PL EN


2015 | 2(5) | 157–165
Article title

Zaimek odzyskany

Title variants
EN
Reclaimed pronoun
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł stanowi omówienie najnowszej monografii autorstwa Romy Sendyki. Od kultury „ja” do kultury „siebie”. O zwrotnych formach w projektach tożsamościowych przybliża zatraconą w procesie tłumaczenia koncepcję podmiotowości, która w znaczący sposób rozróżnia pojęcia „ja” oraz „siebie”. Autorka monografii przytacza stan badań z wielu dziedzin humanistyki i neuronauk, przybliża różnice znaczeniowe przywoływanej terminologii, omawia propozycje translatorskie i konfrontuje je z przykładami literackimi.
EN
The article is on overview of the newest monograph by Roma Sendyka. In her book Od kultury “ja” do kultury “siebie”. O zwrotnych formach w projektach tożsamościowych the scholar discusses the concept of subjectivity, which happens to be lost in translation, but also significantly distinguishes concepts of I and self. The author of the monograph references research in many fields of humanities and the neurosciences, brings different meanings to evoked terminology, discusses translation proposals and confronts them with literary examples.
Year
Issue
Pages
157–165
Physical description
Contributors
References
  • Bielik-Robson Agata, Inna nowoczesność. Pytania o współczesną formułę duchowości, Universitas, Kraków 2000.Foucault Michel, Historia seksualności, przeł. Tadeusz Komendant, Czytelnik, Warszawa 1995.Mead George Herbert, Mind, self and society, University of Chicago, Chicago 1934.Metzinger Thomas, Being No One. The Self-Model Theory of Subjectivity, A Bradford Book, London 2004.Miller Nancy K., Arachnologie: kobieta, tekst i krytyka. W: Teorie literatury XX wieku. Antologia, red. Anna Burzyńska, Michał Paweł Markowski, Znak, Kraków 2006.Sendyka Roma, Od kultury „ja” do kultury „siebie”. O zwrotnych formach w projektach tożsamościowych, Universitas, Kraków 2015.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2353-8694
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7e8d5be7-e10e-499c-8fbf-2a0ab7a375db
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.