PL EN


2017 | 2(351) | 138-151
Article title

Methodological assumptions to assess the economic effects of greenhouse gas emission in agriculture

Authors
Content
Title variants
PL
Założenia metodyczne do oceny ekonomicznych skutków redukcji emisji gazów cieplarnianych w rolnictwie
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The paper presents a method for assessing the economic impact of on- -farm application of technology that causes reduction of greenhouse gases emissions. The proposed method takes into account the incomplete depreciation of technical means used under conditions of crop and animal production technologies applied to date. The scope of its application, in the form presented in this paper, is confined to the farm scale. The use in the scale of the whole agriculture would require, on the one hand, omission of incomplete depreciation of technical means used under conditions of technologies applied to date, and on the other hand – taking into account the emission transfer between national economy sectors and the ones resulting from foreign trade.
PL
W artykule przedstawiono metodę oceny ekonomicznych skutków zastosowania w gospodarstwach rolnych technologii powodującej redukcję emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Proponowana metoda uwzględnia niepełne zamortyzowanie obiektów technicznych, wykorzystywanych w warunkach stosowania dotychczasowych technologii produkcji roślinnej i zwierzęcej. Zakres jej stosowania w formie przedstawionej w niniejszej pracy ogranicza się do poszczególnych gospodarstw rolnych. Zastosowanie w skali całego rolnictwa wymagałoby z jednej strony pominięcia niepełnego zamortyzowania obiektów technicznych, z drugiej zaś – uwzględnienia transferu emisji między działami produkcji oraz w wyniku obrotów handlu zagranicznego.
Contributors
author
 • Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, Oddział w Warszawie, ul. Rakowiecka 32 02-532 Warszawa, Poland , j.pawlak@itp.edu.pl
References
 • Beach, R.H, Creason, J., Ohrel, S.B., Ragnauth, S., Ogle, S., Li, C., Ingraham, P., Salas, W. (2015). Global mitigation potential and costs of reducing agricultural non-CO2 greenhouse gas emissions through 2030. Journal of Integrative Environmental Sciences, vol. 12, iss. Sup 1, s. 87-105.
 • Dodder, R.S., Kaplan, P.O., Elobeid, A., Tokgoz, S., Secchi, S., Kurkalova, L.A. (2015). Impact of energy prices and cellulosic biomass supply on agriculture, energy, and the environment: an integrated modeling approach. Energy Economics, vol. 51, s. 77-87.
 • Eurostat (2015). Agriculture - greenhouse gas emission statistics. Pobrane z: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Agriculture_-_greenhouse_gas_emission_statistics (data dostępu: 02.12.2016).
 • Franks, J.R., Hadingham, B. (2012). Reducing greenhouse gas emissions from agriculture: Avoiding trivial solutions to a global problem. Land Use Policy, vol. 29, iss. 4, s. 727-736.
 • Golka, W., Ptaszyński, S. (2014). Nakłady na uprawę roli w technologii zachowawczej i tradycyjnej. Problemy Inżynierii Rolniczej, 3, s. 31-47.
 • Horovitz, J., Gottlieb, J. (2010). The role of agriculture in reducing greenhouse gas emissions. Economic Brief. No. 15. USDA Economic Research Service, Washington DC, s. 8.
 • Hryniewicz, M., Grzybek, A. (2013). Emisje gazów powstałych podczas uprawy ślazowca pensylwańskiego. Problemy Inżynierii Rolniczej, nr 4(82), s. 119-127.
 • Jugowar, J.L., Rzeźnik, W., Milcarek, P. (2015). Emisje z sektora rolniczego - problem, którego nie unikniemy. Ogólnopolska konferencja upowszechnieniowo-wdrożeniowa "Instytut Technologiczno-Przyrodniczy dla nauki, praktyki i doradztwa". Warszawa: CBR, s. 27.
 • KOBiZE (2014). Gazy cieplarniane. Pobrane z: http://www.kobize.pl/en/article/krajowa-inwentaryzacja-emisji/id/384/gazy-cieplarniane.
 • Mielcarek P., Rzeźnik, W., Rzeźnik, I. (2014). Emisja gazów cieplarnianych i amoniaku z tuczarni na głębokiej ściółce. Problemy Inżynierii Rolniczej, nr 1, s. 83-90.
 • Monteny, G.J., Bannink, A., Chadwick, D.R. (2006). Greenhouse gas abatement strategies for animal husbandry. Agriculture, Ecosystems and Environment, vol. 112, issue, 2-3, s. 163-170.
 • Moran, D., MacLeod, M., Wall, E., Eory, V., McVittie, A., Barnes,A., Rees, R., Topp, C.F.E., Moxey, A. (2011). Marginal abatement cost curves for UK agricultural greenhouse gas emissions. Journal of Agricultural Economic, vol. 62, issue 1, s. 93-118.
 • Nalley, L., Popp, M., Fortin, C. (2011). The impact of reducing greenhouse gas emissions in crop agriculture: a spacial and production-level analysis. Agricultural and Rresource Economics Review, vol. 40, no. 1, s. 63-80.
 • Namyślak, Ł. (2012). Szacowanie wielkości emisji wybranych surowców energetycznych dla biogazowni z zastosowaniem metody LCA. Problemy Inżynierii Rolniczej, nr 4(78), s. 183-193.
 • Oenema, O., Velthof, G.L. (2007). Analysis of international and European policy instruments: pollution swapping. Task 2 Service Contract "Integrated measures in agriculture to reduce ammonia emissions". Alterra-rapport 1663.2. Waggeningen, The Netherlands, s. 108.
 • Parton, W.J., Del Grosso, S.J., Marx, E., Swan, A.L. (2011). Agriculture's role in cutting greenhouse gas emissions. Issues in Science and Technology, vol. 27, no. 4, s. 29-32.
 • Paustian, K., Antle, J.M., Sheehan, J., Paul E.A. (2006). Agriculture's role in greenhouse gas mitigation. PEW Center on Global Climate Change, s. 88.
 • Stevens, C.J., Quinton, J.N. (2008). Policy implications of pollution swapping. Physics and Chemistry of the Earth, vol. 34, iss. 8-9, s. 589-594.
 • Stevens, C.J., Quinton, J.N. (2009). Diffuse pollution swapping in arable agricultural systems. Critical Review in Environmental Science and Technology, vol. 39, iss. 6, s. 478-520.
 • Sørensen, C.G., Halberg, N., Oudshoorn, F.W., Petersen, B.M., Dalgaard, R. (2014). Energy inputs and GHG emissions of tillage systems. Biosystems Engineering, vol. 120, s. 2-14.
 • Wójcicki, Z. (2015). Znaczenie biomasy w energetyce i gospodarce żywnościowej. Problemy Inżynierii Rolniczej, nr 1(87), s. 5-15.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7e1f0d51-25a2-474c-8fdb-82d7f7c27fc3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.