PL EN


2015 | 225 | 28-37
Article title

Polskie realia współpracy banków z ubezpieczycielami

Content
Title variants
EN
Polish realities of cooperation of banks with insurance companies
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł dotyczy wybranych zagadnień współpracy banków z towarzystwami ubezpieczeniowymi. Opisano główne zalety oraz stopień rozwoju tego typu powiązań w wybranych krajach Europy. Następnie przedstawiono najważniejsze problemy związane z bancassurance w Polsce, obrazując je na konkretnych przykładach liczbowych. Na zakończenie omówiono rekomendację U wydaną przez KNF oraz jej potencjalny wpływ na rynek bancassurance.
EN
This article applies to selected issues of cooperation of banks with insurance companies. The main advantages and degree of development of such relations in selected European countries were described. Then the main problems associated with bancassurance in Poland were presented on the example of practical cases. At the conclusion the recommendation U issued by KNF was presented and its potential impact on the bancassurance market.
Year
Volume
225
Pages
28-37
Physical description
Contributors
References
  • Kowalewski O. (1999), Grupy bankowo-ubezpieczeniowe: definicje, historia rozwoju, przyczyny powstawania, „Bank i Kredyt”, nr 10.
  • Swacha-Lech M. (2008), Bancassurance. Sprzedaż produktów bankowo-ubezpieczeniowych, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa.
  • Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym, Dz.U. z 2003 r., nr 124, poz. 959 z późn. zm.
  • [www 1] European Insurance in Figures, http://www.insuranceeurope.eu/facts-figures/statistical-publications/european-insurance-in-figures (dostęp: 27.03.2014).
  • [www 2] KNF, Publiczne konsultacje dotyczące projektów uchwał i rekomendacji dla banków, https://www.knf.gov.pl/regulacje/praktyka/konsultacje/konsultacje.html (dostęp: 27.03.2014).
  • [www 3] Skibińska R. (2013), Kanał bancassurance będzie się rozwijał, http://www.obserwa torfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/kanal-bancassurance-bedzie-sie-rozwijal/(dostęp: 25.03.2014).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7ec58e1b-b3e4-4c9f-aeb4-ae02e46e61ac
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.