PL EN


2012 | 13 | 1 | 204-211
Article title

Miara zróżnicowania wyposażenia gospodarstw rolnych w techniczne środki produkcji

Authors
Content
Title variants
EN
Regional differentiation index of farm equipment in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wyniki PSR 2010 wskazują na duże zróżnicowanie wyposażenia gospodarstw w ciągniki i maszyny rolnicze w ujęciu terytorialnym. W pracy podjęto próbę utworzenia rankingu województw określającego poziom wyposażenia gospodarstw indywidualnych w maszyny i urządzenia rolnicze. Różnorodne mierniki wyposażenia sprowadzono do stanu porównywalności stosując metodę unitaryzacji zerowanej (MUZ). W oparciu o metody taksonomiczne wyodrębniono 3 grupy województw, których gospodarstwa charakteryzują się wysokim, średnim lub niskim poziomem wyposażenia w maszyny rolnicze.
EN
In the light of the Central Statistical Office data from 2010, farm equipment is shows very high differentiation in spatial aspect across Poland. The paper presents an attempt to construct ranking of voivodships with respect to the level of farm equipment. On the basis of zero unitarization method different variables are compared and used to form the synthetic variable. In consequence, three groups of districts were distinguished: of high, moderate and low level of farm equipment.
Year
Volume
13
Issue
1
Pages
204-211
Physical description
Dates
published
2012
Contributors
References
  • Bogocz D., Bożek J., Kukuła K., Strojny J. (2010) Statystyczne studium struktury agrarnej w Polsce, Red. nauk. Kukuła K., PWN, Warszawa.
  • Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A. (1989) Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych. PWN.
  • Kukuła K., 2000. Metoda unitaryzacji zerowanej. PWN, Warszawa.
  • Powszechny Spis Rolny 2010 – Środki produkcji w rolnictwie. (2011), GUS, Warszawa.
  • http://www.stat.gov.pl
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7f0fba56-9dfc-46be-9614-2152e4a01af2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.