PL EN


2013 | 1 | 4 | 201-213
Article title

Współpraca z instytucjami naukowymi jako element eksploracji innowacji na podstawie Samsung Poland R&D Center

Content
Title variants
EN
Cooperation with research institutions as an element of exploration of innovation case study of Samsung Poland R&D Center
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest ukazanie związków firm z instytucjami badawczymi, jako elementu eksploracji nowych idei i technologii. W dzisiejszych czasach można zaobserwować znaczny wzrost konkurencyjności na globalnym rynku zaawansowanych technologii. Firmy znacznie zwiększyły wydatki na rozwinięcie innowacyjnych technologii w celu powiększenia przewagi nad konkurencją. Było to związane z powstaniem licznych ośrodków R&D na całym świecie. Jednak jak pokazuje praktyka, w trakcie zmiany trendu technologicznego na rynku, nawet przy zwiększonych nakładach środków na R&D, firmy narażone są na znaczne straty. Artykuł ten opisuje przykłady firm, które musiały stawić czoła zjawisku „kreatywnej destrukcji". Kolejnym celem pracy, jest ukazanie sposobów zapobiegania skutkom tego zjawiska, na podstawie firmy Samsung Electronics, a w szczególności strategii Centrum R&D Samsunga w Warszawie. W pracy została wykorzystana jakościowa metoda badawcza. W celu zebrania danych empirycznych, przeprowadzone zostały liczne rozmowy i wywiady z pracownikami centrum R&D Samsunga w Warszawie.
Keywords
Year
Volume
1
Issue
4
Pages
201-213
Physical description
Contributors
 • Mgr, Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego, Wydział Prawa, Uniwersytet w Białymstoku, lucas.jarocki@gmail.com
 • Mgr, Dział Planowania Technologicznego, Centrum R&D w Warszawie, Samsung Electronics Polska spółka z o.o., r.bartosiak@samsung.com
References
 • Bercovitz J. (2005), Fishing Upstream: Firm Innovation Strategy And University Research Alliances, Copenhagen.
 • Branson R. (1998), DTI Innovation Lecture.
 • Freeman C. (1982), The Economics of Industrial Innovation, 2nd edition, Pinter, London.
 • Global Labs, http://www.sait.samsung.co.kr/saithome/01_about/global.jsp, dostęp dnia 10.01.2013.
 • Histroy Major Research Achievements, http://www.sait.samsung.co.kr/saithome/01_about/history.jsp, dostęp dnia 10.01.2013.
 • Innovation Leaders 2008, http://fp05-527.web.dircon.net/Innovation% 20LeadersTo202008.pdf, dostęp dnia 08.01.2013.
 • Innovation Unit (2004), UK Department of Trade and Industry.
 • Jarocki Ł. (2012), Strategic alliances as means to increase competitiveness, Zarządzanie i Finanse, Uniwersytet Gdański.
 • Kale P., Dyer J., Singh H. (2002), Alliance capability, stock market response, and long-term alliance success: The role of the alliance function, Strategic Management Journal, 23 (8).
 • Kale P., Sing H. (2009), Managing Strategic Alliances: What Do We Know Now, and Where Do We Go From Here, Academy of Management.
 • Kogut B. (1991), Joint ventures and the option to expand and acquire, Management Science, 37 (1).
 • Levinthal D., March J. (1993), The Myopia of Learning, Strategic Management Journal, 14.
 • March J. (1991), Exploration and Exploitation in Organizational Learning, Organization Science, 2 (1).
 • O nas, Oficjalna strona internetowa Samsung R&D Poland, http://rd.s amsung.pl/o_nas.html, dostęp dnia 10.01.2013.
 • Reisinger D. (2012), Is Nokia 'Too Big to Fail'?, http://www.technolog yreview.com/view/509066/is-nokia-too-big-to-fail/, dostęp dnia 10.01.2013.
 • Reuer J., Zollo M., Singh H. (2002), Post-formation dynamics in strategic alliances, Strategic Management Journal, 23 (2).
 • Schumpeter J. (1950), Capitalism, Socialism and Democracy, Harper and Row, New York.
 • Silverman B. S., Baum J. A. (2002), Alliance-based competitive dynamics, Academy of Management Journal, 45 (4).
 • Tidd J., Bessant J. (2009), Managing Innovation Integrating Technological, Market and Organiational Change, John Wiley & Sons.
 • Tushman M., O'Reilly C. (1996), Ambidextrous Organizations: Managing Evolutionary and Revolutionary Change, California Management Review, 38 (4).
 • University Relations Open Innovation With External Partners Enriches Our R&D Performance, http://www.sisa.samsung.com/open-inno vation-research-development-sisa/university-relations.html, dostęp dnia 10.01.2013.
 • Utterback J. (1994), Mastering the Dynamics of Innovation, Harvard Business School Press, Boston, MA.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7ea7b195-9a40-43c6-9858-302e54c7538e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.