PL EN


2018 | 54 | 1(21): Historia | 267-275
Article title

NIEZNANY LIST FRYDERYKA ALEMBEKA DO WŁADYSŁAWA DOMINIKA ZASŁAWSKIEGO-OSTROGSKIEGO ZE ZBIORÓW SKOKLOSTER W RIKSARKIVET W SZTOKHOLMIE

Title variants
EN
The unknown letter of Fryderyk Alembek to Władysław Dominik Zasławski-Ostrogski from the Skokloster collection in Riksarkivet in Stockholm
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The letter from the Skokloster collection is an interesting example of the relations between a very important figure in the church hierarchy of the Przemyśl diocese and one of the richest magnates in the then Ruthenian province. In the letter Alembek informs of the death of his patron, the Przemyśl bishop Paweł Piasecki (1579-1649), the Przemyśl ordinary in the years 1644-1649, historian and author of theological writings. Alembek shares with Ostrogski his doubts as to his own future. The letter was found in the Skokloster collection in Riksarkivet in Stockholm.
Year
Volume
54
Pages
267-275
Physical description
Contributors
References
 • W. Czapliński, Piasecki Paweł (1579–1649), w: Polski Słownik Biograficzny, t. 25, Wrocław-Warszawa- Kraków-Gdańsk 1980, s. 787–789.
 • H. Hazik, Proboszczowie żurawiccy okresu staropolskiego, w: Dzieje Żurawicy. Studia i materiały, t. 1, Przemyśl 2010, s. 25–45.
 • M. Hofman, S. Nabywaniec, P. Kuta, Status ecclesiae parochialis Zoravicensis 1662, w: Dzieje Żurawicy, t. 2. Studia i materiały, Żurawica 2013.
 • B. Kumor, Alembek Fryderyk (1598–1672), w: Encyklopedia katolicka KUL, red. F. Gryglewicz,
 • R. Łukaszyk, Z. Sułowskiego, t. 1, Lublin 1989, s. 354.
 • J. Kwolek, Alembek Fryderyk (1598–1672), w: Polski Słownik Biograficzny, t. 1, Kraków 1935, s. 73–74.
 • K. Lepszy, Instrukcja wydawnicza dla źródeł historycznych od XVI w. do poł. XIX w., Warszawa 1953.
 • D. Matelski, Straty polskich dóbr kultury w wojnach ze Szwecją w XVII i XVIII w. oraz próby ich restytucji, „Archeion”, 106, 2003, s. 118–135.
 • E. Ozorowski, Alembek Fryderyk (1598–1672), w: Słownik polskich teologów katolickich. A–G, red. H. Wyczawski, Warszawa 1981, s. 45–46.
 • E. Teodorowicz-Hellman, Z historii i współczesności zbioru Skoklostersamlingen, w: Polonika w zbiorach Archiwum Narodowego Szwecji. Skoklostersamlingen, pod red. A. Nowickiej- Jeżowej, t. 1, Warszawa 2006, s. 9–29.
 • Sprawozdanie z poszukiwań w Szwecji dokonanych z ramienia Akademii Umiejętności przez
 • E. Barwińskiego, L. Brinkenmajera, J. Łosia, oprac. E. Barwiński, Kraków 1914.
 • H. Wyczawski, Przemyskie biskupstwo Piotra Gembickiego 1636–1642, „Polonia Sacra”, R. 4: 1951, z. 3, s. 181–222.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7ec8eebd-5f24-4337-a2df-c25c19a03b5e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.