Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 512 | 163-173

Article title

Kształtowanie klimatu organizacyjnego niwelującego wypalenia zawodowe a zatrzymanie pracowników w organizacji

Content

Title variants

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Dynamiczny rozwój technologii i przeobrażenia społeczno-gospodarcze doprowadziły do wzrostu znaczenia wykwalifikowanych pracowników w kształtowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw. Aby pracownicy mogli działać efektywnie, niezbędne jest zapewnienie odpowiedniego klimatu organizacyjnego, niwelującego poczucie wypalenia zawodowego. W celu wytypowania czynników kształtujących pożądany klimat organizacyjny przeprowadzono badania na grupie pracowników z sześciu grup zawodowych (N = 600). Oceny klimatu dokonano za pomocą Kwestionariusza do badania klimatu organizacyjnego L. Rosenstiela i R. Bögela, natomiast do analizy poziomu wypalenia zawodowego posłużono się kwestionariuszem OLBI (Oldenburg Burnout Inventory) autorstwa E. Demerouti. Statystyczna weryfikacja hipotez wykazała występowanie silnych związków między oceną klimatu organizacyjnego a poziomem wypalenia zawodowego. Analiza modelu regresji pozwoliła wytypować czynniki organizacyjne wyjaśniające zmienność poziomu wypalenia zawodowego w badanej próbie.

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-7e93c342-2bf6-4303-8e0c-34cd6b3b3c8d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.