PL EN


2016 | 4(29) | 58-76
Article title

Wartość biznesowa w projektach badawczo-rozwojowych

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
EN PL
Abstracts
PL
Tematyka opracowania dotyczy orientacji na tworzenie wartości biznesowej w zarządzaniu projektami badawczo-rozwojowymi. W artykule podjęto dyskusję dotyczącą definicji wartości biznesowej, jej roli oraz znaczenia w zarządzaniu projektami. Zawarte zostały w nim ponadto wyniki badań przeprowadzonych w jednym z międzynarodowych przedsiębiorstw przemysłu motoryzacyjnego, będącego liderem w swojej branży na rynku europejskim, którego znaczny udział działalności stanowi realizacja projektów badawczo-rozwojowych. Prezentowany artykuł ma charakter teoretyczno-empiryczny. Głównym celem teoretycznym opracowania jest próba odpowiedzi na pytanie: dlaczego firmy dążą do tworzenia wartości biznesowej dla klienta w projektach badawczo-rozwojowych? Do jego osiągnięcia została wykorzystana krytyczna analiza piśmiennictwa. Cel empiryczny stanowi znalezienie odpowiedzi na pytanie: dlaczego dążenia firm do tworzenia wartości biznesowej dla klienta są niekiedy sprzeczne z ich działaniami? Został on zrealizowany z wykorzystaniem kwestionariusza wywiadu ustrukturyzowanego oraz analizy treści dokumentów źródłowych firmy.
Year
Issue
Pages
58-76
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7eaf822a-0c60-4a6c-a5b7-7272ef02b409
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.