PL EN


Journal
2013 | 9 | 2 | 91-102
Article title

DEGREE OF INTERNATIONALIZATION IN LOGISTICS SECTOR AND STRATEGIC ORIENTATIONS

Selected contents from this journal
Title variants
PL
POZIOM UMIĘDZYNARODOWIENIA SEKTORA LOGISTYCZNEGO I ORIENTACJI STRATEGII
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Backround: Turkey has an important transfer center among Middle East, Europe and Asia. Turkey intends to reach $ 500 billion export target in 2023. Turkish logistics sector has been rapidly grown. Both national and international companies invest their presence and service in the country. The study firstly aims to evaluate the degree of internationalization of firms in the Turkish logistics sector. The second aim of the study is to determine whether or not there is difference between international and national logistics firms' market and entrepreneurship orientation. Finally, the study is to investigate the links among market orientation, entrepreneurship orientation, and the degree of internationalization. Material and methods: The convenience sampling method was used to send the questionnaires. A total of 91 eligible questionnaires were received. The research hypotheses are tested using data collected from questionnaire and by multiple regression analyses and independent-sample t test. Results and conclusions: The results indicate evidences that there is a difference between the levels of strategic orientation of the international and national firms. From research findings, we offer implications for managers.
PL
Wstęp: Turcja jest ważnym punktem transferowym pomiędzy Bliskim Wschodem, Europa i Azją. Zamierza ona osiągnąć poziom eksportu równy 500 bilionów dolarów w 2023 roku. Turecki sektor logistyczny charakteryzuje się gwałtownym wzrostem. Zarówno krajowe jak i międzynarodowe firmy inwestują w swój rozwój w tym kraju. Jednym z celów pracy jest ocena stopnia umiędzynarodowienia firm działających w tureckim sektorze logistycznym. Drugim celem jest zbadanie istnienia różnic w kierunkach działania firm krajowych i międzynarodowych operujących na rynku logistycznym. Trzecim celem była ocena powiązań pomiędzy orientacją rynkową, orientacją przedsiębiorstwa oraz stopień umiędzynarodowienia. Materiał i metody: zostały wysłane ankiety do losowo wybranej grupy. 91 poprawnie wypełnionych ankiet zostało odesłanych. Hipoteza badawcza została przetestowana na podstawie danych zebranych poprzez ankiety przy wykorzystania analizy regresji oraz niezależnego testu t. Wyniki i wnioski: Wyniki wskazują na istnienie różnicy pomiędzy poziomem orientacji strategicznej w firmach krajowych i międzynarodowych. Na podstawie wyników zostały opracowane zalecenia dla zarządzających.
Journal
Year
Volume
9
Issue
2
Pages
91-102
Physical description
Contributors
  • Faculty of Economics and Administrative Sciences Department of International Trade and Logistics 27310-Sehitkamil Gaziantep Turkey , mmutlu@gantep.edu.tr
author
  • Gaziantep University, Gaziantep, Turkey
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7ef2540c-5a05-4e02-8215-e7b376633ef1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.