PL EN


2013 | 4 | 544-548
Article title

The usage of scale in grading of patients with brain tumors in neurological nurse practice – preliminary report

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Contributors
References
 • Nagańska E, Dyttus-Cebulok K. Neuroonkologia. W: Fiszer U, Michałowska M, red. Podstawy neurologii z opisami przypadków klinicznych. Poznań: Termedia; 2010: 193–220.
 • Nowacki P. Epidemiologia nowotworów neuroepitelialnych mózgu. Pol Przegl Neurol 2010; 6(Suppl. A): 10–11.
 • Kępka L. Nowotwory ośrodkowego układu nerwowego. W: Meder J, red. Aktualne zasady postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w onkologii. Warszawa: Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; 2011: 21–28.
 • Kozubski W. Neurologia i neurochirurgia. Wrocław: Elsevier Urban & Partner; 2006: 299–351.
 • Mor V, Laliberte L, Morris JN, et al. The Karnofsky performance status scale. Cancer 1984; 9: 2002–2007.
 • Cavanagh SJ, Gordon VL. Grading scales used in the management of aneurysmal subarachnoid hemorrhage: a critical review.J Neurosci Nurs 2002; 34, 6: 288–295.
 • Harat M, Szołna A, Sinkiewicz A. Skale stosowane w neurochirurgii. Valetudinaria – Post Med Klin Wojsk 2000; 5, 1–2: 61–70.
 • Jannett B, Bond M. Assessment of outcome after severe brain damage: a practical scale. Lancet 1975; 1: 480–484.
 • Kłak A, Mińko M, Siwczyńska D. Metody kwestionariuszowe badania jakości życia. Probl Hig Epidemiol 2012; 93(4): 632–638.
 • Ślusarz R, Beuth W, Kasprzak HA, i wsp. Wczesne wyniki leczenia operacyjnego chorych z guzem mózgu i tętniakiem śródczaszkowym.Pol Med Rodz 2004; 6, 1: 395–401.
 • 11. Pasek J, Pasek T, Ładziński P, i wsp. Rehabilitacja szpitalna u pacjentów po operacji guza mózgu. Ann Acad Med Silesiens 2013; 67, 2: 142–149.
 • Rola J, Turowski K. Ocena stanu klinicznego i wydolności w zakresie samoopieki chorych z nowotworami mózgu. W: Monitorowanie stanu klinicznego i opieki chorych neurochirurgicznych. Annales UMCS, Lublin 2002; 1: 317–325.
 • Libert W, Blok P, Czyżewski P, i wsp. Leczenie chirurgiczne nadnamiotowych przerzutów do mózgu u ludzi starszych. Neuroskop 2010; 12: 48–52.
 • Kordek R. Gwiaździaki – klasyfikacja histokliniczna i molekularna. Pol Przegl Neurol 2010; 6(Suppl. A): 11–12.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7ec23a90-b30b-4ef7-b840-9a8004f83aa3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.