PL EN


2017 | 2 (13) | 57-69
Article title

Prasa rosyjska wobec Aktu 5 listopada 1916 r.

Title variants
EN
The Russian press’ response to the Act of 5th November 1916
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This article presents the response of the Russian press to the Act of 5th November of 1916 administered by Germany and Austria-Hungary and proclaiming independence of the Polish state in the former Russian Partition. Most frequently, Russian writers tended to unanimously disregard and belittle the Act as devoid of legal significance. The Polish cause continued to be regarded an internal Russian issue. It was also generally required that Poles unambiguously criticize the Act’s provisions. In fact, no postulate was put forward for Russia to outbid the central powers’ offer regarding the Polish cause.
Keywords
Year
Issue
Pages
57-69
Physical description
Contributors
 • Instytut Historii Wydział Humanistyczny Uniwersytet Marie Curie-Skłodowskiej Pl. M. Curie-Skłodowskiej 4a, 20–031 Lublin
References
 • „Birżewyje Wiedomosti”, 26 X/8 XI 1916, nr 15885, s. 1–4.
 • „Riecz” o naradzie w sprawie polskiej, Dziennik Polski, 13/26 I 1917, nr 131, s. 3.
 • 4W „Towarzystwie Wzajemności Słowiańskiej”, Kurier Nowy, 27 X/9 XI 1916, nr 109, s. 2.
 • Akt z 5 listopada czy kongres pokojowy, Wiedeński Kuryer Polski, 13 XII 1916, Archiwum Akt Nowych, Centralna Agencja Polska w Lozannie, 200, k. 106.
 • Dokumenty historyczne, Kłosy Ukraińskie, 30 XI 1916, nr 19–22, s. 25.
 • Filasiewicz S. E. H. , La question polonaise pendant la guerre mondiale, Paris 1920.
 • Jastrebow N., Nowoje russkoje słowo po polskomu woprosu, Birżewyje Wiedomosti, 4 XI 1916, Archiwum Akt Nowych, Centralny Komitet Obywatelski w Piotrogrodzie, 458, k. 34.
 • K. G., Wojna, Rosija i polskij wopros, Nowoje Wriemia, 3 XI 1916, Archiwum Akt Nowych, Centralna Agencja Polska w Lozannie, 200, k. 336.
 • Kidzińska A., Stronnictwo Polityki Realne. 1905–1923, Lublin 2007.
 • Komunikat KNP, Sprawa Polska 20 XI/3 XII 1916, nr 47.
 • Komunikat urzędowy, Gazeta Polska, 3/16 XI 1916, nr 303, s. 1.
 • Liberalna Moskwa przeciw niepodległej Polsce, Wiedeński Kurier Polski, 6 I 1917, Archiwum Akt Nowych, Centralna Agencja Polska w Lozannie, 200, k. 298.
 • Milukow w kwestii polskiej, Nowy Kurier Litewski, 18 XI/1 XII 1916, nr 313, s. 2.
 • Obrady w sprawie Polski, Ognisko Polskie, 12/25 I 1917, nr 6, s. 1.
 • Opinie rosyjskie, Sprawa Polska, 13/26 XI 1916, nr 46, s. 729.
 • Oświadczenie Makłakowa, Kurier Lwowski, 30 XI 1916, Archiwum Akt Nowych, Centralna Agencja Polska w Lozannie, 200, k. 279.
 • Pietrograd. 31 oktiabria, Nowoje Wremia, 1 XI 1916, Archiwum Akt Nowych, Centralny Komitet Obywatelski w Piotrogrodzie, 467, k. 28.
 • Pietrow G., Sudba Polszi. Liryka i polityka, Russkoje Słowo, 31 X 1916, Archiwum Akt Nowych, Centralny Komitet Obywatelski w Piotrogrodzie, 200, k. 463.
 • Pod wrażeniem przełomu, Dziennik Polski, 27 X/9 XI 1916, nr 36, s. 2.
 • Politycy rosyjscy o proklamacji Królestwa Polskiego, Dziennik Berliński, 1 XII 1916, Archiwum Akt Nowych, Centralna Agencja Polska w Lozannie, 200, k. 282.
