PL EN


Journal
2013 | 19 | 53-74
Article title

Determinanty stosowanych strategii i osiąganych zysków grach w postaci normalnej - podejście eksperymentalne

Content
Title variants
EN
Determinants of strategu and profit in Game theory models - an experimental approach
Languages of publication
PL EN
Abstracts
Artykuł przedstawia wyniki eksperymentu, którego celem było wyznaczenie determinant wybieranych przez uczestników strategii oraz ich zyskowności. Badanie polegało na dokonaniu przez uczestników serii wyborów w N-osobowych skończonych grach, w których każdy z graczy miał do wyboru trzy możliwości. Wszystkie gry posiadały jednoznacznie wyznaczone teoretyczne rozwiązanie (jedyną równowagę Nasha, do której można było dojść, stosując iterowaną eliminację strategii ściśle zdominowanych). Sprawdzono m.in., czy znajomość teorii gier i umiejętność stosowania jej narzędzi wpływa na podejmowane decyzje i osiągane zyski. Najważniejszym wnioskiem płynącym z przeprowadzonego badania jest niespełnienie predykcji teoretycznych bazujących na równowadze Nasha. Wybieranie strategii nierównowagowych przez osoby o stosunkowo małej wiedzy teoretycznej było spowodowane nieumiejętnością znalezienia takiej strategii. Jednak uczestnicy z relatywnie wysoką wiedzą teoretyczną wybierali strategie nierównowagowe świadomie, oczekując wyższego zysku. Oznacza to, że teoretyczna wiedza jest przydatna, ale jej stosowanie powinno być dostosowane do sytuacji w rzeczywistym świecie. Umożliwia to osiągnięcie zysków wyższych niż przewiduje to teoria.
EN
This study presents the results of an experiment on determinants of the strategy used by the participants and their profi tability. The study was based on N-person games in normal form 3x3. All games have clearly defined theoretical solution (the unique Nash equilibrium, which can be reached using the iterated elimination of strictly dominated strategy). The most important conclusion that can be drawn from this analysis is the failure of the theoretical model predictions based on Nash equilibrium. The use of non-equilibrium strategy for people with relatively little theoretical knowledge was due to the inability to fi nd such a strategy. However, participants with a relatively high theoretical knowledge use non-equilibrium strategies deliberately expecting higher profi t. That is why theoretical knowledge is useful, but its use should be adapted to the situation in the real world. This enables players to achieve extra profits.
Journal
Year
Issue
19
Pages
53-74
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Warszawski
References
  • Bosch-Domènech, Antoni, Josè Montalvo, Rosemarie Nagel i Albert Satorra. 2002. One, two, (three), infinity: Newspaper and lab beauty-contest experiments. „American Economic Review” 92 (5).
  • Camerer, Colin. 2003. Behavioral Game theory: experiments in strategic interaction. Princeton: Princeton University Press.
  • Costa-Gomes, Miguel, Vincent Crawford i Bruno Broseta. 2001. Cognition and Behavior in Normal--Form Games: An Experimental Study. „Econometrica” 69 (5).
  • Krawczyk, Michał (red). 2012. Ekonomia Eksperymentalna. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
  • Stahl, Dale i Paul Wilson. 1995. On Players’ Models of Other Players: Theory and Experimental Evidence. „Games and Economic Behavior” 10.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7eee5b74-b4a5-4882-8e6c-08be0284acf7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.