PL EN


2011 | 1 |
Article title

Analiza językowa seksistowskich wypowiedzi Janusza Korwin-Mikkego

Authors
Content
Title variants
EN
A linguistic analysis of sexist statements by Janusz Korwin-Mikke
Languages of publication
Abstracts
PL
W pracy autorka dokonała analizy językowej wybranych, seksistowskich wypowiedzi Janusza Korwin-Mikkego, które dowiodły jak stereotypowo kobiety postrzegane są przez znanego polityka. Ten konserwatywny mężczyzna traktuje stereotypy jako dowód na ostoję dobrych porządków i walczy, by kobiety nie próbowały zmieniać tego, co przez tysiące lat zapewniało powszechny ład a także szczęście płci męskiej oraz, w jego przekonaniu, żeńskiej. Istotne dla autorki wystąpienia było znaczenie tekstów antyfeministy w aspekcie pragmatyczno-semiotycznym. Autorka koncentrowała się na wyraźnie językowym aspekcie – szczegółowo omówione zostały między innymi: sentencje oraz neologizmy stosowane przez kontrowersyjnego polityka. W pracy autorka starała się udowodnić, iż Janusz Korwin-Mikke swoim językiem przede wszystkim prowokuje i upokarza przeciwną płeć.
EN
In the following paper the author has performed a linguistic analysis of several chosen sexist remarks by Janusz Korwin-Mikke in order to prove how stereotypically women are regarded by the famous politician. This conservative man treats stereotypes as a proof of good orders and fights to prevent women from trying to change what for thousands of years has given the general order and happiness for male sex and, in his opinion, for female sex. Significant for the author’s paper has been the importance of antifeminist’s texts within pragmatic and semantic aspect. The paper has concentrated on solely the linguistic aspect - in detail there have been discussed among other things: aphorisms and neologisms which are used by the controversial politician. In the paper the author has tried to prove that J. Korwin-Mikke’s language provokes and insults the opposite sex.
Year
Issue
1
Physical description
Dates
published
2011
Contributors
author
References
 • Bibliografia
 • Awdiejew A., Nieśmieszne aforyzmy (Refleksja nad semantyką humoru Viktora Raskina), [w:] Bańko M., Krajewska M., Sobol E., Słownik języka polskiego, Warszawa 1992.
 • Bańko M., Krajewska M., Sobol E. (red.), Słownik języka polskiego: suplement, Warszawa 1993.
 • Grochowski M. (red.), Słownik polskich przekleństw i wulgaryzmów, Warszawa 2002.
 • Grzenia J. (red.), Słownik nazw własnych, Warszawa 2003.
 • Markowski A. (red.), Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN, Warszawa 2007.
 • Nowakowska-Kempna I., (red.), Język a kultura, t. 8: Podstawy metodologiczne semantyki współczesnej, Wrocław 1992.
 • Jaxa-Rożen H., Kontestacja i banał: feminizm w kulturze współczesnej, Wrocław 2005.
 • Korwin-Mikke J., Feminazistki, „Playboy” 1997, nr 1.
 • Polański E. (red.), Wielki słownik ortograficzny PWN z zasadami pisowni i interpunkcji, Warszawa 2006.
 • Sobol E. (red.), Słownik wyrazów obcych, Warszawa 1991.
 • Sękowska Z., Pedagogika specjalna: zarys, Warszawa 1985.
 • Smółkowa T., Neologizmy we współczesnej leksyce polskiej, Kraków 2001.
 • Świerczek E., Bóg Starego testamentu, Kraków 2009.
 • Żmigrodzki P., Wprowadzenie do leksykografii polskie, Katowice 2005.
 • Netografia
 • Korwin-Mikke J., http://korwin-mikke.pl/angora/zobacz/z_kim_przestajesz/76, 09.04.2010.Korwin-Mikke J., http://korwin-mikke.blog.onet.pl/1,AR3_2008-04_2008-04-01_2008-04-30,index.html, 06.04.2010.
 • Korwin-Mikke J., http://korwin-mikke.blog.onet.pl/1,AR3_2008-04_2008-04-01_2008-04-30,index.html, 30.03.2010.
 • Korwin-Mikke J., http://korwin-mikke.blog.onet.pl/1,AR3_2008-11_2008-11-01_2008-11-30,index.html, 05.04.2010.
 • Korwin-Mikke J., http://korwin-mikke.blog.onet.pl/1,AR3_2009-01_2009-01-01_2009-01-31,index.html, 05.04.2010.
 • Korwin-Mikke J., http://korwin-mikke.blog.onet.pl/1,AR3_2009-07_2009-07-01_2009-07-31,index.html, 06.04.2010
 • Korwin-Mikke J., http://korwin-mikke.blog.onet.pl/1,AR3_2009-03_2009-03-01_2009-03-31,index.html, 06.04.2010.
 • Korwin-Mikke J., http://korwin-mikke.blog.onet.pl/Czym-jest-kobieta,2,ID368068361,n, 30.03.2010.
 • Korwin-Mikke J., http://korwin-mikke.blog.onet.pl/Czym-jest-kobieta,2,ID368068361,n, 29.03.2010.
 • Korwin-Mikke J., http://korwin-mikke.blog.onet.pl/Czym-jest-kobieta,2,ID368068361,n, 30.03.2010.
 • Korwin-Mikke J., http://korwin-mikke.blog.onet.pl/1,DA2007-08-23,index.html, 28.03.2010.
 • Korwin-Mikke J., http://korwin-mikke.blog.onet.pl/1,DA2008-03-08,index.html, 29.03.2010.
 • Korwin-Mikke J., http://korwin-mikke.blog.onet.pl/1,DA2008-11-22,index.html, 06.04.2010
 • Korwin-Mikke J., http://korwin-mikke.blog.onet.pl/1,DA2007-02-14,index.html, 30.03.2010.
 • Korwin-Mikke J., http://korwin-mikke.blog.onet.pl/1,DA2007-02-14,index.html, 05.04.2010.
 • Korwin-Mikke J., http://korwin-mikke.blog.onet.pl/1,DA2009-08-19,index.html, 30.03.2010.
 • Korwin-Mikke J., http://korwin-mikke.blog.onet.pl/1,DA2009-03-08,index.html, 30.03.2010.
 • Korwin-Mikke J., http://korwin-mikke.blog.onet.pl/1,DA2009-11-17,index.html, 30.03.2010.
 • Korwin-Mikke J., http://korwin-mikke.blog.onet.pl/1,DA2009-11-24,index.html, 06.04.2010
 • Korwin-Mikke J., http://korwin-mikke.blog.onet.pl/Szemrany-guru,2,ID309385349,n, 05.04.2010.
 • Korwin-Mikke J., http://korwin-mikke.pl/dziennik_polski/zobacz/dyskryminacja/1133, 06.04.2010.
 • http://frizona.pl/threads/275-Cytaty-Janusza-Korwin Mikkego?p=39919&viewfull=1, 29.03.2010.
 • http://sjp.pwn.pl/szukaj/pośredni, 29.03.2010.
 • maria.delimata@gmail.comhttp://warszawa.gazeta.pl/warszawa/1,76015,3116930.html, 30.03.2010.
 • http://warszawa.gazeta.pl/warszawa/1,76015,3116930.html, 30.03.2010.
 • http://warszawa.gazeta.pl/warszawa/1,76015,3116930.html, 30.03.2010.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-1426
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7e2b29b8-d2ea-47dd-902f-88c48b2fdd3f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.