PL EN


2018 | 109 | 1 | 199-216
Article title

Józef Wittlin – na szlakach ucieczki i ocalenia

Title variants
EN
Józef Wittlin–Tracing Escape and Salvation
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł dotyczy wojennych i powojennych losów Józefa Wittlina i jego rodziny. Najpierw omówione zostały perypetie pisarza od momentu wyjazdu do byłego opactwa w Royaumont pod Paryżem w czerwcu 1939 aż do odpłynięcia do Stanów Zjednoczonych z Lizbony w styczniu 1941. Od czasu przybycia do Ameryki Wittlin stale mieszkał w Nowym Jorku, borykając się z licznymi problemami zdrowotnymi i finansowymi. Mimo to nie przestał tworzyć, a nawet był laureatem amerykańskich nagród literackich. W roku 1948 postanowił ostatecznie zostać w Ameryce. Jego wspomnienia (spisywane do końca życia, choć nie zawsze publikowane) ukazują ten kraj jako nieprzyjazny emigrantom. Prawdą jest jednak, że polscy pisarze pozostawili też inny obraz Ameryki (np. Aleksander Janta-Połczyński, Kazimierz Wierzyński, Czesław Miłosz). Głos Wittlina nie może być zatem jedynym odzwierciedleniem rzeczywistości amerykańskiej, gdyż prawie zupełnie pomija jej pozytywne strony. Pisarz daje jednak prowokacyjną wizję tego kraju i zmusza do dyskusji o micie Ameryki.
EN
The article refers to war and post-war life of Józef Wittlin and his family. It initially depicts his trials and tribulations from the moment of the poet’s departure to the former Royaumont Abbey near Paris in June 1939 till his voyage from Lisbon to the USA in January 1941. From the moment Wittlin reached America he permanently lived in New York, struggling with numerous health and financial problems. In spite of that he continued his writing, and was even laureate of American awards for literature. In the year 1948 he finally decided to stay in America. His memories (continued till his death, though not always published) depict America as an emigrant-unfriendly country. Truly, however, Polish writers (e.g. Aleksander Janta-Połczyński, Kazimierz Wierzyński, Czesław Miłosz) left also a different images of this country, and Wittlin’s voice should not be seen as the only reflection on American reality since it almost completely neglects its positive sides. All in all, Wittlin gives a provocative vision of the country and compels to a discussion on the American myth.
Year
Volume
109
Issue
1
Pages
199-216
Physical description
Dates
printed
2018-03-20
Contributors
  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0031-0514
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7e1ee0ea-8a73-43da-8810-bd37d84b8505
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.