PL EN


2009 | 82 | 139-151
Article title

Customer/Translator Relations - Working Effectively with Translators

Title variants
PL
Relacje klient - tłumacz. Efektywna współpraca z tłumaczami
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Artykuł poświęcony jest takim zagadnieniom, jak znajdowanie przez organizację dobrych profesjonalnych tłumaczy, przygotowanie do wspólnej pracy, negocjowanie cen i terminów satysfakcjonujących dla obu stron oraz budowanie i utrzymywanie relacji. Celem artykułu jest pokazanie, w jaki sposób organizacja i pracujący dla niej tłumacz mogą uformować strategiczne partnerstwo przynoszące wzajemne korzyści. Jednocześnie ukazane są pewne aspekty pracy profesjonalnego tłumacza w kontekście konkretnych działań organizacji, które mogą wpłynąć na jakość tej pracy, z uwzględnieniem różnicy w pracy tłumaczy pracujących z tekstem (translators) i tych, którzy tłumaczą żywy język (interpretors). Artykuł zawiera liczne przykłady - zarówno z literatury, jak i z praktyki autorki - ukazujące negatywne konsekwencje niewłaściwej selekcji tłumacza bądź nieodpowiedniej z nim współpracy.
EN
This paper deals with aspects such as finding good professional translators, preparing to work together, agreeing on prices and deadlines so that both parties have a fair deal, and how to build up and maintain a good working relationship. The aim of the paper is to show how client and translator can form a strategic partnership that benefits them both. It attempts to show what is involved in the work of a professional translator and how the client can help the translator to do the best possible job. It also includes a section on the differences between the work of translators and interpreters as well as examples of what can go wrong if a company does not use the services of a carefully selected professional translator or does not work effectively enough with the translator.
Contributors
  • Uniwersytet Karola w Pradze, Czechy
References
  • 1. lvin Richard: Choosing a translator - A Business Matters magazine feature, 8 February 2008, 30 November 2008, http://www.ecademy.com/node.php?id=98469.
  • 2. Aparicio Antonio and Durban Chris: Translation - Getting It Right: A Guide to Buying Translations, ATA, Alexandria, VA 2003.
  • 3. Baur Johanna et al: Erfolgreich Selbständig als Dolmetscher und Übersetzer, Stauffenburg, Tübingen 1999.
  • 4. Benis Michael: Quality & the translation market, ITI, Milton Keynes 2005.
  • 5. Croker Charlie: Still Lost in Translation, Random House Books, London 2007.
  • 6. Durban Chris and Melby Alan: Translation - Buying a non-commodity, ATA, Alexandria, VA 2008.
  • 7. error E-mail ends up on road sign, 31 October 2008, 17 November 2008, http://news.bbc.co.uk/1/hi/wales/7702913.stm
  • 8. Hönig Hans G.: Konstruktives Übersetzen, Stauffenburg, Tübingen 1997.
Notes
PL
Pełny tekst artykułu umieszczono za zgodą wydawcy. Tekst ten jest również dostępny w internecie na stronie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7ebad89e-0d32-4baa-a175-8c5ef611fe2a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.