PL EN


2009 | 51 | 81-89
Article title

Wirtualna przestrzeń Biblioteki Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej

Content
Year
Volume
51
Pages
81-89
Physical description
Contributors
References
 • Ball R., Integracja bibliotek i edukacji, [w:] Edukacja na odległość. Nowe technologie w informacji i bibliotekarstwie, red. nauk. Maria Kocójowa, Kraków: Wydawnictwo UJ, 2003, s. 151-163.
 • Górny M., Biblioteka akademicka jako element globalnej cyfrowej infrastruktury informacyjnej, [w:] Biblioteki naukowe w kulturze i cywilizacji. Działania i codzienność. Materiały konferencyjne, Poznań, 15-17 czerwca 2005, T. 1, pod red. H. Ganińskiej, Poznań: Biblioteka Główna Politechniki Poznańskiej, 2005, s. 52-58.
 • Grabowska M., Biblioteka cyfrowa w środowisku wirtualnym. Nowe wyzwanie dla katalogów bibliotek w erze dokumentów elektronicznych, [w:] Biblioteki cyfrowe. Projekty, realizacje, technologie, pod red. Jadwigi Woźniak-Kasperek i Jerzego Franke, Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2007, s. 21-32.
 • Jazdon A., Miejsce biblioteki w medializacji nauki, „Biblioteka” 2005, nr 9 (18), s. 95-110.
 • Matusiak B., Krygier N., Organizacja wirtualna, [w:] Społeczeństwo informacyjne, pod red. J. Papińskiej-Kacperek, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008, s. 475-523.
 • Mazurek C., Parkoła T., Werla M., Tworzenie bibliotek cyfrowych na bazie oprogramowania dLibra, [w:] Elektroniczny wizerunek biblioteki, pod red. M. Wojciechowskiej, Gdańsk: Wydawnictwo Ateneum - Szkoły Wyższej, 2008, s. 121-128.
 • Piotrowicz G., Biblioteki naukowe wobec kulturowych i cywilizacyjnych potrzeb społeczeń-stwa, [w:] Biblioteki naukowe w kulturze i cywilizacji. Działania i codzienność. Materiały konferencyjne, Poznań, 15-17 czerwca 2005. T. 1, pod red. H. Ganińskiej, Poznań: Biblioteka Główna Politechniki Poznańskiej, 2005, s. 19-28.
 • Piotrowicz G., Model hybrydowy jako optymalny wariant funkcjonowania i rozwoju współczesnej biblioteki akademickiej, [w:] Tradycja i nowoczesność bibliotek akademickich. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Rzeszów-Czarna, 1-3 czerwca 2005 r., [oprac. materiałów Ewa Bieniasz, Krystyna Serwatko, Bożena Jaskowska], Rzeszów: Biblioteka Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2005, s. 11-24.
 • Próchnicka M., Information literacy. Nowa sztuka wyzwolona XXI wieku, [w:] Książka, biblioteka, informacja. Między podziałami a wspólnotą, pod red. J. Dzieniakowskiej, Kielce: Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, 2007, s. 133-145.
 • Rewers E., Przestrzeń architektoniczna i techniki medialne: „maszyna do mieszkania czy ekran zdarzeń"?, [w:] Przestrzeń, filozofia, architektura. Osiem rozmów o poznawaniu, produkowaniu i konsumowaniu przestrzeni, pod red. E. Rewers, Poznań: Wydaw. Fundacji Humaniora, 1999, s. 199-211.
 • Koegzystencja bibliotek cyfrowych i tradycyjnych w akademickich systemach biblioteczno-informacyjnych w perspektywie najbliższych 10 lat, [w:] Biblioteki XXI wieku. Czy przetrwamy? II Konferencja Biblioteki Politechniki Łódzkiej, Łódź, 19-21 czerwca 2006 r. : materiały konferencyjne, Łódź : Politechnika Łódzka, s. 83-95.
 • Szczygieł R., Wstęp, [w:] Dzieje Tarnogrodu, pod red. Ryszarda Szczygła, Tarnogród: Urząd Miasta i Gminy, 2006, s. 9-10.
 • Tomaszewska R., Polarczyk M., Wybrane aspekty komunikacji społecznej w bibliotece akademickiej [online] http://www.cbr.edu pl/konf2005mat/html/tom_pol.html [dostęp 10.01.2009].
 • Tomaszewski R., Polarczyk M., Biblioteka ucząca się, [w:] Biblioteki XXI wieku. Czy przetrwamy? II Konferencja Biblioteki Politechniki Łódzkiej, Łódź, 19-21 czerwca 2006 r.: materiały konferencyjne, Łódź: Politechnika Łódzka, s. 129-142.
 • Źródło: Sprawozdanie z działalności Biblioteki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w roku 2007.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7e1f1417-73df-40c4-9f9a-b8c3f2ca4993
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.