PL EN


2019 | 29 | 102-121
Article title

Konflikt konfesyjny na Ukrainie przełomu lat 2018/2019

Authors
Content
Title variants
EN
A confessional conflict on Ukraine 2018/2019
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Sobór zjednoczeniowy ukraińskiego prawosławia, który odbył się w dniu 15 grudnia 2018 roku, oraz nadanie tomosu o autokefalii przez patriarchę konstantynopolitańskiego Bartłomieja I w dniu 6 stycznia 2019 roku, zapoczątkowały trwający do chwili obecnej proces przechodzenia wspólnot religijnych Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Moskiewskiego, podległych Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej, pod jurysdykcję nowo utworzonego Kościoła Prawosławnego na Ukrainie. Celem artykułu jest analiza rywalizacji o wiernych, przybierająca formę wojny informacyjnej. Ponadto, przeanalizowano najważniejsze akty prawne, przyjęte przez Radę Najwyższą Ukrainy, dające podstawę prawną przedmiotowemu procesowi, a także – w takim zakresie jak jest to możliwe – przestawiono ogólne dane statystyczne, obrazujące jego dynamikę.
EN
The Unification Council of the Orthodox churches of Ukraine held on 15th December 2018 and the granting of the tomos on autocephaly by the Patriarch of Constantinople, the Bartholomew I on 6th January 2019, have initiated, lasting to date, the religious communities’ conversion process from the Ukrainian Orthodox Church (Moscow Patriarchate) subordinated to the Russian Orthodox Church, to the jurisdiction of newly established Orthodox Church of Ukraine. The article’s aim is the analysis of the rivalry on followers, that has transformed into the informational war. Furtherly, the most important laws providing the juridical foundation for the process implemented by the Verkhovna Rada of Ukraine were analysed, and – as widely as possible – the basic statistical data on its intensity was investigated.
Year
Volume
29
Pages
102-121
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków
References
 • Chawryło, K., 2014, Ukraińska gra patriarchy Cyryla, Ośrodek Studiów Wschodnich, „Komentarze OSW”, Warszawa.
 • Darczewska, J., 2014, Anatomia rosyjskiej wojny informacyjnej. Operacja Krymska – studium przypadku, , Ośrodek Studiów Wschodnich, „Punkt Widzenia OSW”, nr 42, Warszawa, s. 9–10.
 • Olszański, T., 2013, Kresy zachodnie. Miejsce Galicji wschodniej i Wołynia w państwie ukraińskim, Ośrodek Studiów Wschodnich, Prace OSW, Warszawa.
 • Olszański, T., 2018, Walka o samodzielność kanoniczną ukraińskiego prawosławia, Ośrodek Studiów Wschodnich, Komentarze, Warszawa.
 • Olszański, T., 2018, Konstantynopol: autokefalia dla Ukrainy, Ośrodek Studiów Wschodnich, Analizy, Warszawa.
 • Olszański, T., 2018, Historyczne zjednoczenie kościołów prawosławnych Ukrainy, Ośrodek Studiów Wschodnich, Komentarze, Warszawa.
 • Rogoża, J., 2018, Ostra reakcja Moskwy na zapowiedź przyznania autokefalii Ukrainie, Ośrodek Studiów Wschodnich, Analizy, Warszawa.
 • Sala, S., Mihailov, V., Zinko, I., 2014, Geopolityczne dylematy Ukrainy w obliczu globalizacji i wpływów wielkich mocarstw, Przegląd Geopolityczny, 9, s. 133- 152.
 • Strzelecki, J., 2018, Moskwa-Konstantynopol. Nowa schizma w prawosławiu?, Ośrodek Studiów Wschodnich, Analizy, Warszawa.
 • Szczupak, A., Wilczyński, K., 2014, Kościół greckokatolicki a wpływ cywilizacji łacińskiej na Ukrainie, Przegląd Geopolityczny, 9, s. 119-132.
 • Wasiuta, O., 2017, ‘Russki mir’ jako narzędzie imperialnej polityki Kremla, Przegląd Geopolityczny, 21, s. 67-87.
 • Wilczyński, W. J., 2018, Ukraina A. D. 2017, Przegląd Geopolityczny, 24, s. 9-34.
 • Woliński, J., 1936, Polska i kościół prawosławny, Lwów
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7ef85b93-fd7d-4437-b193-7d286ccdbaa9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.