 • Prasa rosyjska o akcie mocarstw centralnych, Dziennik Kijowski, 12 XI 1916, Archiwum Akt Nowych, Centralna Agencja Polska w Lozannie, 200, k. 462.
 • Prasa rosyjska o akcie państw centralnych. Nowoje Wremia, Dziennik Kijowski, 12 XI 1916, Archiwum Akt Nowych, Centralna Agencja Polska w Lozannie, 200, k. 461.
 • Prasa rosyjska o akcie, Dziennik Kijowski, 13 XI 1916, Archiwum Akt Nowych, Centralna Agencja Polska w Lozannie, 200, k. 461.
 • Prasa rosyjska o proklamacji 5 listopada, Nowa Reforma, 25 XI 1916, Archiwum Akt Nowych, Centralna Agencja Polska w Lozannie, 200, k. 527.
 • Prasa rosyjska, Kurier Nowy, 17/30 XI 1916, nr 127, s. 2.
 • Prasa rosyjska, Kurier Nowy, 8/21 XI 1916, nr 119, s. 2.
 • Prawicowiec rosyjski o sprawie polskiej, Nowa Reforma, 5 I 1917, nr 7 (wydanie poranne), s. 2.
 • Prikaz gienierała Brusiłowa po powodu „niezawisimosti” Polszi, Nowoje Wriemia, 14 XII 1916, Archiwum Akt Nowych, Centralny Komitet Obywatelski w Piotrogrodzie, 467, k. 77.
 • Prikaz Gosudaria Imperatora po armii i frontu. 12.12.1916 goda, Nowoje Wriemia, 15 XII 1916, Archiwum Akt Nowych, Centralna Agencja Polska w Lozannie, 200, k. 109.
 • Priwislanie, Głos Narodu, 2 I 1917, Archiwum Akt Nowych, Centralna Agencja Polska w Lozannie, 200, k. 298.
 • Riecz. Nowoje Wremia, 4 XI 1916, Archiwum Akt Nowych, Centralna Agencja Polska w Lozannie, 200, k. 485.
 • Sprawa polska. Głosy prasy rosyjskiej, Nowy Kurier Litewski, 29 X/11 XI 1916, nr 293, s. 3.
 • Sprawa polska. Stanowisko rządu, „Nowy Kurier Litewski”, 29 X/11 XI 1916, nr 293, s. 3.
 • Opinia rosyjskiej ambasady w Rzymie, Dziennik Narodowy, 14 XI 1916, Archiwum Akt Nowych, Centralna Agencja Polska w Lozannie, 200, k. 100.
 • Sprawa polska. Z prasy rosyjskiej, Nowy Kurier Litewski, 1/14 XI 1916, nr 296, s. 2.
 • Sprawa Polski, Ognisko Polskie, 6/19 XI 1916, nr 43, s. 1.
 • Toporowicz W., Sprawa polska w polityce rosyjskiej 1914–1917, Warszawa 1973.
 • Towarzystwo Wzajemności Słowiańskiej o proklamacji z 5 listopada, Nowa Reforma, 23 XI 1916, Archiwum Akt Nowych, Centralna Agencja Polska w Lozannie, 200, k. 325.
 • Utro Rossii, 28 X 1916, Archiwum Akt Nowych, Centralna Agencja Polska w Lozannie, 200, k. 527.
 • W tawriczeskom dworce. K woprosu o Polsze, Nowoje Wriemia, 26 X 1916, Archiwum Akt Nowych, Centralna Agencja Polska w Lozannie, 200, k. 253.
 • Z prasy rosyjskiej, Dziennik Kijowski, 22 XI 1916, Archiwum Akt Nowych, Centralna Agencja Polska w Lozannie, 200, k. 461.
 • Z prasy rosyjskiej. „Riecz” o komunikacie rządowym, Gazeta Polska, 5/18 XI 1916, nr 305.
 • Z prasy rosyjskiej. Odgłosy aktu, Gazeta Polska, 3/16 XI 1916, nr 303, s. 2.
 • Z Rady Państwa, Dziennik Polski, 15/28 XI 1916, nr 42, s. 2.
 • Zajawlenije A.A. Nieratowa, Russkoje Słowo, 26 X 1916, Archiwum Akt Nowych, Centralna Agencja Polska w Lozannie, k. 7. 2.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7e3ae2d1-7c1f-4002-b040-7984b8eae3c5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.