieża podczas nieplanowanego wcześniej spotkania z młodymi Argentyńczykami, uczestniczącymi w 28. Światowym Dniu Młodzieży, Rio de Janeiro, 25 lipca 2013, „KAI”, nr 31, 2013, s. 11-12.
 • Papież Franciszek, Lumen fidei 37.
 • Papież Franciszek, Nie bójcie się drogi, b. p. tłum., Częstochowa 2015, s. 115-116.
 • Papież Franciszek, Nie ulegajmy nigdy pesymizmowi. Przemówienie papieża Franciszka wygłoszone podczas spotkania z Kolegium Kardynalskim w Sali Klementyńskiej Pałacu Apostolskiego, 15 marca 2013, „KAI”, nr 12, 2013, s. 5-6.
 • Papież Franciszek, Niech świadectwo męczenników wspiera misję waszego Kościoła. Homilia Ojca Świętego wygłoszona podczas mszy św. sprawowanej na placu bł. Matki Teresy w Tiranie, „KAI”, nr 39, 2014, s. 7.
 • Papież Franciszek, Odważnie i hojnie świadczcie o Jezusie i Ewangelii. Homilia Franciszka wygłoszona podczas Mszy św. kończącej 28. Światowy Dzień Młodzieży, plaża Copacabana, Rio de Janeiro, 28 lipca 2013, „KAI”, nr 31, 2013, s. 24.
 • Papież Franciszek, Orędzie na Światowy Dzień Misyjny 2016, http://papiez.wiara.pl/doc/3158711.Oredzie-na-Swiatowy-Dzien-Misyjny-2016 [dostęp: 10.08.2016].
 • Papież Franciszek, Powołaniem Kościoła jest misja. Homilia Ojca Świętego wygłoszona podczas Eucharystii sprawowanej 6 stycznia – w uroczystość Objawienia Pańskiego – w bazylice watykańskiej, „KAI”, nr 3, 2016, s. 20.
 • Papież Franciszek, Wszyscy mają być misjonarzami. Anioł Pański, 7 lipca 2013, „KAI”, nr 29, 2013, s. 22-23.
 • Papież: Macie być duszpasterzami, a nie fryzjerami, http://gosc.pl/doc/1599753.Papiez-Macie-byc-duszpasterzami-a-nie-fryzjerami [dostęp: 10.08.2016].
 • Paweł VI, Adhortacja apostolska o ewangelizacji w świecie współczesnym „Evangelii nuntiandi”, Watykan 8.12.1975 (EN) 15
 • Prowadzeni przez Ducha, „Gość Niedzielny”, nr 49, 2014, s. 5; zob. Papież Franciszek, Chrzest czyni nas członkami Ciała Chrystusa i Ludu Bożego. Audiencja generalna, 15 stycznia 2014, „KAI”, nr 4, 2014, s. 23-24.
 • R. Clavo Pérez, Del sínodo sobre la nueva evangelización a „Evangelii gaudium”: un stilo evangelizador en misión, „Misiones Extranjeras”, nr 260-261, 2014, s. 315.
 • R. Clavo Pérez, Del sínodo sobre la nueva evangelización a „Evangelii gaudium”: un stilo evangelizador en misión, „Misiones Extranjeras”, nr 260-261, 2014, s. 297-298.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1233-9717
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7e13dc54-28d2-4b2a-8d4c-053861111737
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.