PL EN


2013 | 1-4 | 23-36
Article title

Problemy współczesnej restauracji polichromii klasycystycznej na przykładzie komputerowej aranżacji malowideł w kamienicy Pod Aniołkiem w Krakowie

Content
Title variants
EN
Problems of contemporary restoration of classical polychrome and the visualisation of wall paintings in the tenement house called “Pod Aniołkiem” in Cracow
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article concerns frescos from the 15th century bourgeois tenement house called “Pod Aniołkiem” in Cracow. Most important issues raised here are: contemporary conservation and restoration of classical polychrome on the eastern wall of the front room on the second floor and the visualisation of this room with regard to restoration and design works conducted there in the seventies. The room is such an excellent example of the variety of historical layers that it has become the subject of the computer three-dimensional visualisation. The spectator can be easily sent to different appearances of the room – in chosen periods of time. The history of the tenement house called “Pod Aniołkiem” and the description of the frescos inside are also included in the article. Other issues discussed here are: problems with conservation in the seventies of the twentieth century and the attitude of restorers towards the exhibition of wall paintings. Last but not least, the condition of frescos’ conservation in the room and the physical-chemical researches carried out there are tackled as well. Translated by Dobromiła Kwiatkowska
Year
Issue
1-4
Pages
23-36
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
 • artysta, konserwator. Absolwentka, a obecnie doktorantka Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (2011). Ukończyła studium konserwacji fotografii. Jako członek zespołu konserwatorskiego brała udział m.in. w takich realizacjach, jak: renesansowa dekoracja malarska sali reprezentacyjnej pałacu Malinowskich w Czernicy, gotycka dekoracja malarska w kościele pw. św. Barbary w Małej Kamienicy, freski w sanktuarium Matki Bożej Trybunalskiej autorstwa o. Andrzeja Ahorna, barokowe malowidła autorstwa Philipa Christiana Bentuma w byłym opactwie cysterskim w Lubiążu. Jej pasją jest realizacja monideł ślubnych wykonywanych tradycyjnymi metodami fotograficznymi. W wolnym czasie wykonuje kopie według receptur dawnych mistrzów.
References
 • Chmiel A., Domy krakowskie, ulica Floryańska, cz. I, Kraków 1917.
 • Dreścik G., Katalog polichromii II połowy w. XVIII i w. XIX w kamienicach krakowskich, Kraków 1995-2003, mpis w archiwum MKZ w Krakowie, nr inw. 482, pozycja Floriańska 11.
 • Florkiewicz-Kamieniarczyk J., Kamienica „pod Aniołkiem” przy ul. Floriańskiej 11 w Krakowie, praca magisterska pod kierunkiem prof. Józefa Lepiarczyka, 1985, mpis na Wydziale Historii Sztuki UJ.
 • Kleszczyńska B., Kraków, ul. Floriańska, dom nr 11. Skrócona dokumentacja historyczna, Kraków 1970, mpis w archiwum WUOZ w Krakowie, nr inw. 843/77.
 • Kosakowski E., Projektowanie konserwatorskie, „Studia i Materiały Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie”, t. IX, cz. 2, 2000.
 • Krupińska-Pałamarz E., Ścianka drewniana, tzw. przepierzenie w Kamienicy przy ulicy Floriańskiej 11, Kraków 1977, mpis w archiwum MKZ w Krakowie, nr inw. 15.
 • Książek H., Studium urbanistyczno-konserwatorskie, T. II, Kraków, blok nr 15, Kraków 1978, mpis w archiwum WUOZ w Krakowie, nr inw. 4336/78.
 • Liszewska W., Poetyki współczesne a rekonstrukcja dzieł sztuki, [w:] Sztuka konserwacji: materiały nadesłane na konferencję z okazji pięćdziesięciolecia Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Warszawa 1997.
 • MeterMall.com, Multi-Channel Re-usable Data Loggers, http://www.metermall.com/Product%20Pages/Data%20Loggers/ Hobo%20H8%20Family.htm
 • Mini słownik architektoniczny, www.mojepodlasie.friko.pl/podlasie/historia/.../slownikarchit.htm
 • Ostaszewska M., Aranżacja – rekonstrukcja – ekspozycja. Próba uściślenia pojęć, „Studia i Materiały Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie”, t. IX, cz. 2, 2000.
 • Polska encyklopedia historyczno-genealogiczna, http://www.genealogia. okiem.pl
 • Rouba J.B., Projektowanie konserwatorskie, „Ochrona Zabytków” 2008, nr 1.
 • Sawicki T., Techniki zachodnioeuropejskiego malarstwa ściennego z XIX wieku, Warszawa 2002.
 • Skupio Z., Sprawozdanie z prac odkrywkowo-badawczych przeprowadzonych w budynku przy ul. Floriańskiej nr 11 w Krakowie, Kraków 1971, mpis w NID OT Kraków, nr inw. K-30.
 • Stec M., Planowanie i projektowanie w konserwacji dzieł sztuki, „Biuletyn Informacyjny Konserwatorów Dzieł Sztuki”, vol. 19, 2008, nr 1-4.
 • Swaryczewski A., Bicz M., Badania architektoniczne elewacji domu przy ulicy Floriańskiej 11, Kraków 1971, mpis w NID OT Kraków, nr inw. B-47.
 • Szmelter I.M., Współczesna teoria konserwacji i restauracji dóbr kultury. Zarys zagadnień, „Ochrona Zabytków” 2006, nr 2.
 • Woźniak U., Dokumentacja konserwatorska. Kraków, Floriańska 11, pomieszczenie nr 5, II piętro, front. Konserwacja i rekonstrukcja polichromii. Konserwacja stropu, Kraków 1978.
 • Zalewski W., Pomiędzy przemalowaniem a preparatem konserwatorskim spostrzeżenia dotyczące praktyki konserwatorskiej, [w:] Sztuka konserwacji: materiały nadesłane na konferencję z okazji pięćdziesięciolecia Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Warszawa 1997.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0029-8247
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7e2e11ae-f7a3-47e9-8571-b265f83b9241
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.