PL EN


2017 | 1(19) | 5-16 s.
Article title

RÓWNOWAGA CIAŁA ĆWICZĄCYCH SZTUKI I SPORTY WALKI -PRZEGLĄD BADAŃ

Content
Title variants
EN
BODY BALANCE OF PERSONS PRACTICING MARTIAL ARTS-REVIEW OF RESEARCH
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Problematyka równowagi ciała ćwiczących sztuki i sporty walki stanowi ważny aspekt badań [Cesari i Bertucco 2008; Juras i in. 2013; Pion i in. 2014; Witkowski i in. 2014; Gierczuk i Sadowski, 2015; Mala i in. 2016; Milosavljevic i in. 2016). Utrzymanie stabilnej postawy w walce wpływa bowiem na skuteczność wszystkich podejmowanych działań [Błach i in. 2005; Kalina i in. 2007; Sterkowicz i in. 2012; Truszczyńska i in. 2015). Dokonano przeglądu literatury w bazie danych EBSCOhost za pomocą następujących słów kluczowych: „zdolności koordynacyjne”, „równowaga statystyczna”, „równowaga dynamiczna”. Empirycznie udowodniono korzystny wpływ treningu sztuk i sportów walki na kształtowanie kontroli postawy ciała ćwiczących [Falk i Mor, 1996; Perrot i in. 1998; Paillard i in. 2002; Cesari i Bertucco, 2008; Pons i in. 2012; Sterkowicz i in. 2012; Juras i in. 2013; Witkowski i in. 2014). Pomiarów dokonywano przy pomocy różnych technik instrumentalnych oraz testów równowagi. Metoda dekompozycji sygnału środka nacisku na podłoże (Zatsiorskiego i Duarte, 1999, 2000), procedura rambling-trembling oraz test maksymalnego wychylenia funkcjonalnego (Juras i in. 2013) są najodpowiedniejszymi narzędziami pomiarowymi. Podkreśla się konieczność kontynuowania badań (Błach i in. 2005). Zasadne jest określenie zależności między czynnikami psychicznymi a równowagą ciała, wypracowanie standardów oraz modeli treningowych w tym zakresie (Błach i in. 2005).
EN
The issue of body balance of persons practicing martial arts is an important aspect of researches (Cesari and Bertucco, 2008; Juras et al. 2013; Pion et al. 2014; Witkowski et al. 2014; Gierczuk and Sadowski, 2015; Mala et al. 2016; Milosavljevic et al. 2016). Maintaining a stable posture in fight affects the effectiveness of all taken actions (Błach et al. 2005; Kalina et al. 2007; Sterkowicz et al. 2012; Truszczyńska et al. 2015). This paper made a literature review in the EBSCOhost database using the following keywords: "coordination skills", "static balance", "dynamic balance", "body sway", "postural control" and "martial arts", "combat sports”. Beneficial effects of training martial arts on the development of postural control of the exercisers body has been empirically proven (Falk and Mor, 1996; Perrot et al. 1998; Paillard et al. 2002; Cesari and Bertucco, 2008; Pons et al. 2013; Sterkowicz et al. 2012; Juras et al. 2013; Witkowski et al. 2014). Measurements were performed using a variety of instrumental techniques and balance tests. The method of signal decomposition of pressure center on the ground (Zatsiorsky and Duarte, 1999, 2000), rambling-trembling procedure and test of maximum functional deflection (Juras et al. 2013) are the most appropriate measurement tools. The need to continue research is clearly emphasized (Błach et al. 2005). It is reasonable to define the relationship between psychological factors and body balance to develop standards and training models in this field (Błach et al. 2005).
Contributors
 • Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
 • Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
References
 • Allum J. H. J., Carpenter M. G., Honegger F., Adkin A. L., Bloem B. R. (2002) Age dependent variations in the directional sensitivity of balance corrections and compensatory arm movements in man, The Journal of Physiology, Vol. 542, No. 2, s. 643-663.
 • Błach W., Pujszo R., Pyskir M., Adam M. (2005) Kontrola postawy ciała zawodniczek judo (badania pilotażowe), (http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/442/Kontrola%20postawy%20cia%C5%82a%20zawodniczek%20judo.pdf?sequence=1( data dostępu: 11.11.2016).
 • Błach W., Pujszo R., Pyskir M., Migasiewicz J., Skorupa H., Szymański T. (2006) Wpływ zmiany wysokości położenia ciała na kontrolę postawy człowieka, Medycyna Sportowa, t. 22, nr 1, s. 17-22.
 • Bulbulian R., Hargan M. L. (2000) The effect of activity history and current activity on static and dynamic postural balance in older adults, Physiology behavior, Vol. 70, No. 3-4, s. 319-325. Cesari P., Bertucco M. (2008) Coupling between punch efficacy and body stability for elite karate, Journal of Science and Medicine in Sport, Vol. 11, No. 3, s. 353-356.
 • Cho C. Y., Kamen G. (1998) Detecting balance deficits in frequent fallers using clinical and quantitative evaluation tools, Journal of the American Geriatrics Society, Vol. 46, No. 4, s. 426-430.
