PL EN


2013 | 61 | 5: Neofilologia | 297-309
Article title

Mickiewicz, Księgi Narodu Polskiego and the Struggle for Irish Independence

Title variants
PL
Mickiewicz, Księgi Narodu Polskiego i walka o niepodległość Irlandii
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
This article looks at the development of the Irish language translations of Adam Mickiewicz’s Księgi Narodu Polskiego i Pielgrzymstwa Polskiego which appeared between 1916-1920. It first traces some of the references in English to Poland, and the comparisons made between the situation that both Poland and Ireland found themselves in, that appeared in the Irish national – and nationalistic – press at that time. It looks at how a chance remark in a footnote to a newspaper article about Mickiewicz gave rise to not one, but two translations of the Księgi, by the same translator, Liam Ó Rinn (1886-1943), both based on French translations of the original Polish text. Each of these translations were to appear at a time of Irish national upheaval, namely the Easter Rising in 1916 and the Anglo-Irish War of Independence (1919-1921), and they had as their aim to encourage those fighting for Ireland’s freedom and language.
PL
Powyższy artykuł porusza temat powstania irlandzkiego tłumaczenia Ksiąg Narodu Polskiego i Pielgrzymstwa Polskiego Adama Mickiewicza. W pierwszej kolejności nawiązuje do kilku tekstów opisujących Polskę oraz porównań dokonanych pomiędzy sytuacją, w której znalazły się zarówno Polska jak i Irlandia. Wymienione powyżej teksty opublikowano w języku angielskim w irlandzkiej narodowej – i nacjonalistycznej – prasie w okresie 1914-1916. Niniejszy artykuł zwraca uwagę, jak jeden przypis do pewnej publikacji o Mickiewiczu doprowadził nie do jednego, ale dwóch przekładów Ksiąg przez tego samego tłumacza, Liama Ó Rinna (1886-1943). Zostały one oparte na francuskich tłumaczeniach oryginalnego tekstu. Każde z tych tłumaczeń zostało wydane w czasie irlandzkiego przewrotu narodowego, odpowiednio Powstania Wielkanocnego w 1916 roku i anglo-irlandzkiej wojny o niepodległość (1919-1921). Miały one na celu dodać odwagi tym, którzy walczyli o wolność kraju i język irlandzki.
Contributors
  • Department of Celtic in the Institute of English Studies at the John Paul II Catholic University of Lublin, mark.ofionnain@kul.pl
References
  • Mickiewicz, A.: Księgi Narodu Polskiego i Pielgrzymstwa Polskiego. Paris: A. Pinard 1832.
  • Ó Rinn, L. (trans.): Leabhar an Náisiúin Pholannaigh agus na n Oilithreach bPolannach. “Nationality”, February 26 1916 - November 24 1917.
  • Ó Rinn, L. (trans.): Leabhar na Polainne. Áth Cliath: An Comhlucht Éireannach um Thráchtáil Eadarnáisiúnta 1920.
  • Sudolski, Z.: Mickiewicz: Opowieść Biograficzna. Warszawa: Wydawnictwo Ancher 1998.
  • Witkowska, A.: Mickiewicz: Słowo i Czyn. Warszawa: Wydawnoctwo Naukowe PWN 1998.
  • Irish Freedom: November 1910 - December 1914.
  • Nationality: June 19 1915 - September 20 1919.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7f1a8c01-3f7b-4557-809c-c4dad2113581
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.