PL EN


2010 | 2(16) | 7-15
Article title

Models of risk management in organisations

Authors
Content
Title variants
PL
Modele zarządzania ryzykiem w organizacjach
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article concerns risk management in generally understood organisations. It contains a synthetic presentation of the risk management process and its most common methods. The summary outlines positive consequences of running the process of risk management by an organisation as well as problems connected with its practical implementation.
PL
Artykuł dotyczy zarządzania ryzykiem w szeroko pojętych organizacjach. W syntetycznym ujęciu przedstawiono proces zarządzania ryzykiem oraz jego najpowszechniejsze metody. W podsumowaniu zarysowano pozytywne skutki prowadzenia przez organizacje procesu zarządzania ryzykiem oraz problemy związane z jego wdrożeniem w praktyce.
Year
Issue
Pages
7-15
Physical description
Dates
printed
2010-12
Contributors
author
 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, Wydział Zarządzania i Turystyki, 33-100 Tarnów, ul. Szeroka 9, marzena.bac@mwse.edu.pl
References
 • Analiza ryzyka. 2010. [online, accessed: 2010-04-20]. Available from Internet: http://oprogramowaniesmart.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=31 &Itemid=10.
 • Berinato S. 2005. "Zarządzanie ryzykami". CIO. Magazyn Dyrektorow IT, no. 2. Biblioteka PBSG. 2010. [online, accessed: 2010-04-10]. Available from Internet: http://www.pbsg.pl/index.php?option=com_glossary.
 • Błaszczuk D.J. 2001. "Czy można skutecznie zarządzać ryzykiem?" Wiadomości Ubezpieczeniowe, no. 3/4.
 • Creating value in a volatile economy. 2009. [pdf, accessed: 2010-04-20]. "Corporate Governor Series: Enterprise risk management". Grant Thornton. Available from Internet http://www.GrantThornton.com/advisory.
 • Folga J., Redliński T., Słobosz J. 2007. "Czego potrzeba, aby wprowadzić w firmie zarządzanie ryzykiem". In: Zarządzanie ryzykiem. Raport specjalny. Stowarzyszenie Polsrisk. AON. Broker. SiG Polska.
 • Karlikowska B. 2001. "Zarządzanie ryzykiem środowiska". Prawo. Ubezpieczenia. Reasekuracja, no. 9 (57).
 • Kendall R. 2000. Zarządzanie ryzykiem dla menedżerow. Warszawa: Wydawnictwo Lider. ISBN 83-88170-09-0.
 • Krupa M. 2002. Ryzyko i niepewność w zarządzaniu firmą. Krakow: Kluczbork. ISBN 83-87493-86-4.
 • Machowiak W., Staniec I. 2007. "Nie ma jednego sposobu zarządzania ryzykiem". In: Zarządzanie ryzykiem. Raport specjalny. Stowarzyszenie Polsrisk. AON. Broker. SiG Polska.
 • Michalski T. (ed.). 2004. Ubezpieczenia gospodarcze. Ryzyko i metodologia oceny. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. ISBN 83-7387-402-X.
 • Monkiewicz J. (ed.). 2000. Podstawy ubezpieczeń. Vol. 1: Mechanizmy i funkcje. Warszawa: Poltext. ISBN 83-86890-79-7.
 • Okuniewski M. 2007. "Jaką metodą wybierzemy… metodę zarządzania ryzykiem?" Risk Focus. Ergo Hestia, no. 4.
 • Rozporządzenie [2009] Komisji (WE) NR 352/2009 z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie przyjęcia wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka, o której mowa w art. 6 ust. 3 lit. a) dyrektywy 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady. Dz. U. L 108/4.
 • Rudnicki R. 2010. Bezpieczeństwo finansowe. [online, accessed: 2010-04-20]. Available from Internet: http://www.rudnicki.com.pl.
 • Rudnicki R., Słobosz J. 2007. "Zintegrowane zarządzanie ryzykiem – luksus czy konieczność". In: Zarządzanie ryzykiem. Raport specjalny. Stowarzyszenie Polsrisk. AON. mBroker. SiG Polska.
 • Standard zarządzania ryzykiem. 2003. [pdf]. Federation of European Risk Management Associations [FERMA].
 • Williams C.A. Jr., Smith M.L., Young P.C. 2002. Zarządzanie ryzykiem a ubezpieczenia. Transl. by P. Wdowiński. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-13791-6.
 • Zarządzanie ryzykiem. 2010. [online, accessed: 2010-04-20]. Available from Internet: http://www.sas.com/offices/europe/poland/software/risk.html.
 • Zastawa M. 2007. [pdf, accessed: 2010-04-20]. Zintegrowane zarządzanie ryzykiem – strategie zarządzania ryzykiem. Szczyrk: V Konferencja nt. Systemow Zarządzania w Energetyce. Available from Internet: http://www.iso.ellaz.pl/downloads/Vkonf/PBSG.pdf.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7ecdcc91-4df0-442f-9d77-f87f5894d876
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.