 • Colins J. J., De Luca C. J. (1993) Open-loop and closed-loop control of posture: random-walk analysis of center-of-pressure trajectories, Expromental brain research, Vol. 95, No. 2, s. 308-318.
 • Falk B., Mor G. (1996) The effects of resistance and martial arts training in 6-to 8-year-old boys, Pediatric Exercise Science, Vol. 8, No. 1, s. 48-56.
 • Feizolahi F., Azarbayjani M. A. (2015) Comparison of static and dynamic balance in amateur male athletes, Rehabilitation Medicine, Vol. 3, No. 4, s. 89-98.
 • Gierczuk D., Sadowski J. (2015) Dynamics of the development of coordination motor abilities in freestyle wrestlers aged 16-20, Archives of Budo, No. 11, s. 79-85.
 • Halat B., Brudz D., Milewicz K., Pop T., Śliwiński Z. (2014) Wpływ ćwiczeń ogólnousprawniających na równowagę i chód osób w podeszłym wieku, przebywających w oddziale ZOL w Legnicy, Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie, nr 1, s. 84-96.
 • Hantke A., Michnik R., Jurkojć J., Skubacz H., Gruszka M. (2012) Badania stabilograficzne gimnastyczek sportowych, Aktualne Problemy Biomechaniki, nr 6, s. 37-42.
 • Harasymowicz J., Kalina R. M. (2005) Training of psychomotor adaptation-a key factor in teaching self-defence, Archives of Budo, Vol. 1, No. 1, s. 19-26.
 • Jaskólski A. (2002) Podstawy fizjologii wysiłku fizycznego, Wyd. AWF Wrocław.
 • Juras G., Bacik B., Krol H., Trzaska J., Słomka K. (2001) Visual control and equilibrium of human movements [w:] Sport Kinetics „Human Movement as a Science in the New Millennium”, Tartu, Estonia: University of Tartu, s. 56-57.
 • Juras G., Rzepko M., Krol P., Czarny W., Bajorek W., Slomka K., Sobota G. (2013) The effect of expertise in karate on postural control in quiet standing, Archives of Budo, Vol. 9, No. 3, s. 205-209.
 • Juras G., Słomka K., Fredyk A., Sobota G., Bacik B. (2008) Evaluation of the limits of stability (LOS) balance test, Journal of Human Kinetics, No. 19, s. 39-52.
 • Juras G., Słomka K., Raczek J., Błaszczyk J. W. (2004) Balance control in elite polish acrobats, [w:] Pre-Olympic Congress 2004 Proceedings, vol. 2, Posters. Saloniki (Grecja): Aristotle University of Thessaloniki Department of Physical Education & Sport Science, s. 316-317.
 • Juras G., Słomka K., Trzaska J., Błaszczyk J. (2003) Does a general balancing ability exist? [w:] New ideas in sport sciences Part 1, Warszawa-Poznań-Leszno: State School of Higher Vocational Education in Leszno, s. 108-111.
 • Juras G. (2003) Koordynacyjne uwarunkowania procesu uczenia się utrzymywania równowagi ciała, Wyd. AWF Katowice.
 • Kalina R. M., Jagiełło W., Wiktorek P. (2007) Motor competence in self-defence of students of a detectives’ school during their course of studies, Archives of Budo, Vol. 3, No. 3, s. 1-6.
 • Kalina R. M., Jagiełło W., Barczyński B. J. (2013) Themethod evaluate the body balance disturbation tolerance skills-validation procedure of the ‚Rotational Test’, Archives of Budo, Vol. 9, No. 1, s. 59-80.
 • Kamen G., Patten C., Du C. D., Sison S. (1998) An accelerometry-based system for the assessment of balance and postural sway, Gerontology, Vol. 44, No. 1, s. 40-45.
 • Kochanowicz K. (2001) Badania diagnostyczne w procesie doboru i selekcji, Trening, No. 3, s. 22-25.
 • Lech G., Palka T., Tyka A., Jaworski J., Chwala W., Sterkowicz S., Ambrozy T. (2015) Effect of motor abilities on the course of fight and achievement level in judokas at different age, Archives of Budo Science of Martial Arts and Extreme Sports, No. 11, s. 169-179.
 • Mala L., Maly T., Zahalka F. (2016) Influence of maximal anaerobic performance on body posture stability in elite senior and junior male judo athletes, Archives of Budo, No. 12, s. 117-124.
 • Mesure S., Amblard B., Cremieux J. (1997) Effect of physical training on head-hip co-ordinated movements during unperturbed stance, Neuroreport, Vol. 8, No. 16, s. 3507-3512.
 • Mikheev M., Mohr C., Afanasiev S., Landis T., Thut G. (2002) Motor control and cerebral hemispheric specialization in highly qualified judo wrestlers, Neuropsychologia, Vol. 40, No. 8, s. 1209-1219. Milosavljevic S., Matavulj D., Trunic N., Djurovic M., Spasovic J. (2016) Correlation of different factors of balance and the quality of realization of movement techniques in aikido, Archives of Budo, No. 12, s. 77-84.
