PL EN


2017 | 1 | 32-35
Article title

Zastosowanie Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej (ICNP)® w opiece pielęgniarskiej nad pacjentem z tętniakiem wewnątrzczaszkowym.

Content
Title variants
EN
Application of the International Classification for Nursing Practice (ICNP ® in the nursing care of patients with intracranial aneurysm.
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Tętniaki wewnątrzczaszkowe to miejscowo poszerzone naczynia tętnicze w mózgowiu, które w większości przypadków są całkowicie bezobjawowe. Leczenie chirurgiczne tych tętniaków ma na celu zapobieganie ich pęknięciu. W pracy został zaprezentowany proces pielęgnowania pacjenta hospitalizowanego z powodu planowanego zabiegu embolizacji tętniaka wewnątrzczaszkowego mózgu. Przy opracowaniu planu opieki wykorzystano terminologię referencyjną ICNP®.
EN
Intracranial aneurysms are the locally dilated cerebral arteries located in the brain, which in most cases are completely asymptomatic. Surgical treatment of aneurysms is intended to prevent their rupture. This paper presents the nursing care of a patient hospitalized due to the planned embolization of an intracranial aneurysm. The ICNP® reference terminology was used to develop the care plan.
Year
Issue
1
Pages
32-35
Physical description
Dates
published
2017-01-23
Contributors
 • Studentka Wydziału Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
 • Studentka Wydziału Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
 • Zakład Chorób Układu Nerwowego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
 • Zakład Chorób Układu Nerwowego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
References
 • 1. Ząbek M. Zarys neurochirurgii. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 1999: 259–260.
 • 2. Knap D, Partyka R, Zbroszczyk M, i wsp. Tętniaki mózgu – współczesne metody leczenia wewnątrznaczyniowego. Pol Prz Neurol 2010; 6(1): 22–26.
 • 3. Paprzycki W, Walecki J. Choroby naczyń ośrodkowego układu nerwowego. W: Walecki J, Ziemiański A, red. Rezonans magnetyczny i tomografia komputerowa w praktyce klinicznej. Warszawa: Springer PWA; 1997.
 • 4. Lindsay KW, Bone I, Fuller G. Neurologia i neurochirurgia. Wrocław: Elsevier Urban & Partner; 2013: 280–295.
 • 5. Morris P. Practical neuroangiography. 2nd ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2007.
 • 6. Nahed BV, DiLuna ML, Morgan T, et al. Hypertension, age and location predict rupture of small intracranial aneurysms. Neurosurgery 2005; 57(4): 676–683.
 • 7. Murayama Y, Nien YL, Duckwiller G, et al. Guglielmi detachable coil embolization of cerebral aneurysms: 11 years experience. J Neurosurg 2003; 98(5): 959–966.
 • 8. Habel A, Cierzniakowska K, Grabowska H, i wsp. Propozycja realizacji diagnoz pielęgniarskich z wykorzystaniem międzynarodowej klasyfikacji praktyki pielęgniarskiej u chorego operowanego z powodu przepukliny pachwinowej. Pielęg Chir Angiol 2011; 4(2): 187–202.
 • 9. Kuberka I, Kołtuniuk A, Michalak M, i wsp. Zastosowanie Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej (ICNP) w opiece okołooperacyjnej nad pacjentem z rozpoznanym chrzęstniakomięsakiem kości krzyżowej. Wsp Piel Ochr Zdr 2016; 5(4): 118–120.
 • 10. Pielęgniarstwo Środowiskowe. Międzynarodowa Klasyfikacja Praktyki Pielęgniarskiej, katalog. Dostępny na URL: http://www.telenrscare.umed.pl/pliki/Katalog-ICNP-Piel%C4%99gniarstwo-%C5%9Arodowiskowe1.pdf [cyt. 21.12.2016].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-4212
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7e462d23-99fe-4ba0-8ac7-5f85dca6084a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.