PL EN


2000 | 3 | 73-92
Article title

Elastyczne formy organizacji czasu pracy i ich wykorzystanie w przedsiębiorstwie

Authors
Content
Title variants
EN
Flexible forms of work-time organisation in an enterprise
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem opracowania jest przedstawienie elastycznych form organizacji czasu pracy oraz wskazanie na korzyści płynące z ich zastosowania w przedsiębiorstwach. Autor omawia pojęcie elastyczności oraz charakteryzuje podstawowe formy elastycznego czasu pracy. Prezentuje zakres zastosowań elastycznych systemów czasu pracy w przedsiębiorstwie oraz ich uwarunkowania i perspektywy rozwoju.
EN
The subject of the paper is the presentation of the flexible work-time organisation forms and the possibilities of using them in an enterprise. The article provides the definition of the flexibility and characteristics of particular forms of the flexible work-time organisation. The final part of the paper discusses the scope, conditions and development perspectives for the flexible work-time forms.
Year
Issue
3
Pages
73-92
Physical description
Dates
published
2000
Contributors
author
References
 • Chobot A., Uelastycznienie form gospodarowania czasem pracy w znowelizowanym Kodeksie Pracy, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1996, nr 3.
 • Gasińska M., Równowaga między czasem pracy i czasem wolnym jako uwarunkowanie zdrowia, "Rynek Pracy" 1996, nr 8.
 • Jasiński Z. (red.), Zarządzanie produkcją, AE, Wrocław 1992.
 • Kabarowski W., Nowa logika wytwarzania, "Przegląd Organizacji" 1990, nr 8-9.
 • Kopeć J., Kozioł L., Pocztowski A., Elastyczne formy czasu pracy w zarządzaniu firmą, AE, Kraków 1994.
 • Kozioł L., Jak racjonalnie gospodarować czasem, Secesja, Kraków 1992.
 • Kozioł L., Uwarunkowania efektywnego wykorzystywania czasu pracy w przemyśle, "Zeszyt Naukowy": Monografie, AE, Kraków 1991, nr 1.
 • Kozioł L., Kopeć J., Czas pracy. Preferencje pracowników, "Polityka Społeczna" 1991, nr 9.
 • Kozioł L., Tyrańska M., Elastyczność systemu wytwórczego, "Zeszyty Naukowe", AE, Kraków 1996, nr 271.
 • Lis J., Praca wielozmianowa w przemyśle, Warszawa 1973.
 • Lis S., Santarek K., Strzelczak S., Organizacja elastycznych systemów produkcyjnych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.
 • Machol L., Innowacje w organizacji czasu pracy, Warszawa 1985.
 • Machol L., Świerczewski W., Ruchomy czas pracy, Studia i Materiały, IPiSS, Warszawa 1994.
 • Machol-Zajda L., Praktyczne zasady kształtowania czasu pracy, IPiSS, Warszawa 1994.
 • Machol-Zajda L., Czas pracy w krajach rozwiniętych, IPiSS, Warszawa 1993.
 • Penc J., Gospodarowanie czasem pracy, Instytut Wydawniczy CRZZ, Warszawa 1980.
 • Rymaniak J., Nowe formy organizacji pracy i ich wykorzystanie w zarządzaniu kadrami w zakładach pracy, "Zeszyty Naukowe", AE, Poznań 1997, nr 255.
 • Skowron-Mielnik B., Elastyczny czas pracy i uwarunkowania jego zastosowania w świetle studiów literaturowych, "Zeszyty Naukowe", AE, Poznań 1997, nr 259.
 • Skowron-Mielnik B., Strategiczne aspekty elastycznego czasu pracy, "Zeszyty Naukowe", AE, Poznań 1997, nr 258.
 • Skowron-Mielnik B., Zarządzanie czasem pracy w świetle literatury niemieckiej, "Zeszyty Naukowe", AE, Poznań 1994, nr 223.
 • Stabryła A., Elastyczność struktury organizacyjnej, "Zeszyty Naukowe", AE, Kraków 1990, nr 309.
 • Straszyński W.Ł., Kierunki rozwoju elastycznych systemów wytwarzania, "Organizacja i Kierowanie" 1986.
 • Strzemińska H., Elastyczny czas pracy i elastyczne zatrudnienie jako instrument zarządzania przedsiębiorstwem w okresie reformowania gospodarki w Polsce, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1991, nr 1.
 • Unolt J., Ekonomiczne problemy rynku pracy, Interart, Warszawa 1996.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7e928e96-9bc0-4373-924c-6b9ce3097d53
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.