PL EN


2017 | XIX/3 | 27-38
Article title

Von Mehrsprachigkeit zu 100% Jugendsprache Deutsch

Title variants
EN
From multilingualism to a hundred percent youth language
PL
Od wielojęzyczności do 100% języka młodzieżowego
Languages of publication
DE
Abstracts
PL
W dobie globalizacji, ekstremalnej mobilności i przenikania się większości sfer życia na całym świecie, która spowodowana jest otwarciem granic, migracją zarobkową, ucieczką przed konfliktami i wojną, ogólnym dostępem do internetu pojęcie czystości języka traci rację bytu. Języki przenikają się, odradzają w kolejnych pokoleniach migracyjnych i kształtują w pogoni za zrozumieniem własnej tożsamości ludzi, którzy przemieszczając się po kontynentach i świecie odnajdują ojczyznę tam, gdzie codzienność kształtuje się poprzez prawa i ustawy prospołeczne, gdzie o tożsamość trzeba jednak zawalczyć. Czystość języka jest tak samo abstrakcyjna, jak odrzucenie wszelkich wpływów i zjawisk związanych z rozwojem cywilizacji. Jestem, więc komunikuję. Komunikacja rozwija się jednak na wielu poziomach świadomości. Autorka przedstawiła mechanizmy przemian i zapożyczeń znaczeniowych oraz zwrócił uwagę na powody, dla których język młodzieżowy odgrywa szczególnie ważną rolę w budowaniu nowej tożsamości coraz liczniejszej ludności napływowej lub tej z tłem migracyjnym.
EN
In the age of globalisation, extreme mobility and sharing most spheres of life across the world, which is possible due to open borders, labour migration, refugees escaping from conflicts and war and general Internet access, the notion of language purity loses its raison d’être. Languages permeate one another, reviving in subsequent migrant generations and being shaped in pursuit of establishing the identity by people moving between countries and continents, who find their homeland where daily life is dictated by pro-social laws and regulations and where they have to fight for their own identity. The purity of language is as abstract as rejecting all the influences and phenomena connected with the development of civilisation. I exist, therefore I communicate. One of the social groups which is particularly vulnerable to foreign influences is the youth. As a result, the language of the youth, along with the mechanisms of its development, is the subject matter of this article. The research material on youth language is the publication of Langenscheidt entitled “100% Jugendsprache 2016”. The author presents the mechanisms of changes and meaning borrowings as well as draws attention to the reasons why youth language plays a significant role in building the new identity of the growing population of immigrants or one with migration background.
Year
Issue
Pages
27-38
Physical description
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7e38b42e-c0ee-4e05-8761-6eefd339e62f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.