PL EN


2012 | 2 | 101-110
Article title

Epitafium dla dr hab. Aleksandry Zawiślak prof. UKW (1957-2012)

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Year
Issue
2
Pages
101-110
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
References
  • Doroszewska J. (1963). Nauczyciel – wychowawca w zakładzie leczniczym. Warszawa: PZWL.
  • Heszen-Niejodek I. (1996). Jakość życia w badaniach psychologicznych. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne. 29. s 251-255.
  • Palka S. (2006). Metodologia. Badania. Praktyka pedagogiczna. Gdańsk: GWP.
  • Szczupał B. (2004). Wybrane uwarunkowania wychowania i organizacji pracy pedagogicznej w zakładzie leczniczym. W: Cz. Kosakowski, A. Krause (red.) Rehabilitacja, opieka i edukacja specjalna w perspektywie zmiany (s. 248-255). Olsztyn: Wyd. UW-M.
  • Zawiślak A. (2004). Możliwości i ograniczenia współpracy między badaczem a nauczycielem w pedagogice specjalnej. W: J. Głodkowska i A. Giryński, Osobowość, samorealizacja, odpowiedzialność, bezpieczeństwo, autonomia – teoria, empiria i praktyka w rehabilitacji osób z niepełnosprawnością umysłową od dzieciństwa do późnej dorosłości (s. 179-184). Warszawa: APS.
  • Zawiślak A. (2006). Koncepcja jakości życia osób z upośledzeniem umysłowym w niektórych współczesnych ujęciach teoretycznych W: Z. Palak, A. Lewicka i A. Bujnowska (red.) Jakość życia a niepełnosprawność (s. 149-158) Lublin: Wyd. UMCS.
  • Zawiślak A. (2009). Myśl pedagogiczna Profesora Jana Pańczyka (1937-2007). Przegląd Pedagogiczny, 1, s. 121-130.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7e7511f4-0c91-4822-96f7-32ebb153b630
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.