PL EN


Journal
2011 | 2(21) | 27-40
Article title

Współczesny uczeń obrazem rodzinnych problemów

Content
Title variants
EN
Modern student image of family problem
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
Omnipresent globalism greatly influences educational reality, which appears to be a place of many challenges, chances and threats. Nowadays, computers become “subject” quicker than ever, and a student interacts with it much more intensively than with a teacher. Globalization becomes, to some extent, a part of the life of the subject of education. At school, which is full of global trends, a student absorbs the preferred style of thinking and acting. Today’s teacher must be aware of the changes that shape the profile of a student in a school of the 21st century. The article describes negative elements in the profile of a global student. Depicting the profile of a 21st century’s student, the author also presents opportunities for the student’s development (global spaces of development, cultural exchanges, and enlarged chances for comprehensive development).
Keywords
Journal
Year
Issue
Pages
27-40
Physical description
Dates
published
2011-12-31
References
 • Dreikurs, R., Children: the Challenge, Beverly Hills 1987.
 • Forward, S., Toksyczni rodzice, Warszawa 1993, s. 10.
 • Jan Paweł II, Przemówienie podczas czuwania modlitewnego w ramach XVII Światowego Dnia Młodzieży (Toronto 27.07.2002), „L’Osservatore Romano” 9 (2002), s. 18.
 • Konstankiewicz, P., Wieloznaczność jako podstawa konstruowania tożsamości, Poznań 1998, s. 56.
 • Kupisiewicz, C., Banach, C. Strategia rozwoju edukacji do roku 2020, w: Strategia rozwoju Polski do roku 2020, Komitet Programu „Polska 2000 Plus”, t. II, Warszawa 2000, s. 217.
 • Kwieciński, Z., Pedagogika i edukacja wobec wyzwania kryzysu i gwałtownej zmiany społecznej, w: Z. Kwieciński, L. Witkowski (red.), Ku pedagogii pogranicza, Toruń 1990, s. 7.
 • Lee, K. (red.), Health Impacts of Globalization: Towards Global Governance, Basingstoke 2003, s. 9n.
 • Mastalski, J., Chrześcijanin wobec agresji w rodzinie, Kraków 2006, s. 121.
 • Mastalski, J., Przyszłość nastolatka. Perspektywa pedagogiczna, „Pedagogika Katolicka” 1a (2007), s. 88-96.
 • Mastalski, J., Samotność globalnego nastolatka, Kraków 2007, s. 5-6.
 • Mastalski, J., Szkolne interakcje zaburzające skuteczne zachowanie, Kraków 2005, s. 145-148.
 • Mastalski, J., Szkoła wobec wyzwań globalizmu, „Wychowanie na co dzień” 7-8 (2007), s. 3-4.
 • Melosik, Z., Edukacja a przemiany współczesnej kultury. Implikacje dla teorii i praktyki, w: B. Śliwerski (red.), Nowe konteksty dla edukacji alternatywnej XXI wieku, Kraków 2001, s. 25n.
 • Pospiszyl, I., Przemoc w rodzinie, Pelplin 1990, s. 152.
 • Potter-Efron, R.T., Potter-Efron, P.S., Złość, alkoholizm i inne uzależnienia, Warszawa 1994, s. 13.
 • Schasching, J., In Sorge um Entwicklung und Frieden, Wien 1988, s. 39.
 • Scholte, J.A., Globalizacja, Sosnowiec 2006, s. 282.
 • Tyszka, Z., Rodzina w świecie wspołczesnym, w: H. Cudak (red.), Rodzina polska u progu XXI wieku, Łowicz 1997, s. 24.
 • Żywczok, A., Afirmacja życia – dobro moralne i wartość wychowawcza, „Małżeństwo i Rodzina” 1-2 (2005), s. 11.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7eeaf4e8-b70a-4eb8-83b4-ef43dda0083d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.