PL EN


2012 | 13 | 3 | 243-252
Article title

O pewnych kryteriach inwestowania w opcje na akcje

Authors
Content
Title variants
EN
Some criteria of investment in stocks options
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule scharakteryzowano opcje na akcje. Wyjaśniono podstawowe pojęcia, takie jak: termin wykonania, termin wygaśnięcia, cena wykonania, cena opcji. Do opisu ewolucji cen akcji wykorzystano geometryczny ruch Browna. Sformułowano kilka problemów dotyczących inwestowania w opcje na akcje otrzymując zadania programowania stochastycznego. Korzystając z własności ruchu Browna pokazano, w jaki sposób szacować prawdopodobieństwa zdarzeń polegających na osiągnięciu przez inwestora zysków na żądanym poziomie lub przy ustalonym poziomie ryzyka. Dla każdego z zadań dokonano przykładowych obliczeń.
EN
This article describes the stock options. It explains the basic concepts, such as settlement date, expiration date, strike price and premium. To describe the evolution of share prices we used the geometrical Brownian motionWe presented the several criteria for investment in options and shares and then obtained the exercises of stochastic programming. Using the properties of Brownian motion, we explained how to estimate the probability of achieving the profit of desired amount or on fixed level of risk. For each of these criteria we presented the sample calculations.
Year
Volume
13
Issue
3
Pages
243-252
Physical description
Dates
published
2012
Contributors
References
  • Banek T. (2000) Rachunek ryzyka, Centrum Badawczo-Szkoleniowe WSZiA w Zamościu, Lublin.
  • Billingsley P. (1987) Prawdopodobieństwo i miara, PWN, Warszawa.
  • Luenberger D., G. (2003) Teoria inwestycji finansowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  • Sobczyk K. (1996) Stochastyczne równania różniczkowe, Wydawnictwo Naukowo- Techniczne, Warszawa.
  • Szirajev A.N., Kabanov J.M., Kramkov D.O., Mielnikov A.B., (1994) K teorii raszczotov opcionov Evropejskogo i Amerikanskogo tipov, Nepreryvnoje vremia - Teoria verojat. i promen., Tom 39.
  • Weron A., Weron R., (1998) Inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7e9bfbf5-e19d-473b-b4a1-c4137c565863
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.