PL EN


2016 | 64 | 5: Neofilologia | 7-20
Article title

Myślenie szybkie a stereotypy – jak rozwijać kompetencję kulturową

Authors
Title variants
EN
Fast Thinking vs. Stereotypes: How to Develop the Cultural Competence
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Życie we współczesnym świecie wiąże się ze spotykaniem się z przedstawicielami różnych kultur. Istnienie stereotypów wydaje się naturalnym sposobem na oswojenie Innego. Kahnemann (2011) opisuje dwa systemy funkcjonujące w każdym człowieku — szybki i nieświadomy System pierwszy oraz wolny i refleksyjny System drugi. Autorka artykułu szuka odpowiedzi na pytanie, czy i w jaki sposób pogłębiana w trakcie studiów wiedza wpływa na zmianę pierwszych, ogólnie istniejących skojarzeń, czyli stereotypów. Przedstawione wyniki ukazują, że uruchomienie Systemu drugiego wymaga wysiłku i czasu. Możliwe, że jest to powodem, dla którego ciężko przezwyciężyć jest stereotypy.
EN
Living in a multicultural world demands intercultural abilities. The present article aims to analyse how students of Neophilological Faculties should be taught to be able to act as cultural mediators in the future. We also present the results of an inquiry which aimed to show if the knowledge influences the first impression opinions.
Contributors
References
 • Balboni, Paolo E. 1994. Didattica dell’italiano a stranieri. Roma: Bonacci Editore.
 • Bauman, Zygmunt. 2011. Kultura w płynnej nowoczesności. Warszawa: Agora.
 • Benucci, Antonella. 2005. „La competenza interculturale”. W Insegnare italiano a stranieri, red. Diadori Pierangela, 32–43. Firenze: Le Monnier.
 • Cuq, Jean-Paul, et Isabelle Gruca. 2005. Cours de didactique du français langue étrangère et seconde. Grenoble: Presses universitaires de Grenoble.
 • Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie i ocenianie. 2003. Warszawa: Wydawnictwo Centralnego Ośrodka Kształcenia Nauczycieli.
 • Gałkowski, Artur. 2014. „L’insegnamento dell’italiano in Polonia: stato attuale, motivazioni, percezione, difficoltà, tipologia degli studenti”. W Nauczanie i uczenie się języka hiszpańskiego i włoskiego, red. Anna Kucharska, 9–21. Seria 12/15, nr 6. Lublin: Werset.
 • Gleason, Jean Berko, i Nan Bernstain Ratner. 2005. Psycholingwistyka, tłum. Jerzy Bobryk i in. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Hofstede, Geert et al. 2011. Kultury i organizacje, tłum. Małgorzata Durska. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Kahneman, Daniel. 2011. Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym, tłum. Piotr Szymczak. Poznań: Media Rodzina.
 • Porcher, Louis. 2004. L’enseignement des langues étrangères. Paris: Hachette.
 • Marciniak, Zbigniew. 2008. Podstawa Programowa z komentarzami. Tom 3: Języki obce. Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej.
 • Sobkowiak, Paweł. 2012. „Dialog interkulturowy na lekcji języka angielskiego w kontekście polskim”. Neofilolog 38/1:107–128.
 • Centrum Badania Opinii Społecznej. 2013. „Stosunek Polaków do innych narodów”. DW: 02.II. 2015. http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2013/K_012_13.PDF
 • Wilczyńska, Weronika. 2005. Introduction à la didactique du français langue étrangère. Kraków: Flair.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7ecb7237-f6cd-4440-a6a3-c605ef57da86
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.