PL EN


2017 | 5 | 243–261
Article title

Język jako świadectwo polskiej tożsamości narodowej Warmiaków i Mazurów. Utwory realizmu socjalistycznego na usługach propagandy związanej z Ziemiami Odzyskanymi

Title variants
EN
Language as Evidence of Polish National Identity of the Inhabitants of Warmia and Masuria. Social Realist Pieces of Writing Serving the Propaganda Connected with the Regained Territories
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This article presents a vision of the history of Warmia and Masuria created by the Social Realist propaganda. The author proves that social realist writers and poets made the Polish language a symbol of the Polish identity of the inhabitants of Warmia and Masuria. For this purpose she inspects who and in what circumstances used the Polish language, in what way people expressed their commitment to the language, and what value it had for the people living in former East Prussia. She shows that it was Polish schools, teachers, magazines, folk artists as well as peasants that played a special role. The author analyzes poems and short stories written in the time of Social Realism which were to prove the forever-lasting Polish identity of the Regained Territories.
Year
Issue
5
Pages
243–261
Physical description
Contributors
 • Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
References
 • Boenigk Jan, „Pollack”, „Słowo na Warmii i Mazurach” 1956, nr 18, s. 3.
 • Domaniewski Tomasz, Świt nad jeziorem, w: Ziemia serdecznie znajoma, red. Halina Szymańska, Warszawa 1954.
 • Gisges Jan Maria, Grunwald po raz tysięczny, „Twórczość” 1953, z. 12, s. 9.
 • Gisges Jan Maria, Która uratowała starodruk, „Nowa Kultura” 1953, nr 50, s. 3.
 • Gisges Jan Maria, Autorski poranek, „Nowa Kultura” 1953, nr 50, s. 3.
 • Karczewska Wanda, Wiersze o ziemi mazurskiej, w: Ziemia serdecznie znajoma, red. Halina Szymańska, Warszawa 1954.
 • Kowalewski Stanisław, Kiedy mija noc, w: Ziemia serdecznie znajoma red. Halina Szymańska, Warszawa 1954.
 • Lengowski Michał, Pisarze wobec dziesięciolecia, „Nowa Kultura” 1954, nr 22, s. 3.
 • Lengowski Michał, Przypomnienie, w: Ziemia serdecznie znajoma, red. Halina Szymańska, Warszawa 1954.
 • Lengowski Michał, Śladami pieśni ludowych, w: Ziemia serdecznie znajoma, red. Halina Szymańska, Warszawa 1954.
 • Michalska Marta, Lowizka, w: Ziemia serdecznie znajoma, red. Halina Szymańska, Warszawa 1954.
 • Ostromęcki Bogdan, List do nauczyciela na Warmii, w: Ziemia serdecznie znajoma, red. Halina Szymańska, Warszawa 1954.
 • Piekut Kazimierz, Białka z Dywit, „Słowo na Warmii i Mazurach” 1954, nr 20, s. 4.
 • Pieśni ludowe Warmii i Mazur, wybór i oprac. Marian Sobieski, Kraków 1955.
 • Pieśni ludowe Warmii i Mazur, wybór Władysław Gębik, Olsztyn 1953.
 • Ruczyński Teofil, Droga do Polski, w: Ziemia serdecznie znajoma, red. Halina Szymańska, Warszawa 1954.
 • Ruczyński Teofil, Powitanie Dziesięciolecia, „Słowo na Warmii i Mazurach” 1954, nr 29, s. 2.
 • Skurpski Hieronim, Kaflarstwo mazurskie, „Odra” 1947, nr 41, s. 4.
 • Skurpski Hieronim, Realizm kafli mazurskich, „Polska Sztuka Ludowa” 1948, nr 9–10, s. 63.
 • Sukertowa-Biedrawina Emilia, Przywiązanie Mazurów do mowy ojczystej uratowało polskość tej ziemi. Książka i gazeta polska na Mazurach i Warmii, „Trybuna Ludu” 1949, nr 122, s. 3.
 • Sukertowa-Biedrawina Emilia, Napisy polskie na kaflach mazurskich, „Poradnik Językowy” 1951, z. 10, s. 27–30.
 • Szmaglewska Seweryna, Cicha wieś na brzegu puszczy, w: Ziemia serdecznie znajoma, red. Halina Szymańska, Warszawa 1954.
 • Szwarc Jan, [ „Moja Matka mowjiła...”], „Słowo na Warmii i Mazurach” 1954, nr 31, s. 3.
 • Śliwa Alojzy, Język polski niech nam żyje!, w: Ziemia serdecznie znajoma, red. Halina Szymańska, Warszawa 1954.
 • Śliwa Alojzy, Pisarze wobec dziesięciolecia, „Nowa Kultura” 1955, nr 9, s. 3.
 • Śliwa Alojzy, Uparta wioska, „Słowo na Warmii i Mazurach” 1955, nr 41, s. 4.
 • Zientara-Malewska Maria, Marii i Janowi Hambruchom, „Słowo na Warmii i Mazurach” 1955, nr 45, s. 4.
 • Zientara-Malewska Maria, Tym, co przybyli!, w: Ziemia serdecznie znajoma, red. Halina Szymańska, Warszawa 1954.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7e22a15a-cb4f-495c-b548-26c4c0e2a2bf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.