PL EN


2015 | 42 | 9(498) | 20-25
Article title

PROBLEM PRZESTĘPCZOŚCI – ZAPOMNIANY I NIEDOCENIANY OBSZAR POLITYKI SPOŁECZNEJ

Selected contents from this journal
Title variants
THE PROBLEM OF CRIMINALITY – THE FORGOTTEN AND NEGLECTED AREA OF SOCIAL POLICY
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In this article, criminality is presented as a social problem, which essence is determined by the social nature of the causes of this pathology and the need of application of social institutions, in order to solve it. Social policy is revealed as an important tool of eliminating the causes of crime, as well as the instrument of the penitentiary and postpenitentiary measures, which importance is growing strongly in the transition from the criminal justice to restorative justice. The article depicts specific forms of implementation of social policy in the fight against the causes of crime, the socialization of the punitive process, shaping of the sentence’s execution terms and the offender’s integration into society.
W artykule przestępczość przedstawiona została jako problem społeczny, o istocie którego decyduje społeczny charakter przyczyn tej patologii oraz konieczność zastosowania instytucji społecznych do jego rozwiązywania. Jako ważne narzędzie likwidowania przyczyn przestępczości, a jednocześnie instrument działań penitencjarnych i pospenitencjarnych ukazana została polityka społeczna, której znaczenie zdecydowanie wzrasta w procesie przechodzenia od sprawiedliwości karnej do sprawiedliwości naprawczej. W artykule przedstawione zostały konkretne formy wykorzystania polityki społecznej w walce z przyczynami przestępczości oraz uspołecznieniem procesu wymierzania kary, kształtowaniem warunków wykonania kary oraz włączaniem sprawcy przestępstwa do społeczeństwa.
Year
Volume
42
Issue
Pages
20-25
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet M. Kopernika w Toruni
References
 • Brighouse H. (2007), Sprawiedliwość, Wydawnictwo Sic! s.c., Warszawa.
 • Consedine J. (2004), Sprawiedliwość naprawcza. Przywrócenie ładu społecznego, , Polskie Stowarzyszenie Edukacji Prawnej, Warszawa.
 • Frysztacki K. (2009), Socjologia problemów społecznych, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Giddens A. (2004), Socjologia, PWN, Warszawa.
 • Grewiński M. (2009), Wielosektorowa polityka społeczna. O przeobrażeniach państwa opiekuńczego, WSP TWP, Warszawa.
 • Hołyst B. (2006), Psychologia kryminalistyczna, Wydawnictwo Prawnicze „Lexis-Nexis”, Warszawa.
 • Krukowski A. (1991), Wybrane zagadnienia nauki polityki kryminalnej, Wydawnictwa UW, Warszawa.
 • Maris R. W. (1988), Social Problems, The Dorsey Press, Chicago, IL.
 • Miś L. (2007), Problemy społeczne. Teoria, metodologia, badania, Wydawnictwo UJ, Kraków.
 • Piątek K. (2012), Oblicza polityki społecznej. W kierunku autonomizacji polityki socjalnej, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń.
 • Rawls J. (1994), Teoria sprawiedliwości, PWN, Warszawa.
 • Rymsza M. (2013), Aktywizacja w polityce społecznej. W stronę rekonstrukcji europejskich welfare states?, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.
 • Sasson T. (2003), Crime Frames and their Sponsors, w: R. Donileen, J.B. Loseke (eds.), Social Problems Constructionist Readings, Aldine de Gruter, New York.
 • Szarfenberg R. (2008), Krytyka i afirmacja polityki społecznej, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.
 • Zielińska E. (2015), Rodzina środowiskiem odbywania kary w Systemie Dozoru Elektronicznego – szansa dla skazanego i jego najbliższych, maszynopis złożony do druku.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7f143f89-2bee-48c0-8120-389cde5084a4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.