Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2010 | 16 | 218-225

Article title

Uwarunkowania rozmieszczenia usług turystycznych na Huculszczyźnie

Authors

Content

Title variants

EN
Conditions for the placement of tourist services in Hutsulshchyna

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
In the article the level and conditions of development of tourist services in Hutsulshchyna is considered. The environmental and cultural potential of this mountain territory seems to be entirely unique in the 21st century. Historical, natural, and cultural conditions, and development of transport infrastructure are important in forming modern basic tourist infrastructure. As for today, tourist infrastructure and services are better developed in the Galicia district of Hutsulshchyna, where first-ever tourist cells were concentrated and a transport system is better developed. The Galicia district of Hutsulshchyna practically provides 70% of tourist services.

Contributors

author
  • Narodowy Uniwersytet im. Juria Fedkowycza, Czerniowce, Ukraina, Wydział Geograficzny

References

  • Bundziak J., 2005, Wpływ turystycznej działalności na etniczną tożsamość ukraińskich góralej, [w:] Ekologiczne ta społeczno-ekonomiczne aspekty zachowania etnokulturnej i historycznej spuścizny Karpat, Materiały międzynarodowej naukowo-praktycznej konferencji, red. F. Gamor, Rachów, s. 154–158.
  • Grabowiecki W., 1995 Narys historii Przykarpacia. Huculszczyzna w drugiej połowie XIX – pocz. XX wieku, Iwano-Frankowsk, t. 8.
  • Dziewierski M., Nawrocki T. (red.), 1997, Grupa etniczna, region, tożsamość́ kulturowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
  • Ławruk M., 2005, Huculi Ukraińskich Karpat, Wydawnictwo Uniwersytetu Lwowskiego, Lwów.
  • Nesteruk J., Rożko I., 1997, Z historii rekreacyjnego przyrodokorzystania w Chornohorze ta drogi jego optymalizacji w współczesnych umowach, [w:] Z historii turystyki ojczystej. Zbornik artykułów, Kijów, s. 184–185
  • Pagacz J., Pagacz S., 2004, Ukraina: Huculszczyzna, Podróże, nr 11 (77).
  • Rossa-Kilian D., 2008, Struktura etniczno-kulturowa regionu Morza Bałtyckiego, Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej, Gdynia.
  • Stahl B., 2001, Dawne Pokucie i Huculszczyzna w opisach cudzoziemskich podróżników. Wybór tekstów z lat 1795–1939, Wydawnictwo Dialog, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-7e6f48c4-8b5a-4eca-81d8-d3f4aa7436ac
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.