PL EN


2013 | 169 | 134-145
Article title

Kierowanie i rozwój zasobów ludzkich w pielęgniarstwie

Content
Title variants
EN
Human Resources Management and Development in Nursing
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
A factor which conditions correct functioning of the health care system in a country is a number and quality of the system's medical staff. Nurses play crucial role in this professional group. The aim of this research was to demonstrate a relationship between professional satisfaction and human resources development in nursing. The research was performed with the method of diagnostic survey using anonymous questionnaires designed by the author. The test sample was chosen randomly from nurses employed in two medical centres in Bełchatów. In total, 150 people were examined. Basing on the performed survey a conclusion was made that management process influences professional satisfaction and human resources development in nursing.
Year
Volume
169
Pages
134-145
Physical description
Contributors
References
 • Areiqat A.Y., Tawfiq A., Al-Tarawneh H.A.: Talent Management as a Strategic Practice of Human Resources Management to Improve Human Performance. "Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business" 2010, Vol. 2.
 • Armstrong M.: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Oficyna Ekonomiczna Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001.
 • Bidzińska E., Sobczak M., Rakowska K.: Motywy podwyższania wykształcenia przez pielęgniarki Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu. "Problemy Pielęgniarstwa" 2007, nr 2-3.
 • Czerniak J., Cieśla D.: Ścieżki rozwoju zawodowego. "Magazyn Pielęgniarki i Położnej" 2009, nr 3.
 • Kosińska M., Pilarz Z.: Satysfakcja pielęgniarek z pracy zawodowej i jej uwarunkowania. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Vol. LX, Lublin 2005.
 • Król H., Ludwiczyński A.: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • Ksykiewicz-Dorota A.: Zarządzanie w pielęgniarstwie. Wydawnictwo Czelej sp. z o. o., Lublin 2005.
 • O'Donnell D.M., Livingston P.M., Bartram T.: Human Resource Management Activities on the Front Line: A Nursing Perspective. "Contemporary Nurse" 2012, Vol. 41(2).
 • Palczewska A.: Przywództwo i kierowanie pracownikami. "Magazyn Pielęgniarki i Położnej" 2009, nr 1-2.
 • Shortell S., Kaluzny A.: Podstawy zarządzania opieką zdrowotną. Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne "Vesalius", Kraków 2001.
 • Stoner J., Freeman R.E., Gilbert D.R.: Kierowanie. PWE, Warszawa 2001.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7e356ea8-e83e-4992-98af-19cd3693d6d7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.