PL EN


2017 | 4/2017 (71) | 165-176
Article title

Zorientowany na użytkownika proces tworzenia e-przewodników na przykładzie projektu BalticMuseums: Love IT!

Authors
Content
Title variants
EN
User-Centered E-Guide Development Process: The Case of the BalticMuseums: Love IT! Project
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł dotyczy zagadnienia projektowania i implementacji aplikacji mobilnych pełniących funkcję interaktywnych przewodników multimedialnych (e-przewodników) po atrakcjach turystycznych. Zaproponowano w nim autorską specyfikację procesu tworzenia e-przewodników opracowaną w związku z realizacją projektu BalticMuseums: Love IT!, zmierzającego do przygotowania i wdrożenia opartych na e-przewodnikach tras zwiedzania wielu atrakcji turystycznych, różnego typu, na obszarze Południowego Bałtyku. Przyjmując, że sami zwiedzający mogą najlepiej doradzić w takim projektowaniu i implementacji e-przewodników, by rezultat końcowy spełniał ich oczekiwania, za podstawę metodyczną proponowanego procesu przyjęto projektowanie zorientowane na użytkownika. W artykule opisano podstawy wybranego podejścia, przedstawiono wynikające ze specyfiki projektu założenia, które uwzględniono przy formułowaniu proponowanego procesu, a przede wszystkim opisano jego etapy i wykazano jego zgodność z przyjętą podstawą metodyczną.
EN
The paper addresses the issue of design and development of mobile apps providing the functionality of interactive multimedia guides (e-guides) for tourist attractions. It proposes a new specification of the e-guide development process, designed within the framework of the BalticMuseums: Love IT! project aimed at designing and implementing e-guide-based tours in a number of diverse tourist attractions of the South Baltic area. Assuming that it is the visitors themselves that can help best in such design and development of e-guides that the final result meets the visitors’ expectations, the proposed process has been based on the user-centered design methodology. The paper describes the basics of the chosen approach, presents the assumptions which affected formulation of the proposed process, and, most of all, defines its stages as well as demonstrates its compliance with the adopted methodological approach.
Year
Issue
Pages
165-176
Physical description
Dates
online
2017-12-15
Contributors
author
 • Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Instytut Informatyki w Zarządzaniu, jakubs@uoo.univ.szczecin.pl
References
 • Begnum, M.E.N. i Thorkildsen, Th. (2015). Comparing User-Centered Practices in Agile Versus Non-Agile Development. NOKOBIT – Norsk konferanse for organisasjoners bruk av informasjonsteknologi, 23(1), http://ojs.bibsys.no/index.php/Nokobit/article/view/270/234.
 • Costa, A.P., Reis, L.P. i Loureiro, M.J. (2014). Hybrid User Centered Development Methodology: An Application to Educational Software Development. W: Y. Cao, T. Väljataga, J.K.T. Tang, H. Leung, M. Laanpere (red.), New Horizons in Web Based Learning (s. 243–253). Cham: Springer International Publishing, http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-13296-9_27
 • Falk, J.H. (2016). Identity and the museum visitor experience. New York: Routledge. Hooper-Greenhill, E. (2007). Museums and Education: Purpose, Pedagogy, Performance, Museum Meanings. New York: Routledge.
 • ISO (2010), ISO 9241-210: Ergonomics of human system interaction – part 210: Humancentred design for interactive systems. Genewa: International Organization for Standardization.
 • Karampelas, P. (2013). Techniques and Tools for Designing an Online Social Network Platform. Vienna: Springer Vienna, https://doi.org/10.1007/978-3-7091-0787-4
 • Kovavisaruch, L., Sanpechuda, T., Chinda, K., Wongsatho, T., Chaiwongyen, A. i Wisadsud, S. (2015). Museums pool: A mobile application for museum network. W: 2015 Portland International Conference on Management of Engineering and Technology (PICMET) (s. 1230–1235). Portland: IEEE, http://dx.doi.org/10.1109/PICMET.2015.7273028.
 • Marcus, A. (2015). HCI and User-Experience Design: Fast-Forward to the Past, Present, and Future. London: Springer London, https://doi.org/10.1007/978-1-4471-6744-0
 • Norman, D.A. i Draper, S.W. (1986). User Centered System Design: New Perspectives on Human-Computer Interaction. Hillsdale: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Swacha, J. (2017). Koncepcja internetowej platformy wymiany wiedzy dla menedżerów atrakcji turystycznych. Ekonomiczne Problemy Usług, 1(126), 139–146.
 • Swacha, J., Drążek, Z., Komorowski, T. i Muszyńska, K. (2012). Aspekty technologiczne wdrożenia mobilnych e-przewodników na przykładzie muzeów oceanograficznych. Ekonomiczne Problemy Usług, 86, 435–446.
 • Tussyadiah, I.P. (2017). Technology and Behavioral Design in Tourism. W: D.R. Fesenmaier i Z. Xiang (red.), Design Science in Tourism (s. 173–191). Cham: Springer International Publishing, http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-42773-7_12.
 • Zdziebko, T., Drążek, Z., Swacha, J. i Muszyńska, K. (2017). Interaktywne przewodniki multimedialne w ocenie zwiedzających. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 1, 159–168, http://dx.doi.org/10.18276/ept.2017.1.37-12
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1644-9584
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7f0e2bd3-ccf5-4a0d-8ff3-dbbd80c13ea2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.