PL EN


2012 | 1(9) | 243-251
Article title

Poezja na wosku traconym w brązie – literackie, filozoficzne i muzyczne konteksty rzeźby Lidii Sztwiertni

Authors
Content
Title variants
EN
‘Poetry of Bronze Sculpture’ – Literary, Philosophical and Musical Contexts of Lidia Sztwiertnia’s Sculpture
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The theme of the article aims at interpreting the artistic creativity of Lidia Sztwiertnia – the sculptress from Bielsko-Biała – in the context of the philosophy of ‘multiplicity and unity of arts’. Multidimensional character of Sztwiernia’s sculpture has been underlined here along with its variety rooted in many disciplines – literature, philosophy and music – that results in creating a kind of ‘poetic spectacle’ of form and meaning. Commentary to this creativity is indicated here by poetic imagination.
Year
Issue
Pages
243-251
Physical description
Contributors
 • Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska, terenia.raczka@interia.pl
References
 • Białostocki J., 1982, Słowo i obraz, w: Morawińska A., red., Słowo i obraz. Słowo i obraz: materiały sympozjum Komitetu Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk, Nieborów, 29 września – 1 października 1977 r., Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Blake W., 2002, Małżeństwo nieba i piekła, przeł. Wygoda F., Wrocław: Rękodzielnia Arhat.
 • Eco U., 1973, Dzieło otwarte w sztukach wizualnych, w: tegoż, Dzieło otwarte, przeł. Gałuszka J. i in., Warszawa: Czytelnik.
 • Jan Paweł II, 2003, Tryptyk rzymski, Kraków: Wydawnictwo Św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej.
 • Jarecka D., 2005, Hit: Oskar Hansen „Zobaczyć świat”. Kit: Erwin Olaf w Muzeum Sztuki w Łodzi, „Wysokie Obcasy”, nr 39, [dodatek do:] „Gazeta Wyborcza”, 1.10.
 • Kresowaty Z., 2004, Jakie może być jestestwo kreacji, gdzie jest kreator, w: Kreacja – kreator. Album rzeźby Lidii Sztwiertni, Bielsko-Biała: Biblioteka Śląska w Katowicach, Muzeum w Bielsku-Białej.
 • Kresowaty Z., 2005, Dobywanie sacrum metodą tracenia, w: tegoż, Między logos a mythos, Kraków: „Miniatura”.
 • Nyczek T., 1989, Zdzisław Beksiński, Warszawa: Arkady.
 • Rogowski Z.K., 1985, Dialogi z najsłynniejszymi ludźmi świata, Poznań: KAW.
 • Staff L., 1997, Michał Anioł i jego poezje, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Wyspiański S., 1961, Dzieła zebrane, t. 11, Rapsody, hymny, wiersze, Kraków: Wydawnictwo Literackie.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7e95d184-e6f6-455a-8d1e-a67289659736
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.