PL EN


2014 | 8 | 31-48
Article title

Muzułmanie we Francji- wybrane aspekty społeczno- polityczne

Content
Title variants
EN
Muslims in France – Some Socio-Political Aspects
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Islam i jego wyznawcy we Francji są w trudnym okresie adaptacji do francuskich i szerzej, europejskich – kulturowych społecznych, obyczajowych i politycznych – warunków bytowania. Celem niniejszego artytkułu jest ukazanie specyfiki tej społeczności na tle Francuzów etnicznych (europejskich), a także polityki władz francuskich wobec tej mniejszości Cel ten staramy się osiągnąć poprzez ukazanie stref osiedlania i warunki mieszkaniowe francuskich muzułmanów, związane z tym patologie społeczne, następnie poprzez przedstawienie struktury demograficznej oraz struktury zatrudnienia ludności muzułmańskiej, problemu jej tożsamości obywatelskiej, preferencji wyborczych i aktywności politycznej, a także ukazując stosunek rdzennych Francuzów do mniejszości islamskiej oraz charakteryzując politykę integracji i asymilacji władz w kontekście zachowania laickiego charakteru państwa francuskiego.
EN
The purpose of this publication is to present selected socio-political issues related to the presence of Muslims in France and the specifics of the community of French ethnic background (European). To achieve this, the author analyzes the areas of settlement and housing French Muslims, the associated social pathologies, then presents the demographic structure and employment structure of the Muslim population, the problem of citizenship, electoral preferences and political activity, as well as against the minority Islamic natives. The final piece of the publication refers to the integration and assimilation policies pursued – often inconsistently – by the authorities against French Muslims, and in this context, the pursuit of that power to the Confidentiality of the constitutional principle of secularism of the French State.
Keywords
PL
EN
Muslims   France   islam  
Year
Volume
8
Pages
31-48
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7e844c0e-a45c-4632-8e38-dc3b42a577e4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.