PL EN


2017 | 99 Triki, numery specjalne, atrakcje | 143-160
Article title

Ciało biologiczne vs. ciało ekranowe – dynamika napięć w kinie efektów specjalnych

Authors
Title variants
EN
Biological Body vs Screen Body – the Dynamics of Tensions in Special Effects Cinema
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Kino trikowe od swoich początków pozwalało modyfikować i rozszerzać właściwości ludzkiego (jak również nie-ludzkiego) ciała pokazywanego na ekranie. To, co w końcowym obrazie filmowym stawało się ciałem nadludzkich herosów, hybrydą elementów ludzkich i nieludzkich, ciałem zwielokrotnionym, jak również ciałem okaleczonym, przekładało się w historii kina i w jego współczesnych praktykach cyfrowych także na budowę skomplikowanych techniczno-biologicznych aparatów, w których ciała aktorów i innych istot żywych biorących udział w realizacji dzieła filmowego były poddawane różnorodnym rekonfiguracjom, absorbcji elementów wirtualnych, a także swego rodzaju presjom i napięciom. Owe napięcia wymagały od ciał biologicznych i ich agentów przystosowywania się do aparatu, wypracowywania technik negocjacji, czasem wiązały się z różnorodnymi ograniczeniami, a nawet z cierpieniem. Dialektyka ciała ekranowego i biologicznego zostaje w artykule przedstawiona w perspektywie historycznej, ze szczególnym uwzględnieniem kina współczesnych efektów cyfrowych. Stasieńko omawia wybrane techniki realizacyjne, w których uwidacznia się dyskurs napięć między technologią a ciałem, np. wybrane formy protetyki filmowej i charakteryzacji, technologie unieruchamiające ciała aktorów, konkurencyjne modele budowania ciał ekranowych (wirtualne i biologiczne odpowiedniki).
EN
From its very beginnings trick cinema permitted the modifications of the human (and non-human) body and expand its range of properties. That which in the final film image became the body of superhuman heroes, the hybrid of human and inhuman elements, the multiplied body as well as the mutilated body, was in the cinema of the past and in its modern digital practice a construction of complex technical and biological apparatuses in which the bodies of actors and other living creatures taking part in the realization of the film were subjected to various reconfiguration, the absorption of virtual elements, and a kind of pressure and tension. These tensions required biological bodies and their agents to adapt to the camera, develop negotiation techniques, and sometimes involved a variety of constraints, and even suffering. The dialectic of the screen and biological body is presented in the article in the historical perspective, with particular focus on the cinema of modern digital effects. Stasieńko discusses selected imaging techniques that reveal the tension between technology and the body, such as selected prosthetics and characterization, actor immobilisation technologies, alternative models of creating the bodies on screen (virtual and biological equivalents).
Keywords
Year
Pages
143-160
Physical description
Contributors
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
References
 • Auerbach, Jonathan. Body Shots: Early Cinema’s Incarnations, Berkeley, University of California Press, 2007.
 • Badiou, Alain. Cinema, Cambridge, Polity Press, 2013.
 • Body Invaders: Panic Sex in America, ed. A. Kroker, M. Kroker, Montreal, New World Perspectives, 1987.
 • Boone, Andrew. R. Snow White and the Seven Dwarfs, „Popular Science”, styczeń 1938, s. 52, http://blog.modernmechanix.com/the-making-of-snow-white-and-the-seven-dwarfs/2/#mmGal
 • Boyd, Nicole, Head Gear – The Evolution of the Helmet Cam, „Video & Filmmaker”, http://videoandfilmmaker.com/wp/index.php/features/head-gear-evolution-helmet-cam/
 • Braidotti, Rosi. Po człowieku, tłum. J. Bednarek, A. Kowalczyk, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016, s. 234.
 • Bukatman, Scott. Matters of Gravity: Special Effects and Supermen in the 20th Century, Durham, Duke University Press, 2003.
 • Burnett, Ron. How Images Think, Cambridge 2005.
 • Cartwright, Lisa. Screening the Body: Tracing Medicine's Visual Culture, Minneapolis, Univ. of Minnesota Press, 1995, s. 4.
 • Cyborgian Images: The Moving Image between Apparatus and Body, Yearbook of Moving Image Studies, ed. L.C. Grabbe, P. Rupert-Kruse, N. M. Schmitz, Darmstadt, Büchner-Verlag, 2015.
 • Elsaesser, Thomas. “Media archaeology as symptom”, New Review of Film and Television Studies, vol. 14, nr 2, (2016).
 • Halberstam, Judith; Livingston, Ira. Introduction w: Posthuman Bodies, red. J. Halberstam, I. Livingston, Bloomington and Indianapolis, Indiana University Press, 1995.
 • Hansen, Mark B. N. Bodies in Code, Bodies in Code: Interfaces with Digital Media, London–New York, Routledge, 2012.
 • Harvey, Graham. Animism: Respecting the Living World, London, Hurst & Co., 2005;
 • Klein, Norman. N. The Vatican to Vegas: a history of special effects, New York, New Press, 2004.
 • Moman, Jay. “Submerged Landscapes of the Postmodern Body: Surface, Text, Commodity”. In: Moving Images: From Edison to the Webcam, ed. J. Fullerton, A. Söderbergh Widding, Bloomington and Indianapolis, Indiana University Press, 2000.
 • Pierson, Michele. Special Effects: Still in Search of Wonder, New York, Columbia University Press, 2012, s.106.
 • Prince, Stephen. True Lies: Perceptual Realism, Digital Images, and Film Theory, „Film Quarterly” 1996, t. 49, nr 3, s. 27-37;
 • Robertson, Barbara. „Mike, the Talking Head”, „Computer Graphics World” 1988, nr 11(7), http://design.osu.edu/carlson/history/PDFs/Mike.pdf
 • Stelarc, From Psycho-Body to Cyber-Systems: Images as Post-human Entities. In: Virtual Futures: Cyberotics, Technology and Post-human Pragmatism, ed. J. Broadhurst Dixon, E. J. Cassidy, London–New York, Routledge, , 1998.
 • Turnock, Julie A. Plastic Reality: Special Effects, Technology, and the Emergence of 1970s Blockbuster Aesthetics, New York, Columbia University Press, 2015,
 • Turnock, Julie A. Plastic Reality: Special Effects, Technology, and the Emergence of 1970s Blockbuster Aesthetics, New York, Columbia University Press, 2014, s.2.
 • W. Raghupathi, Wullianallur; Raghupathi, Viju. “Big data analytics in healthcare: promise and potential”, Health Information Science and Systems, nr 2. (2014).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7f1f8ac5-a193-4d72-a4fe-152ab9744f24
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.