PL EN


2015 | 6 | 4 | 85-90
Article title

Kultura pracy – oświata – umiejętności w dobie społeczeństwa informacyjnego

Authors
Content
Title variants
EN
Work culture – Education – Skills in the Information Society
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule omówiono wybrane aspekty umiejętności samooceny posiadanych umiejętności w kontekście kultury pracy doby społeczeństwa informacyjnego.
EN
The article discusses some aspects of the skills self-assessment of skills in the context of the culture of the day the information society.
Year
Volume
6
Issue
4
Pages
85-90
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
References
 • Furmanek W. (2006): Zarys humanistycznej teorii pracy (nowe horyzonty pedagogiki pracy), Warszawa.
 • Furmanek W. (2013): Humanistyczna pedagogika pracy. Praca człowieka, Rzeszów.
 • Horbny M. (1995): Ja też potrafię, Kraków.
 • Necas P., Kozaczuk F., Olak A., Krauz A. (2012): Edukacja a poczucie bezpieczeństwa, Rzeszów.
 • Okoń W. (1998): Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa.
 • Paluch M., Krauz A., Krauz A. (2011): Edukacja w okresie współczesnych przemian. Wybrane zagadnienia, Rzeszów.
 • Opar A., Piątek T. (2015): Wartości i normy w procesie resocjalizacji i socjalizacji, [w:] Furmanek W., Długosz A. (red.), Wartości w pedagogice. Rodzina i szkoła środowiskami urzeczy-wistniania wartości, Rzeszów.
 • Piątek T. (2010): Kultura informacyjna komponentem kwalifikacji kluczowych współczesnego nauczyciela, Rzeszów.
 • Szczepański J. (1970): Elementarne pojęcia socjologii, Warszawa.
 • Walat W. (2007): Edukacyjne zastosowania hipermediów, Rzeszów.
 • Wołk Z. (2000): Kultura pracy, Sulechów.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7e46b76e-5c72-4438-9a08-bae967e641cb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.