 • Paillard T., Costes-Salon C., Lafont C., Dupui P. (2002) Are there differences in postural regulation according to the level of competition in judoists?, British Journal of Sports Medicine, Vol. 36, No. 4, s. 304-305.
 • Paillard T., Montoya R., Dupui P. (2005) Influence of postural regulation in male judokas' direction of falls, Perceptual and Motor Skills, Vol. 101, No. 3, s. 885-890.
 • Perrin P., Deviterne D., Hugel F., Perrot C. (2002) Judo, better than dance, develops sensorimotor adaptabilities involved in balance control, Gait & posture, Vol. 15, No. 2, s. 187-194.
 • Perrot C., Moes R., Deviterne D., Perrin P. (1998) Postural adaptations during specific combative sport movements, Science & Sports, Vol. 2, No. 13, s. 64-74.
 • Pion J., Fransen J., Lenoir M., Segers V. (2014) The value of non-sport-specific characteristics for talent orientation in young male judo, karate and taekwondo athletes, Archives of Budo, No. 10, s. 147-154.
 • Pons V. D. G., Lenssen A. F., Leffers P., Kingma H., Lodder J. (2013) Taekwondo training improves balance in volunteers over 40, Frontiers in Aging Neuroscience, Vol. 5, No. 10, s. 1-6.
 • Pyskir M., Pujszo R., Bosek M., Grzegorzewski B., Błach W. (2004) Wpływ wybranych ćwiczeń fizycznych na system kontroli postawy człowieka, Medycyna Sportowa, Vol. 20, No. 5, s. 247-253.
 • Raczek J., Trzaska J., Słomka K., Juras B., Juras G. (2007) Balancing on the movable platform in different conditions-How stable is a strategy? Motor Control, 11, suppl., s. 151-152.
 • Rynkiewicz T., Żurek P., Rynkiewicz M., Starosta W., Nowak M., Kitowska M., Kos H. (2010) The ability to maintain the static balance depending on the engagement of visual receptors among the elite sumo wrestlers, Archives of Budo, Vol. 6, No. 3, s. 149-53.
 • Samołyk A., Wierzbicka-Damska I., Witkowski K. (2003) The influence of judo training on posture control in quiet standing, University School of Physical Education in Wrocław, Departament of Physiology-materiały pokonferencyjne, Bratysława, s. 13-14.
 • Shishida F. (2008) Counter techniques against Judo: the process of forming Aikido in 1930s, Archives of Budo, No. 4, s. 4-8.
 • Słomka K. (2015) Autoreferat habilitacyjny, http://awf.katowice.pl/sites/default/files/uploads/pracownicy/u945/ autoreferat_0.pdf (data dostępu: 30.10.2016).
 • Słomka K. (2011) Postural control of advanced yoga practitioners: 6th International Scientific Conference on Kinesiology: Integrative Power of Kinesiology: Ed. Dragan Milanovic and Goran Sporis, Zagreb: University of Zagreb, Faculty of Kinesiology, s. 181.
 • Słomka K., Juras G., Sobota G., Bacik B. (2013) The reliability of a rambling-trembling analysis of center of pressure measures, Gait & Posture, Vol. 37, No. 2, s. 210-213.
 • Starosta W. (1978) Nowy sposób pomiaru i oceny koordynacji ruchowej, Monografie AWF Poznań, 96, 365-369.
 • Sterkowicz S., Lech G., Jaworski J., Ambrozy T. (2012) Coordination motor abilities of judo contestants at different age, Journal of Combat Sports and Martial Arts, Vol. 1, No. 2, s. 5-10.
 • Szydło K, Słomka K., Zając R., Kołacz P., Juras G. (2012) The influence of the additional task on postural stability, [w:] Current research in motor control IV, Wyd. Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach, s. 158-164.
 • Truszczyńska A., Drzał-Grabiec J., Snela S., Rachwal M. (2015) Postural stability of children undergoing training in karate, Archives of Budo, No. 11, s. 53-60.
 • Witkowski K., Maśliński J., Remiarz A. (2014) Static and dynamic balance in 14-15 year old boys training judo and in their non-active peers, Archives of Budo, No. 10, 323-331.
 • Wojciechowska-Maszkowska B., Borysiuk Z., Wąsik J., Janisiów P., Nawarecki D. (2012) Effects of anaerobic fatigue on postural control in taekwondo practitioners, Journal of Combat Sports and Martial Arts, Vol. 3, No. 2, s. 103-107.
 • Zatsiorsky V. M., Duarte M. (1999) Instant equilibrium point and its migration in standing tasks: rambling and trembling components of the stabilogram, Motor control, Vol. 3, No. 1, s. 28-38.
 • Zatsiorsky V. M., Duarte M. (2000) Rambling and trembling in quiet standing, Motor control, Vol. 4, No. 2, s. 185-200.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7ef4b448-ae66-490e-90da-f62b5ac576db
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.